Midt- og Vestjyllands Politi: Efterforskningen bliver standset

 

Jeg var ikke klar over denne sag før jeg modtog nedenstående skrivelse, men nok undret mig over indlæg bragt på hjemmesiden minutiøs var læst i en periode. Men det er sket fra tid til anden, så på den måde var det ikke påfaldende.

Indlæg på hjemmesiden er der rigtig mange af og afspejler over flere år, hvordan jeg ser og forholder mig til verden på alle niveauer. Herunder også om psykologien, så som mindreværd, angstneurotiske tilstande, nedsat realiseringsevne m.v.

Det mest interessant er hvorledes en tilsyneladende voksen mand, der slet ikke nævnes i den pågældende debat med en jæger omkring overbefolkningen af verden, kan se sig truet?

 

Midt- og Vestjyllands Politi

Advokatur Kvalitet og Udvikling

Stationsvej 74,

7500 Holstebro

Tlf. 96141448

Dato: 14. april 2021

Sagsbehandler: 41876Id

Bjørn Sigurdt Holmskjold

Nørreport 9, ST. L

6950 Ringkøbing

Efterforskningen bliver standset

Vi har i dag besluttet at standse efterforskningen i sagen mod dig for den 9. marts 2021 i et opslag på Facebookgruppen ”Vi kæmper aktivt for ulven” at have fremsat trusler mod Erik Poulsen, ved i en debattråd med Finn Brahe Gissel at have skrevet om ”Aflivning” som en udvej i relation til artikel skrevet af Erik Poulsen.

 

Begrundelse

Begrundelsen for vores afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.

Lovgrundlag

  • Sagen drejer sig om straffelovens § 266 (trusler).
  • Vores afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen).

Med venlig hilsen

.

Læserbrev: Erik Poulsen konspirerer om ulven

.