Man lader kapitalister være afgørende for menneskehedens overlevelse

Blev streamet live den 12. marts 2015

.

Den amerikanske udenrigsminister John Kerry gøre i ovennævnte tale et stort nummer ud af konsekvenserne ved klimaændringerne, som klimatologerne har råbt og skreget om i årtier, og som det samme kapitalistiske USA har manipuleret med til den store guldmedalje. 

Hvorfor de om nogen er skyld i den nuværende situation, der måske, og meget sandsynligt, bliver deres sidste forrædderi mod menneskeheden.

Det, at klimasituationen nu er konkret livtruende gør ikke, at man tvangs-opbremser det ekstreme overforbrug. For det vil skade kapitalismen, hvor et evigt stigende forbrug er en forudsætning.

Det er da også dette budskab John Kerry ret hurtigt gøre gældende, at der er arbejdspladser, vækst og profit ved at imødegå klimaændringerne. Dette sagt til kapitalister, der ikke nødvendigvis ser det er dér, den største profit kan hentes.

For eksempel Australien, Kina og Polen…. 

.

kapitalisme Det sker jeg tager cyklen af hensyn til klimaet foto Dupont SisseSå det bliver ikke klimaet, økosystemerne endsige truslen for menneskeheden… men kapitalisme, der bliver drøftet på COP21, som det har været kendetegnende alle de andre såkaldte klimatopmøder. 

.

.

.

Klimaændringerne er kun et symptom på en forkert og på alle måder unaturlig samfundsindretning….!

.

Islamisk Stat flagSom noget nyt bliver klimaet nu koblet på forekomsten af terror. Hvilket ikke mindst skyldes Islamisk Stats (IS) har angrebet Frankrig. Dette angreb har dog intet med konsekvenserne af klimaændringerne at gøre. Det er derimod et generelt angreb på de såkaldte vestlige værdier.

.

Hvorfor de vestlige samfund intet vinder ved at bekæmpe Islamisk Stat!

For Islamisk Stat er jo netop bekæmpende det vestlige vanvid, der er årsagen til klimaændringerne.

Her skal man forstå, at IS er muslimsk, og derfor repræsenterende en lavteknologisk samfundsindretning, der er helt modsat den vestlige samfundsindretning. Hvis ødelæggende indvirkning på mennesker og natur er en videnskabelig kendsgerning.

Skal menneskeheden overleve, så skal man støtte IS og deres kamp mod den påviseligt største selvskabte trussel mod menneskeheden i hele menneskehedens historie.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

En klimaaftale i Paris er ’den bedste terrorbekæmpelse’

Under denne overskrift kan man den 20. november 2015 i Information læse, at i kølvandet på terrorangrebene mod Paris er der blev sået tvivl om, hvorvidt COP21 i byen ville blive gennemført. Men den bedste måde at bekæmpe terrorisme og ustabilitet på er netop at bremse klimaforandring, som allerede i dag er årsag til konflikt, lyder påstanden fra fagfolk og politikere

.

klima

.

Officielt hedder klimatopmødet i Paris sidst på måneden ’Den 21. Konference mellem Parterne (COP21) i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer’. Et kortere – og mere rammende navn – burde kort og godt være »global fredskonference«, ifølge en række klimaeksperter.

For konferencen handler om meget mere end at bremse den globale temperaturstigning og de naturkatastrofer, der ville blive konsekvensen; den handler om at forhindre fremtidige konflikter i form af krig, terrorisme og migration, som bliver konsekvensen af klimaforandring, påpeger flere eksperter.

.

»Hvis ikke det lykkes at bremse kuldioxidudledningen (…) vil det på længere sigt føre til ikke kun klimachok, men også verdensomspændende ustabilitet, usikkerhed og krig.

Samt ikke uvæsentligt et økologisk sammenbrud.

I det lys burde COP21 ikke blot ses som et klimatopmøde, men en fredskonference – måske historiens vigtigste fredsmøde,« skriver Michael T. Klare, professor i freds- og sikkerhedsstudier på Hampshire College i USA, i et indlæg først offentliggjort på hjemmesiden TomDispatch.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

Han er langt fra alene om at koble krig og terror sammen med klimaforandring og risikoen for fremtidig ufred. I en kronik i den seneste udgave af The New Yorker opfordrer forfatter og klimaaktivist Naomi Klein og professor Jason Box ligeledes verden til at indse, at det reelt er konfliktforebyggelse, der er øvelsen i Paris.

»Vi er….. endelig begyndt at anerkende, at klimaforandring fører til krig og økonomisk ruin. Det er på tide, at vi anerkender, at en intelligent klimapolitik er afgørende for vedvarende fred og økonomisk retfærdighed,« skriver de to klimaeksperter i kronikken.

Andrew Norton, direktør for tænketanken International Institute for Environment og Development (IIED) er stort set enig i analysen – ’stort set’ fordi han mener, at der står meget mere end fred på spil.

»Dette er den vigtigste internationale konference i dette årti. Det berører alt, inklusive fred. Men at beskrive det som en fredskonference er næsten af reducere dens vigtighed.

Det handler om meget mere: menneskehedens fremtid, hele nationers overlevelse. Fred er en del af det,« siger han til Information.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

 

Eksemplet Syrien

I lyset af terrorangrebene i Paris i sidste uge frygtede mange, at klimaforhandlingerne ville blive udskudt eller overskygget af debatten om at bekæmpe Islamisk Stat. Det er en af årsagerne til, at der nu er kommet fornyet fokus på den rolle, klimaforandring allerede i dag har spillet i globale konflikter.

Både Michael T. Klare og Andrew Norton nævner Mali og Syrien som to ud af mange eksempler på, at klimarelateret tørke allerede i dag har ført til konflikter.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

»Mellem 2006 og 2010 oplevede Syrien en altødelæggende tørke, hvori klimaforandringer menes at have spillet en rolle, og hvor næsten 60 procent af landet blev omdannet til ørken. Afgrøder slog fejl, og det meste af landets husdyrbesætning omkom, hvilket medførte dyb fattigdom for millioner af landmænd. Desperate flyttede de til Syriens storbyer og ledte efter arbejde, hvor de ofte oplevede ekstrem nød og fjendtlighed,« skriver Klare.

»Begivenhederne i Syrien og Mali kan opfattes som et forvarsel på det, der sandsynligvis vil ske senere i dette århundrede i langt større skala,« tilføjer han og forudser bl.a., at »millioner af mennesker« vil blive drevet på flugt som konsekvens.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

Norton tilføjer, at klimaforandringer i Syrien og Mali netop har været det, der kaldes for en ’trusselsmultiplikator’.

»Klimaforandring er en indirekte trussel, som kan forstærke eksisterende konflikter,« siger han.

Han vurderer dog, at verdens stats- og regeringschefer efterhånden har forstået truslens omfang.

Den franske udenrigsminister, Laurent Fabius, advarede f.eks. forud for angrebene i Paris om, at »klimaforandring er en trussel mod freden«.

»Terrorisme er væsentligt, men hungersnød er lige så væsentligt som terrorisme. Og forholdet mellem terroraktiviteter og hungersnød er indlysende. Hvis du ser på kilden til rekruttering til terrorceller, er de fleste områder de mest tørkeudsatte områder,« sagde han i en tale sidste måned.

Den forhenværende franske miljøminister, nu medlem af Europa-Parlamentet, Corinne Lepage, tilføjede i et indlæg efter Paris-angrebet, at »en succesfuld klimakonference er det bedste modsvar på Islamisk Stats brutalitet«.

»Konsekvenserne af klimaforandring skaber grobund for terrorisme; masseimmigration på grund af dårligt vejr har skabt ustabilitet i et antal områder rundt om i verden og har omdannet dem til konfliktområder,« skriver hun i Huffington Post.

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

I USA har udenrigsminister John Kerry på det seneste ligeledes holdt en række taler, hvor han sammenkæder klimaforandring og global sikkerhed.

»Jeg siger ikke, at klimaforandringer var hovedårsagen til krisen i Syrien,« sagde Kerry. »Det var de tydeligvis ikke … Men tørken, som ødelagde lokalsamfund på tværs af landet, forstærkede ustabiliteten og gjorde en svær situationen værre,« tilføjede han og har siden lovet at integrere en analyse af konsekvenserne af klimaforandringer i udarbejdelsen af al fremtidig udenrigspolitik.

Vigtigst er det imidlertid – påpeger eksperterne – at sikre en aftale i Paris om at bremse temperaturstigningen og dermed risikoen for flere og værre konflikter.

.

Problemet er imidlertid, at de nationale løfter, der lige nu er på bordet, ikke vil være nok til at forhindre en stigning på mere end to grader.

Og idet den hidtidige temperaturstigning – som Norton mener vil blive opjusteret til en grad efter i år – allerede har ført til konflikter er spørgsmålet, hvorvidt to-grader-målet overhovedet er ambitiøst nok?

.

Man sætter ikke spørgsmålstegn ved den kapitalistiske samfundsindretning.

.

»Jeg tror, vi vil få en aftale i Paris, for der er en ny forståelse for, at menneskets velvære er truet af klimaforandringer på mange niveauer – sundhed, velstand, økonomisk vækst. Vi ved, at mange nationer og mange flere menneskers livsstil ikke vil overleve en stigning på to grader, og ja, det vil føre til flere konflikter og mere ustabilitet,« siger han.

»Så to grader er ikke nok – nogle af de lande, der skal skrive under på aftalen, vil ikke overleve to grader. Men Paris kan blive et vendepunkt i den måde, vi organiserer vores samfund på,« siger han.

Kilde…..

.

FRA TERRORBEVÆGELSE TIL LIVREDDENDE MILJØORGANISATION

.