Mette Frederiksen (S) udfordrer Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige

Mette Frederiksen (S) er ganske udmærket klar over, at hun lover noget, som på flere områder “bliver meget svært”. Hvorfor det ikke bliver til noget…

.

Men uagtet de virkelige forhold, så er det er en god sag at gå til valg på, for ved at overtage højreekstremisternes dagsorden, er der ingen grund til de “billige stemmer” trækker helt over til de fascistiske partier, DF og Nye Borgerlige, for at få deres angst tilgodeset.

For sagen er jo…. At med den forudsigelige overbefolkning i verden, svarende til den kinesiske befolkning på 1,2 mia. mennesker hvert 12-13. år, vil der indenfor en meget overskuelig fremtid, kombineret med klimaændringerne, kommer så mange klimaflygtninge mod nord, medbringende deres nærområder, at det bliver dagens oplevelse at løbe på én, der har lys hud.

Så frygt fremtiden, som vi, og ikke de…. er årsagen til….!

.

.

Som optakt til kommende valg, og kampen om de “billige (enfoldige) stemmer”, er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, nu udfordrende det stærkt højreorienterede nationalistiske Dansk Folkeparti og det endnu mere fascistiske Nye Borgerlige.

Scenen er som altid flygtningene, emigranter, migranter og i det hele taget om mennesker, der har en anden hudfarve…. end hvid.

Mette Frederiksen trækker på den måde Socialdemokratiet endnu mere mod højre, og tvinger derved de borgerlige partier endnu længere mod højre, da de ellers risikerer at blive opfattet som venstreorienteret i forhold til Socialdemokratiet.

Det er en udvikling, der hele tiden har været forudsigelig på grund af samfundspsykologien, og kan i princippet ende med den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer til at fremstå som en humanistisk socialistisk venstreorienteret.

.

.

Socialdemokratiet vil med ny asyl- og udlændingereform afskaffe muligheden for at søge asyl i Danmark og sætte loft over antallet af flygtninge og forhindre familier i at blive sammenført med deres børn.

Står det til Socialdemokratiet, skal det ikke længere være muligt at få ophold i Danmark ved at møde op ved den danske grænse eller i Center Sandholm og søge asyl.

I stedet vil partiet sende alle spontane asylansøgere til et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland i f.eks. Nordafrika, eller til fjerntliggende ø, som er fremgangsmåden i Australien.

Her skal de så få love at opholde sig, mens deres asylsag behandles.

.

.

– Det er bydende nødvendigt at få skabt et flygtningesystem, der er mere humant, end det vi har i dag, fortæller Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen DR Nyheder.

– Situationen er jo den, at der er kommet flere flygtninge til Europa, end vi selv kan klare, siger hun på et tidspunkt, hvor der stort set ikke kommer nogen. Men de fleste af verdens flygtninge hjælper vi slet ikke, siger hun på et tidspunkt, hvor der ikke har været færre asylansøger de sidste 10 år.

Det omforklarer hun så med, at den afrikanske befolkning er stærkt stigende med 2 mia. frem til 2050.

.

.

Socialdemokratiet præsenterer sit udspil til en asyl- og udlændingereform, der har fået titlen “Retfærdig og Realistisk”, på et pressemøde mandag.

Af udspillet til et nyt asylsystem fremgår det også, at heller ikke flygtninge vil få adgang til Danmark. De skal sendes til en af FN’s flygtningelejre.

Til gengæld vil Socialdemokratiet igen åbne for kvoteflygtninge fra FN, og antallet kan så være højere end de 500, Danmark har taget, indtil der blev lukket helt af.

– Det vil der i hvert fald (underforstået teoretisk) være mulighed for, for hvis der ikke kommer spontane asylansøgere til Danmark, så vil vi være i den situation, som jeg helst vil have, nemlig at vi selv bestemmer, hvor mange vi tager til Danmark, siger Mette Frederiksen.

På den måde tager hun så at sige “maden ud af munden” på både Martin Henriksen (DF) og Pernille Vermund (NB). Der tvinges nu til at blive endnu mere fascistiske i deres udmeldinger.

.

.

Det nye asylsystem skal kombineres med et loft over ikke-vestlig indvandring. Loftet skal både omfatte flygtninge, mennesker med humanitært ophold og familiesammenførte fra ikke-vestlige lande.

Og loftet skal hvert år vedtages af Folketinget. Hvor kampen så bliver om at sænke loftet endnu mere.

– Jeg vil gerne tvinge os danskere til at tænke os om i vores udlændingepolitik og gøre det år for år. I dag er der jo ingen, der tager ansvar for, hvor mange mennesker, der kommer hertil, siger Mette Frederiksen.

– Jeg tror faktisk, at danskerne har et ønske om – jeg har selv et ønske om – at vi får kontrollen tilbage og tør beslutte, hvor mange der skal komme hertil, for at vi kan få integrationen til at fungere, siger hun.

.

.

Socialdemokratiets asylreform har to formål:

Den skal gøre op med et system, hvor kun de heldige og de mest ressourcestærke af verdens flygtninge når frem til Europas grænser.

– Det nuværende asylsystem er brudt sammen. Rigtig mange mennesker mister livet på vej hen over Middelhavet, og hvis vi skal være ærlige overfor hinanden, så hjælper vi kun et fåtal af verdens flygtninge, når vi hjælper dem i Europa, siger Mette Frederiksen næsten ordret citerende Martin Henriksen.

.

.

Men det handler i høj grad også om at kontrollere og begrænse adgangen til Danmark for ikke-vestlige udlændinge.

– Der er kommet flere til Danmark, og der er kommet flere til Europa, end vi har kunnet integrere på en god og ordentlig måde, siger Mette Frederiksen.

– Det er en enormt stor udfordring for sammenhængskraften i vores samfund og dermed for, om vi på sigt overhovedet kan have et velfærdssamfund. Det er derfor, vi fremlægger så stor en model, som vi gør nu, siger Mette Frederiksen.

DR-Journalisten: Hvad skulle få et land i Nordafrika – som har problemer nok i forvejen – til at sige ja til sådan et dansk modtagecenter?

– Det kræver nok først og fremmest én ting fra Europas side, og det er penge. Forudsætningen for en god aftale er, at der er en god økonomi i det, siger Mette Frederiksen.

.

.

Mette Frederiksen ser sig selv som Europas nye Angela Merkel.

Socialdemokratiet vil også hæve betalingen til FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, som skal modtage de flygtninge, der har fået dansk asyl.

Og partiet vil stille sig i spidsen for at få EU til at hæve bistanden til Afrika.

Til gengæld er Mette Frederiksen klar til at gå dansk enegang og gennemføre sin asylreform, selv om det ikke lykkes at få EU eller enkelte EU-lande med.

– Sigtet er at få flere lande med, men jeg er klar til at gå forrest fra danske side. Det skal vi gøre, fordi vi kan lave et flygtningesystem, der er mere humant, og som er bedre for vores eget samfund, end det vi har i dag, siger Mette Frederiksen.

.

Mette Frederiksen og den Australske model.

.

S-formanden understreger, at Socialdemokratiet vil overholde internationale konventioner.

– Det er rigtig vigtigt, at vi overholder de internationale konventioner på flygtningeområdet. Det er de spilleregler, verdenssamfundet har, og derfor er det også en præmis for vores udspil, siger Mette Frederiksen.

Udlændingeudspillet, burde hedde ”Uretfærdig og racistisk” er Socialdemokratiets første store valgoplæg.

– Vi kommer til at gå til valg på det her, og jeg håber på danskernes opbakning til et stærkt mandat, siger Mette Frederiksen.

 

  • Socialdemokratiets udspil ”Retfærdig og realistisk”:
  • Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.
  • En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.
  • Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.
  • Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.
  • En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre.
  • Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.
  • Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.
  • En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.
  • Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken.

.

Danmark er selv stærkt medvirkende til de problemer, de lader som de ikke er en del af.

Men det er vi…..!

.

Kilde: dr.dk

.

Nye Borgerlige: Et forklædt nazi-parti… Så giv agt!

.