“Make Denmark Great Again”

danmark-pernille-vermund

Det narcissistiske storhedsvanvid kendes på:

Iøjnefaldende selvdyrkelse, manglende empati, infantil adfærd og en stærk svækket realitetssans

.

.

Det er jo altid interessant at drøfte Nazismen, som min kære tante kæmpe mod med livet som indsats, og som jeg har et tungt bortsprængt metalstykke fra en stor tysk kanon fra vestfronten, til minde om.

Man har billedet af, at alle tyskere var nazister, hvilket slet ikke var tilfældet som udgangspunkt, men mange blevet revet med af de mange manipuleringer, som en “håndfuld” meget højreekstremistiske mennesker, med Adolf Hitler i spidsen, gjorde brug af med formuleringer, der meget minder meget om dem, Donald Trump bruger i sin valgkamp.

“Make America Great Again”

Kendetegnende denne “håndfuld” højreekstremister var jo brugen af jøderne som fjendebillede. Som vi i dag ser de danske højreekstremister bruge muslimerne, som fjendebillede.

Det er velkendt, at historien gentager sig selv, hvilket skyldes noget så overset som psykologien i tingene. Mennesket er jo sin psykologi. Hvorfor menneskets adfærd er forudsigelig.

Det er ikke mennesket naturlighed at være højreekstrem. Når det forekommer skyldes det unaturlige opvækstbetingelser. Ser man på den vestlige verden i dag, kan man bestemt ikke sige, at børnenes opvækst er naturlig. Det får den konsekvens af det psykisk syge indfinder sig i befolkningen. Det er i dag velkendt, at omtale det danske samfund for værende narcissistisk. Da man ikke kan komme uden om, at det i den grad er tilfældet.

.

Nazismen 1

Historien er ved at gentage sig i takt med historien bliver glemt

.

Narcissisme er en meget alvorlig kronisk personlighedsforstyrrelse, der ikke rummer empati (evnen til indlevelse i andre mennesker – herunder egne børn), hvorved den manglende realitetssans bliver symptomatisk, hvorfor den infantile personlighedsforstyrrelse (voksne, der forbliver at være barnlige) bliver en kendsgerning.

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse rummer alt efter graden i stigende grad overlap af den karakterafvigende personlighedsforstyrrelse, i daglig tale kaldet psykopati, og som er grunden til at man ser de danske politikere på venstrefløjen trække stadig længere mod højrefløje, der selv trækker endnu længere mod højre. Hvorfor det slet ikke er overraskende, at partier som Nye Borgerlige, Dansk Samling og Danskernes Parti stiller op, eller har målsat at stille op, som “demokratiske” partier…. Der alle kun er opdyrkende muslimerne som fjendebillede. De har intet andet at byde på, end deres psykopatiske forståelse af virkeligheden. For de har ingen naturlighed at forstå verden ud fra.

.

Nazi Tyskland

Kendetegnende denne “håndfuld” højreekstremister var jo brugen af jøderne som fjendebillede. Som vi i dag ser de danske højreekstremister bruge muslimerne, som fjendebillede.

.

Min kære tante gik ikke op i de psykologiske love, men jeg husker hende beskrive tyskerne som fanget af de højreekstremes manipuleringer. Hvorfor hendes budskab til fremtiden var, at højreekstremismen skulle udryddes, hvor end den viste sit grimme fjæs, som hun sagde. For ellers ville det hele gentage sig i en ny forklædning, men ville have rod i den tidligere… underforstået den velkendte nazisme.

Martin Krasnik, der er jøde, forstår ligeså lidt zionismen i Israel, som han forstår psykologien i tingene, som det også gør sig gældende med Morten Uhrskov Jensen, Martin Henriksen, Inger Støjberg og rigtig mange andre højreekstreme mennesker.

Man taler om danskhed i en vestlig verden, der under ét bliver ens højreekstrem grundet de ensartede unaturlige opvækstbetingelser, hvorfor den omtalte danskhed ikke længere er eksisterende. Den blev på grund af psykologien udryddet i takt med den teknologiske udvikling, der i dag har gjort mennesket til et ikke-tænkende vedhæng til teknologien.

Islam er ganske rigtig fastholdende muslimerne i tiden før dette vanvid. Hvorfor islam ikke er en trussel mod menneskeheden, men derimod en trussel mod det psykisk syge, som fortsat opformeres i Vesten.

Kilde: jyllands-posten.dk/debat – Morten Uhrskov Jensen kontra Martin Krasnik

.

.

Svar til Ina Bach

islam mother-and-daughters-read-quranDet er jo vigtigt at begribe tingene som sker ud fra en fælles grundforståelse.

Det gælder i sagens natur også i forståelsen af Islam. I fortsættelse med det jeg har skrevet tidligere, så er den fælles grundforståelse at forstå den oprindelige naturlighed hos mennesket, for så efterfølgende i beskyttelse af den, at begribe udviklingen.

Derved bliver forståelsesudgangspunktet helt ens for alle.

Udgangspunktet er med andre ord naturens love, som omfatter alt og alle, og overruler samtlige menneskeskabte love, der er i modstrid med naturens basale love, der for menneskets vedkommende er de biologiske og psykologiske lovmæssigheder.

Islam udmærker sig i den forbindelse med to afgørende forhold, som er helt modsat den vestlige verden, der som ovenfor nævnt i dag er nedbrydende den menneskelige naturlighed. Den vestlige samfundsorden skal med andre ord udryddes fra jordens overflade, dersom menneskeheden skal overleve.

Islam er ud over at være en religion, også en samfundsorden, der bygger på kalifatet og sharia-lovene.

Kalifatet er i sin grundforståelse lig den skabte natur, som i kristendommen omtales som Edens Have. Modsat kristendommen i dag, modsat tidligere, hvor kristendommen var mange gange mere dikterende de kristnes levevis, da har islam lovsystemet sharia, der er dikterende muslimerne en bestemt levevis.

Når islam omtales som en lovreligion er det sandt nok. Man ville forstå et bedre, dersom man omtalte den som en naturlov-religion. For det er nemlig tilfældet..!

Mennesket overforbrug fedme ubegavetMennesket er jo modsat alle andre arter bevidst om egen eksistens, og er i princippet tænkende. Det som særlig gøre sig gældende modsat alle andre arter er, at mennesket er den eneste art, der kan handle imod naturens orden. Vi er således den eneste art, der kan skabe sig selv unaturlige opvækstforhold for sine børn.

Det kan ingen anden art!

Men at vi kan det betyder ikke, at vi må det… konsekvenserne er som beskrevet overfor selvdestruktive.

Sharia er dikterende muslimerne en levevis, som gør de ikke kommer til at bryde med naturens biologiske eller psykologiske love. Det er derfor man i den vestlige verden ser islam som middelalderlig. Hvilket blot understreger, at muslimerne ikke begår samme ødelæggende udvikling, som man ser i den vestlige verden.

For muslimerne er det selvsagt altafgørende, at få genskabt kalifatet, og den oprindelige naturlighed, som Gud skabte som det første. Dette betinger naturligvis, at det unaturlige udryddes. Og det før det unaturlige – den vestlige verden og alt der slægter den på – får skaber så meget uorden i natursystemerne, eksempelvis de nu accelererende klimaændringer – at hele menneskeheden udryddes.

Så vil mennesket deres børn fremtid, skal de kæmpe den helt samme kamp, som muslimerne i skikkelse af eksempelvis Islamisk Stat kæmper nu…

For der findes intet alternativ!

Kilde: facebook.com/marie.krarup

.

nazi daniel carlsen

DR2-debatten blev præget af nazistisk tankesæt med muslimerne som fjendebillede

.