Lone Nørgaard – Dansk Samling er en forsamling af småtbegavede islamofober

Lone Nørgaard Dansk SamlingMorten Uhrskov Dansk samling

Dansk Samling er tydeligvis et endnu parti, hvis hele eksistensgrundlag bygger på der findes muslimer i landet, som de så kan gøre til fjendebillede, velvidende at den danske befolkning, der for størstedelen er uvidende om så mange ting, at det er helt fortvivlende, har brug for nogen, de kan give skylden for deres mere eller mindre elendige liv.

Det kunne måske give indtryk af, at folkene bag Dansk Samling så er mere begavet, end den overvejende ubegavede målgruppe, de henvender sig til.

Men det er bestemt ikke tilfældet!

.

Landsformanden hedder Morten Uhrskov Jensen, der har blogget på Jyllands-Posten i mange år, og har der kunne udleve sit had til muslimerne. Om hvilket jeg over lang tid gav ham råt og usødet. Til Jyllands-Posten måtte opfinde en ikke beskrevet debatregel, for at kunne udelukke mig. Den lød noget i retning af, at det var en regel, der på anmodning skulle beskytte deres bloggere mod af blive klædt helt af, eller noget i den stil. Man sikkert er det, at Morten Uhrskov Jensen, der tegner partiet, kun har øje for muslimerne.

Partiet er med andre ord rummende en forsamling af enfoldige højreekstreme danske islamofober, der ikke på anmodning skal forvente de ikke bliver klædt af, på et hvilket som helst synspunkt, de måtte komme frem med. For de har ingen dybere forståelse af begreber som islam, natur, klima, psykologi, samfundsindretning, kapitalisme…

Medlem af hovedstyrelsen: Lone Nørgaard bliver her udfordret via hendes indlæg: En grum rapport viser følgerne af masseindvandringen – børnene vokser op og er langt bagefter danske børn, skrevet af Morten Uhrskov

.

klima jesper

Her er en vigtig meddelelse, Lone Nørgaard, som jeg håber du bringer på banen politisk, da du formentlig er en af de få tilbageværende, der er intelligent nok til at forstå konsekvenserne. Som du egentlig burde fremhæve mange gange mere, end tilfældet er…….!

 
I dag er det blevet mere end meget almindeligt, når man ser udsendelser om verdens vilde dyr, at man ender ud med at blive mindet om, hvor udryddelsestruede de er.
 
Således er det i dag også blevet mere end meget almindeligt…..
 

 

 

 

Lone Nørgaard Kære Bjørn Holmskjold! Dansk Samling er helt opmærksom på problematikken. Du skal imidlertid også selv på banen 🙂 Døgnet har kun 24 timer, og der er bare SÅ mange sager at tage fat på. Skriv gerne et læserbrev eller en kommentar. Dit link er nu imidlertid i arkiv og vil indgå i det fremtidige politiske arbejde. Vh Lone

Deres såkaldte “miljøpolitik

 

Bjørn Holmskjold Kære Lone Nørgaard – Jeg har været på banen de sidste 45 år, og har kæmpet en håbløs kamp for naturen op mod ekstrem borgerlig enfoldighed, og en sygelig kapitalistisk samfundsindretning, hvor alt skal gøre op i penge. Dette samfundssystem er årsagen til vi nu står og balancerer på kanten af et altødelæggende selvskabt klima-kaos. Løsningen er jo ikke Dansk Samling, der ikke har en samlet forstået af noget som helst… og bruger Den Korte Avis som springbræt…!! Måske du kan overbevise de talrige mange enfoldige mennesker, som i dag er det mest kendetegnende de danske værdier, og som Dansk Samling befinder sig i øjenhøjde med. Jeg for min del støtter enhver gruppe, der har som målsætning at udrydde den største trussel mod menneskeheden… den vestlige verden!

 

Lone Nørgaard Kære Bjørn Holmskjold! Jeg er lige så desperat som dig og optaget af at finde løsninger. Men hvis du virkelig mener, at det er den vestlige civilisation, der er det altoverskyggende problem, så må vores veje skilles 🙂 Desværre! For vores endemål er vel det samme? At leve i en fredelig verden, hvor enhver kan udnytte de evner og talenter, som han / hun er udstyret med – uden at skade andre? vh Lone

 

Bjørn Holmskjold Det er ikke noget jeg mener, Lone Nørgaard. Det er videnskabeligt påviseligt….

Der er generelt stor uvidenhed om Islam. Der ikke blot er en religion, men en gennemført samfundsindretning, der er underlagt en religion.

Hvis man så analyserer dette samfundssystem, så er grundforståelsen, at mennesket er et individ, der med sin bevidsthed og evnen til at tænke, vil gøre verden ubodelig skade, dersom det ikke er underlagt et menneskeskabt lovsystem, der forhindrer det i at gøre det, som det lyster og evner, ved netop at besidde evnen til at tænke, og evnen til at omsætte det tænkte til handling.

Mennesket er som bekendt den eneste art, der evner at bryde naturens love og derved handle til skade for helheden. Men at de kan det betyder ikke, at det så også er dem tilladt. For bryder man naturens love, vil de snart reagere med eksempelvis klimaændringer, uforudsigelige ændringer af økosystemerne eller, for arten Homo sapiens vedkommende, med opformering af det psykisk syge grundet de unaturlige opvækstforhold.

Forudseende dette forhold er islam rummende sharia, der netop ikke tillader mennesket den frihed, at bryde med Allahs vilje… med det skabte. Sharia er med andre ord et lovsystem, der er helt i overensstemmelse med naturens lov. Der jo netop er grænsesættende arternes frihed til at bryde med naturlighedens love.

Forudsætning er i sagens natur, at verden underlægges kalifatet, som blot er et andet udtryk for naturen, der i biblen benævnes Edens Have. Var kalifatet blevet fuldbyrdet i forlængelse af profeten Muhammad, ville verden i dag ikke stå med livstruende klimaændringer, udryddelse af artsdiversiteten, en accelererende befolkningstilvækst eller opformering af det psykisk syge hos mennesket.

Islam forudsætter en samfundsindretning, der er svarende til tidligere tiders klansamfund/bondesamfund, hvor man levede af det jorden kunne give. Og gav den ikke nok, blev de svage de første, der døde.

Det er sådan naturens evolutionære lovmæssigheder er…!

Hele den vestlige verden er i modstrid med naturens love. Hvilket betyder, at videnskaben end ikke med den bedste vilje, ville kunne forsvare den vestlige samfundsindretning på nogen som helst måde.

Kalifatet, Islamisk Stat, er derfor ikke en terrororganisation, ved at angribe den unaturlige vestlige verden. Forholdet er nemlig det omvendte. For de udrydder netop det mest psykisk syge, der nogensinde har eksisteret på jorden.

Og det er de i sagens natur tvunget til, da det unaturlige ikke er tilladt i naturen, og derfor heller ikke er tilladt i kalifatet.

Kilde: facebook.com/permalink

.

hedegaard

Et nyt politisk højre forsøger at rodfæster sig i Danmark

.