Mette Frederiksen: Landbruget skal “yde et fair og “fornuftigt” bidrag til klimaet

Naturligvis lover jeg ikke noget, som erhvervslivet ikke er med på. Lige nu handler det om at fremstå mest grøn, herop til valget…!

.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil underlægge landbruget et klimamål gennem jordreform.

.

Det er spil for galleriet….

Formand for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild

Mette Frederiksen ved på forhånd, at det langt hen er accepteret af landbruget og Venstre.

Men hun udstiller det som eksempel på Socialdemokratiet tager et grønt ansvar.

Mette Frederiksen er alt andet end en politiker, der ved noget som helst om naturen eller klimaet. Hvorfor det kun nævnes i overskrifter, som hun lige kan huske dem fra medierne, i hendes taler.

Går hende på klingen, og det vil røbe sig meget hurtigt.

Den med Venstre aftalte ordning vil som anført skåne klimaet for CO2-udledninger. Men det er ikke nok.

Der skal også plantes store arealer med såkaldte klima-skove, der kan optage CO2 fra luften.

En klima-skov, også kaldet urørt skov, er et helt igennem lukket selvregulerende økosystem.

Mon landbruget og Venstre evner at forstå, at det er lige så vigtigt med klima-skove, som jordomfordelingen, i forhold til de lavtliggende områder?

.

.

Forud for de kommende forhandlinger om en klimaplan kræver Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, nu, at landbruget skal “yde et fair og fornuftigt bidrag” til at reducere udslippet af drivhusgasser. 

Ifølge Socialdemokratiet skal landbruget underlægges et klimamål og på den måde reducere udslippet af CO2.

Partiets løsning er en jordreform, som det har sikkerhed for højrepartierne og landbruget er helt med på

Reformen vil medføre, at man ved at udtage lavtliggende jorder fra produktionen kan hjælpe klimaet. De jorder er typisk langs vandløb og drænes ofte for vand.

Når det sker, nedbrydes tørv i jorden til CO2, hvilket medfører et betydeligt udslip. 

.

Jordreformen skal også skaffe store arealer til vedvarende “klima-skove”

.

Lavtliggende jord udgør lidt under tre procent af den dyrkede jord i Danmark. Alligevel står det for omkring 10 procent af landbrugets udledning af drivhusgasser.

Derfor vil Mette Frederiksen uden de store problemer kunne bytte rundt på landbrugsjord og i visse tilfælde lade staten “opkøbe” jord gennem frivillige aftaler.

“Jeg vil nødig ekspropriere”, siger Mette Frederiksen til Politiken.

Men hun vil heller ikke afvise det endegyldigt.

.

Skal vi overleve, skal ændringerne dikteres.

Politikerne forstår ikke alvoren, de er heller ikke valgt med det formål.

Klimaforskerne tror ikke på mennesket og deres politikere vil forstå alvoren før det er for sent.

.

I forbindelse med en jordreform ser Socialdemokratiet muligheden for at samle den enkelte landmands jord, så vedkommende får kortest mulig afstand til sine marker og skal køre færre kilometer med tunge maskiner.

I samme ombæring skal vild natur adskilles fra marker, så dyr og planter kan bevæge sig frit.

Det er også en mulighed for at udtage landbrugsjord tæt på vandmiljø fra produktionen, fordi det mindsker spredningen af kvælstof fra gylle og anden gødning. 

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder man forslaget en “fantastisk idé”. 

“Kæmpe ros til Socialdemokraterne for at ville sætte gang i en jordreform, der tager jord ud af produktion, og i stedet omlægger det til natur. Det er fuldstændig den rigtige vej at gå”, siger præsident Maria Reumert Gjerding. 

Landbruget er naturligvis positiv over for forslaget. Det samme er Venstre, hvor jordfordeling er på “arbejdsblokken” i regeringspartiet, skriver Politiken. 

Fødevareordfører Erling Bonnesen (V) savner til gengæld svar på, hvor mange hektar Socialdemokratiet vil omlægge, og hvad det vil koste staten.

“Det er ikke nok med løse tanker”, siger han.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Usædvanlig varme får nu også Grønlands tykkeste is til at smelte

.