Med stor risiko for anskydning må jægerne nu skyde vildsvin om natten…!

.

I bestræbelserne på at forhindre, at afrikansk svinepest ødelægger den danske eksport af svin, bliver det fremover tilladt at skyde vildsvin om natten.

Dermed må der skydes vildsvin døgnet rundt.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

– Der er allerede sat en stribe af aktioner i værk for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og vi øger nu jægernes muligheder for at hjælpe til med at bekæmpe vildsvin i den danske natur, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

– Danmarks Jægerforbund har meldt ud, at de støtter op om kampen mod vildsvin, og jeg vil gerne takke jægerne for tage et medansvar i den alvorlige situation, siger ministeren.

.

.

Ny tysk afhandling sætter bekæmpelse af afrikansk svinepest i et nyt lys.

Det er mennesker, som spreder afrikansk svinepest, og ikke vildsvin.

.

Det er ikke vildsvin, der spreder den afrikanske svinepest også kendt som ASF.

Sådan lyder det fra Netnatur, der baserer det på en tysk afhandling, som frifinder vildsvinene som den store synder i spredningen af ASF.

Det kan få store konsekvenser for vildsvine-bestanden.

Bekæmpelsen af den afrikanske svinepest, som den ser ud nu, kan betyde, at tyske jægere skal reducere vildsvinebestanden med op til 70 procent, men det er ifølge Netnatur unødvendigt.

– Det er den tyske organisation Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT), som står bag afhandlingen, som medio februar 2018 blev udgivet i forbindelse med diskussionen om håndteringen af vildsvin og afrikansk svinepest.

Konklusionen i afhandlingen er klar:

Det er udelukkende menneskelig aktivitet, der er årsagen til spredningen – ikke vildsvinet, skriver Netnatur.

Dr. Susanne Hartmann er en del af Veterinærforeningen TVT – Die Vereinigung der Tierärzte für unabhängigen, som har dyrevelfærd og beskyttelse som fokusområde.

Foreningen tæller i dag ca. 1.300 tyske dyrlæger og ca. 40 naturforskere.

Vildsvin spreder ikke afrikansk svinepest – det gør derimod en ret beslægtet art

.

.

Uagtet ovennævnte undersøgelse bliver det nu tilladt efter en dispensation fra Naturstyrelsen – Enhver med jagttegn at skyde, og med stor risiko for at anskyde, vildsvin i den danske natur.

Strejfende og undslupne vildsvin kan sprede afrikansk svinepest og udgør en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport.

Derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.

Vildsvin må i forvejen skydes året rundt. Siden december har jægere også kunne få en særlig tilladelse til at skyde dem op til 1,5 time før og efter solopgang og solnedgang samt til at anvende kunstigt lys, skyde på foderpladser og fra kunstigt skjul.

Det kan jægerne nu gøre døgnet rundt i hele Danmark.

– Vi kan ikke bare se passivt til, når det vil kunne få fatale konsekvenser for dansk eksport, hvis sygdomme kommer til Danmark. Derfor er jeg klar til at sætte alle kræfter ind på at forhindre smitten i kunne sprede sig i Danmark og om nødvendigt lave regler og bekendtgørelser om, siger Danmarks såkaldte Miljøminister Esben Lunde Larsen.

.

I Danmark producerer landbruget hvert år over 30 mio. grise, og en ny opgørelse fra Dyrenes Beskyttelse viser, at Danmark er det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til befolkningens størrelse.

.

Kilde: effektivtlandbrug.dk – Kilde: dr.dk

.

Vildsvinet er som ulven hjemmehørende arter i den danske natur

.

You may also like...