Men lov skal land bygges….. Ulven er under udryddelse i Danmark…!

Ulve holder bestandene ned på naturligt niveau, og dermed risikoen for smitsomme sygdomme.

 

Intet dyr er mere overvåget i Danmark end ulven.

Intet andet sted end Stråsø Plantage har ulven været en mere integreret del af forskningen, siden den genindvandrede til Danmark efter at være skudt væk af jæger og landmænd.

Og nu synes den pludselig væk. Hvis ikke helt forsvundet, så er ulven pludselig blevet langt mere anonym i forhold til tidligere.

Holstebro Dagblad går til sine faste kilder.

– Jeg har fra flere forskellige personer hørt, at der siden februar ikke er set spor efter den. Den er heller ikke set fysisk eller på billeder, og der er ikke fundet efterladenskaber fra den. Jeg har heller ikke hørt om, at ulven skulle have taget nogen dyr, hverken vilde eller tamme, siger fåreavler for Storålam, Jørgen Blazejewicz. Der er kendt for sine utilstrækkelig indhegninger

– Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, tilføjer han.

Chefredaktør har med anstrengelse forståelse for “Skyd, grav og hold kæft!”

Der er noget om snakken, kan Peter Sunde, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, så bekræfte.

– Det er rigtigt, at vi ser væsentlig mindre aktivitet på vildtkameraerne rundt omkring, og væsentlig færre ekskrementer fra ulven, siger Peter Sunde.

Og understreger: Men der er i hvert fald én ulv i nabolaget.

De seneste indberetninger indikerer, at den opholder sig i Spjald- og Skjern-området; altså omkring 20 kilometer syd for den vante hjemmebane i Stråsø Plantage og den ynglezone, Naturstyrelsen etablerede i marts.

– Vi plejer at se væsentlig mere aktivitet, fortæller Peter Sunde.

Og den manglende aktivitet har stået på længe, siger forskningschef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen, som overvåger ulvens færden i Danmark.

– Vi begyndte allerede at se en markant nedgang sidst på vinteren, både i form af kameraoptagelser og afføringsprøver. Det er selvfølgelig bekymrende, siger Kent Olsen.

Ulvene giver jægerne et seriøst forklaringsproblem

Først er man lille….

Tidligere i år kom det frem, at ni danske ulve siden 2012 var sporløst forsvundne, og mistanken kredser om, at mennesker kan have skudt det totalt fredede dyr.

– Normalt ville vi nu se ynglende ulve i det, vi kalder for Ulfborg-reviret, der er et kæmpestort område, hvor ulven hidtil har ynglet. Men i år har vi ikke set tegn på det. Dermed kan man dog ikke sige, at det ergo betyder, at der ikke er ynglende ulve i år, siger Kent Olsen.

Naturstyrelsen har frem til og med 31. juli indskrænket færdslen for besøgende i et meget afgrænset område af Stråsø Plantage, så de ynglende ulve kan få fred og ro.

På det seneste er der kun observeret én ulv i området. Med sikkerhed.

 

Lokal jagtformand: Har set optælling over nedskudte ulve

 

– Vi antager stadig, at der er et ynglende ulvepar, på trods af at vi har set den markante nedgang i aktivitet. Selvom det er anderledes end tidligere, har vores forventning sådan set ikke ændret sig: Vi forventer fortsat, at der er et ulvepar, og at det yngler, siger Kent Olsen optimistisk og tilføjer:

– Vi er stadig så tidligt i juni, at vi ikke skal forvente at se eventuelle hvalpe. Vi skal tre uger ind i juni, før de begiver sig ud på skovvejene for eksempel. Det er sådan, vi registrerer dem; når de bliver set – vi opsøger ikke ulvene aktivt, siger Kent Olsen.

.

Æblet falder ikke langt fra stammen:

En anden af Holstebro Dagblads faste kilder er tilmed uddannet på lokalavisen.

Pågældende hedder Erik Poulsen, der driver siden Her er ulven i Danmark. Der rettelig burde hedde: “Her kan ulven skydes i Danmark”. Hans Facebook-side kortlægger omhyggeligt ulvens færden, og siger i den forbindelse: “her er det tyndet gevaldigt ud i rapporterne den seneste tid. Han er desuden Venstres ekstreme højrefløjs EU-ambassadør for Venstre med det ene formål at gøre livet svært for ulven i hele EU.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

 

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt

“Og ja, det kan dels skyldes, at der er mindre aktivitet. Men det skyldes også andre ting”.

Erik Poulsen gør her gældende – “Man kan sige, at jeg hører to ting: Det jeg skriver, og det jeg ikke gør. Der er helt klart kommet færre meldinger det sidste års tid, men det er der flere årsager til: For det første er det blevet hverdag, og ser man ulven ved Vind eller Tim, er det ikke sikkert, at man gør opmærksom på det. For det andet: Siger man, at man har set ulven, udløser det noget helt andet. Det er nemlig ikke ulven, men alle dem der kommer rendende efter den, som er problemet. De skydegale jægere og ulveturisterne med kamera, siger Erik Poulsen, der gætter på, at ulven kan være blevet træt af sin ellers så rolige hjemmebane.

Det vil aldrig falde ham ind at sige, at fåreavler og jæger er grunden til de forsvindende ulve.

Læserbrev: Ikke ulven, men landbruget, der er en trussel…!

Langt størstedelen af ulveangrebene er sket mod de får, som græssede midt i ulvenes revir

Fåreavler Jørgen Blazejewicz, der om nogen har store “aktier” i hadet til ulven, håber nu på fred, men misse ikke chance for at at gøde hadet til ulven ved at understrege, han for mange gange blevet overrasket af det modsatte efter et ulveangreb.

Selvom ulven ikke er set, tør han ikke tage nogen chancer.

– Spørger du mig, håber jeg da, at ulven er gået et andet sted hen, siger han.

Kilde: Kilde: facebook.com – Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Karl Nielsen: Det er nok ikke sidste gang, at en ulv er blevet nedskudt i det vestjyske, forudser han.

Ulvefrit Danmark: Sidste ulve-drab er nok ikke set, siger gårdejer Karl Nielsen

.