Løkke vil sortliste hadprædikanter – men han voldtager selv barnets tarv!

natur

Skal menneskeheden overleve, skal den vestlige samfundsorden udryddes….!

.

.

Landets Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, går meget op i de danske værdier.

lars løkke

Med dette udgangspunkt går han i rette med andres værdier.

.

På det første af en række møder om radikale imamer og moskéer i Statsministeriet mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kirkeminister Bertel Haarder (V) og folketingets partiledere, præsenterede regeringen tre punkter, man vil fokusere på for at gøre op med de kræfter, der modarbejder de såkaldte danske værdier.

Det første handler om at forhindre såkaldte hadprædikanter i at komme ind i Danmark.

  • Vi vil meget gerne – blandt andet inspireret af Storbritannien – etablere en dynamisk liste over mennesker, som vi effektivt kan forhindre i at komme til Danmark og prædike deres budskaber om had, siger Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde.

Det næste, man vil fokusere på, er at gøre noget ved de personer, som med deres ytringer undergraver det danske samfund.

  • Vi vil gerne se på, om vi – med respekt for Grundlovens bestemmelser, herunder paragraf 67 om religiøs frihed – kan kriminalisere ytringer, der undergraver dansk lovgivning for på den måde at kunne komme efter de mennesker, som under dække af religion og teologi i virkeligheden undergraver vores samfund, siger Lars Løkke Rasmussen.

Her ønsker regeringen desuden at gøre det muligt at oprette tilhold, så imamer ikke må komme i moskéerne, hvis de har forbrudt sig mod reglerne.

Det sidste punkt annoncerede Lars Løkke Rasmussen under overskriften: ”Vi vil ikke være til grin for egne penge”, der blandt andet handler om at kigge på måden, man yder økonomisk tilskud til religiøse samfund i Danmark.

I forbindelse med det mente han, at man også er nødt til at se på, om man effektivt kan fratage eksempelvis vielseskompetence fra imamer, der modarbejder det danske samfund.

Lars Løkke Rasmussen understregede på pressemødet, at det er vigtigt, at man holder sig inden for grundlovens rammer, når man i den kommende tid arbejder på at lave ny lovgivning.

Det er meget vigtigt for mig, at det, vi laver her, respekterer retslovens principper, sagde han.

.

I Lars Løkkes verden er han kun tilbedende sig selv og det lidt han forstår.

Lars Løkke Klimatopmødet København

.

Landets statsminister er derfor ikke klar over, at:

Naturens love overruler samtlige love, der ikke er i overensstemmelse med naturens love, som Gud skabte dem gældende alt liv på jorden!

Disse lovmæssigheder gælder, hvad end man tror og tilbeder!

.

På den måde bliver statsministeren selv undergravende de danske værdier, med en politik og en samfundsforståelse, der er i modstrid med samtlige evigt gældende biologiske og psykologiske lovmæssigheder. Herunder, og meget væsentligt…

Barnets tarv!

.

Således gør naturens love, der altid er repræsenterende Guds vilje med det skabte, gældende, at den vestlige samfundsorden, som statsministeren selv er repræsenterende, skal udryddes fra jordens overflade, dersom menneskeheden skal overleve.

Herom er der ingen tvivl overhovedet. Heller ikke videnskabeligt….!

Således er der ingen tvivl om, at den danske statsminister, og den hele vestlige kapitalistiske samfundsorden, som han tilbeder, ikke blot er undergravende og ødelæggende naturen og klimaet, men også den menneskelige naturlighed.

.

Danmark Pia dansk df folkeparti

Muslimerne er det rene valgflæsk til de “billige stemmer”

.

Mennesket er jo netop underlagt de samme naturlove, som er gældende alt liv på jorden, og har derfor ikke lov at gøre, som det passer dem. Uagtet, at de er den eneste art, der er i stand til at bryde naturens love. De skal stadigvæk efterleves, da konsekvenserne ellers bliver det vi ser nu, hvor klimaet alene er livstruende menneskeheden, hvor naturødelæggelserne i verden er ekstremt omfattende og hvor menneskeheden i stigende grad lever med en samfundsindretning, der er det mest unaturlige nogensinde, og derfor som konsekvens er opformerende det psykisk syge i befolkningerne. 

Skal menneskeheden overleve en så vanvittig samfundsindretning, som eksempelvis den danske statsminister står for, så skal dette vanvid udryddes fra jordens overflade.

Herom er der ingen tvivl overhovedet. Heller ikke videnskabeligt….!

.

Koranen bygger på en forståelse af Guds vilje med det skabte.

koranen

Hvorfor man er nødt til at forstå Guds vilje med det skabte, for at forstå koranen.

.

Det forstod profeten Muhammad [saws], der over flere årtier til sidst havde bibragt den tids befolkning så meget visdom, at koranen så dagens lys. Og som i dag, 1400 år efter profeten [saws], danner forståelsesgrundlag for henved 1,6 mia. muslimer.

Men det er ikke ensbetydende med, at alle muslimer så også forstår koranen. Der, som alle andre hellige skrifter, er skrevet i dens tids forstand, og derfor skal fortolkes i den tids forståelse, omsat til nutidig viden om Guds vilje med det skabte.

.

.

Imamerne fortolker koranen, som koranen nu engang fortolkes af imamen, med dens forståelse af teksterne, som de forstås i dag henved 1400 år efter profeten [saws], som af gode grunde ikke kan korrigere for de snigende fejlfortolker, som gøres gældende 22-25 generationer efter hans tid.

.

.

Derfor er imamerne i den situation, at de har meget svært ved italesætte koranen i forhold til den vestlige verdens krav og forventninger til, at koranen skal fortolkes, som de kristne fortolker kristendommen. For hvad er det lige, der ophøjer koranen i forhold til de andre store religioner? Hvad er kalifatet i virkeligheden? Og hvorfor er sharia-lovene så vigtige?

Kan man ikke besvare disse helt grundliggende ting i forhold til islam på en let forståelig måde, så er det netop imamerne forsøger at efterkomme de forventninger, som de ugudelige afkræver af imamerne, som tilfældet er med trusler om love, ophævelse af statsborgerskab og deslige.

Som profeten [saws] først måtte forstå Guds vilje med det skabte, før koranen kunne udfærdiges, således må imamerne også forstå, hvad der er Guds vilje med det skabte, før de kan fortolke samme Guds vilje, som koranen er indeholdende. Kan man det, så kan man italesætte den ugudelige vestlige verden så effektivt og altfavnende, at de ikke igen vil angribe islam. For nu er tro blevet til en altfavnende viden om Guds vilje med det skabte.

Herom er der ingen tvivl overhovedet. Heller ikke videnskabeligt….!

.

.

Danmark Pia Olsen Dyhr

En kendsgerning: Menneskehedens overlevelse står og falder med Islam

.