Mener DF – Flygtningebørn ikke skal præges af det homoseksuelle forfald i Danmark?

Man må erkende, og lad mig sige det rent ud:

Det danske samfund er i opløsning!

.

Måske har vi alle fejlfortolket DF og deres hensigter?

Her en omfortolkning at det mellem linjerne:

.

Det er ikke, og har aldrig været DF’s ønske, at dette udbredte forfald i den vestlige verden skal spredes til de muslimske lande.

Direkte ved vi bomber deres lande sønder og sammen eller indirekte, ved de mange flygtende muslimske børn fra krigene præges af vestlig tankegang.

Søren Espersen (DF): Danmark skal ikke blande sig i andre folkeslags borgerkrige.

Vi har sandt at sige som parti ikke været gode til at få denne bekymring formuleret. Hvorfor mange tillægger DF en anti-muslimsk holdning til Islam.

Det er slet ikke tilfældet.

Vi kan jo se de muslimske imamer stort set ingen påvirkning har på de danske muslimer, der bliver stadig mere fordansket i deres adfærd.

Hvilket jo er skræmmende.

Og det er vi faktisk selv skyld i de er skræmt væk.

Hvorfor de nu dårligt tør vedstå sig de er muslimer, eller dårligt tør citere noget fra koranen i det offentlige rum, sågar i moskeerne. Og hvilket så igen er grunden til de i dag stort set er fraværende i debatter og på anden måde.

Det er sådan set kun “som om” muslimerne, der ævler løs på usagligt grundlag.

I Dansk Folkeparti er vi på den lange bane målsat et diktatorisk overvågningssamfund for at få kontrol med vanviddet i samfundet, hvilket på sin vis er meget sammenfaldende med koranens budskab om sharia og kalifatet.

Der netop vejleder muslimerne til den rette adfærd i stort og småt.

Vi har blot ikke nær samme dybe forståelse som muslimerne, hvorledes det skal gøres på den rigtige måde. Hvorfor vi ender med en slags politistat som udgangspunkt.

Derfor det er vigtigt for os vi ikke skader flere muslimer deres forståelse af islam, så de slægter os på, hvor vi dybest set har rigtig meget brug for at slægte muslimerne på.

Vi er trods alt langsomt blevet klogere, in sha Allah, hvilket vi som parti kan undskylde med partiet blandt sine vælgere og opstillede, som udgangspunkt, ikke har de “skarpeste knive i skuffen” eller de bedst uddannede.

Men omvendt er de partier, der burde være klogere, ikke meget klogere end Uffe Elbæk, og hans parti Alternativet, der i deres barnagtighed slet ingen jordforbindelse har.

Mens regeringen på sin side gerne vil lande en ambitiøs skattereform, vil Dansk Folkeparti som støttepartiet udelukkende have indrømmelser og stramninger på udlændingeområdet.

Alt det er tidligere beskrevet, men nu forklarer Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der er tidl. lagerarbejder og har en HF-eksame, i detaljer, hvad det er, partiet ønsker.

I bund og grund ønsker Dansk Folkeparti nemlig et opgør med den danske asylpolitik.

Flygtninge, der ikke har permanent ophold i Danmark, skal ikke længere integreres, men i stedet klædes på til at kunne vende hjem, forklarer Martin Henriksen, der forøvrigt også har været pædagogmedhjælper og post.

– Dem, der kommer til myndighederne og søger om at få forlænget deres opholdstilladelse, skal vi sige til, at det kan godt være, at vi forlænger din opholdstilladelse eventuelt med et år, nogle forlænger man med to år, men de skal så vide, at i stedet for at fokusere på at integrere folk og få deres børn til at falde til i folkeskolen, så vil vi ruste dem til at vende tilbage til deres muslimske hjemlande.

.

Trods skolereform: Danske elever læser dårligere

.

En række konkrete islam-venlige ønsker til regeringen.

Det er nøgle-ønskerne i det udspil, som partiformand Kristian Thulesen Dahl har taget med ind og lagt på finansminister Kristian Jensens bord.

Her står der en række punkter:

.

  • DF vil oprette statslige flygtningecentre hvor flygtninge, uden permanent ophold, skal bo i stedet for at bo ude i samfundet.

DF synes at mene, at det er skadende for forståelsen af islam, om børnene fra de muslimske lande præges af det stadig mere homoseksuelle danske samfund. Der påviseligt er så psykisk sygeliggørende de danske børn, at det ikke kan tilrådes muslimske børn at vokse op under sådanne forhold.

Desuden er det ødelæggende de muslimske familietraditioner, og dermed børnenes naturlige opvækst, dersom mødrene påtvinges at være aktiv til rådighed for arbejdsmarkedet, fremfor at passe børnene i hjemmet.

Hvilket påviseligt har fatale konsekvenser for børnenes naturlighed.

.

  • Flygtningebørn skal ikke længere undervises i folkeskolen, men i stedet undervises på flygtningecentre.

Det er partiets målsætning at isolere muslimerne fra det danske samfund, da det vil være ødelæggende for børnenes naturlighed, og dermed deres evne til at fortolke koranen korrekt. Her kan henvises til undersøgelser, der er påvisende, at samfundets indvirkning på børnene er direkte psykisk sygeliggørende.

Og da samfundet er imod muslimerne danner parallelsamfund, så de kan beskytte sig mod de mange negative indvirkninger, som danskheden afstedkommer, er forslaget om isolation som helhed sagligt begrundet.

.

  • Derudover skal flygtninge ikke have danskundervisning, men undervises i sit modersmål.

Børnene skal ikke gå i folkeskolen. Vi skal lave et uddannelsesforløb, der ruster børnene til at vende tilbage sammen med deres forældre. Og det kan være, at nogle børn skal undervises i deres modersmål, engelsk eller fransk.

Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at koranen bedst forstås på arabisk, hvorfor undervisningen overvejende bør være på arabisk. Vi har konstateret, at mange unge muslimer er ved at miste deres oprindelige sprog. Hvorfor vi ser stadig flere unge muslimer mister forståelse af koranen.

Det ønsker DF ikke, hvorfor vi stiller dette forslag.

.

  • Som hovedregel skal flygtninge ikke arbejde eller modtage uddannelse under deres ophold.

I dag presses de muslimske mænd og kvinder ud i arbejde i kommunerne. Med vores forslag vil det blive sådan, at dem, der søger om at få forlænget deres opholdstilladelse, vil få beskeden, at det kan godt være, at vi forlænger din opholdstilladelse med et år. Men så får de at vide, at i stedet for at fokusere på at integrere folk og få deres børn til at falde til i folkeskolen, så vil vi ruste dem til at vende tilbage til deres hjemland.

De muslimske mænd skal have mulighed for at arbejde. Hvis der f.eks. er en syrer med en fantastisk uddannelse, som Novo Nordisk kan bruge, så kan vi sagtens sige, at de kan komme derud og arbejde.

Men hovedsigtet er vi skal bruge ressourcer og deres tid på, at de bliver uddannet til at vende hjem.

Vi vil sørge for, at folk bliver uddannede til eksempelvis at genopbygge de af os sønderbombede huse.

Det kan være, at nogle af dem skal overføres til statslige centre, og at de der kan modtage undervisning.

.

.

Regeringen håber på skattereform

Det er vel at mærke alle forslag, som strider mod regeringens politik på området.

Kravene er stillet til finansminister Kristian Jensen under finanslovsforhandlingerne.

Det er de krav, der skal accepteres for at få Dansk Folkeparti til at stemme for regeringens skattereform. Her vil regeringen fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil belønne dem der tjener mere end 340.000 kroner om året.

Her til aften er meldingen fra regeringskontorerne, at man ikke ønsker at diskutere finanslovs forhandlingerne i pressen.

Det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra hverken finansminister Kristian Jensen (V) eller udlændingeminister Inger Støjberg (V) til DF-kravene i forhandlingerne.

Men én ting er sikkert: Regeringen og Dansk Folkeparti har travlt med at nå til enighed, hvis julestemningen skal nå sænke sig over Slotsholmen og Christiansborg.

Kilde: dr.dk

.

I takt med udenlandsk arbejdskraft forsvinder stiger flygtningene i værdi…!

.