Liberal Alliance jagter stemmer og vil give lov til at skyde totalfredede ulve

Helt ærligt… Jeg aner ikke en skid om ulve….

Jeg satser på det giver stemmer, så folk kan få flere biler og et større forbrug.

.

Liberal Alliance vil også være med til at “koge suppe” på ulvene, og forsøger nu at byde over de andre borgerlige partier, ved at tillade at skyde ulve, der befinder sig 50 meter fra en indhegning med husdyr.

De seneste måneders ulveangreb på husdyr har fået Liberal Alliances såkaldte “miljøordfører” Carsten Bach til at udforme nye regler for ulvene.

De nye regler skal blandt andet gøre det muligt for landmænd at få lov til at skyde de ellers totalt-fredede ulve, hvis de kommer tæt på deres husdyr.

»For nylig fandt man syv kalve i Nordjylland, der – muligvis – var dræbt af ulve, og i februar døde 21 får i et ulveangreb i Vestjylland. Med to så alvorlige angreb mener jeg, at der er tale om problemulve,« siger Carsten Bach til Jyllands-Posten.

»I dag er det ulovligt at skyde en ulv, selv om den er inde i en indhegning med dyr eller på vej derind. Det bør være lovligt,« lyder det.

I Jyllands-Posten fastslår Landbrug & Fødevarers viceformand, jæger og godsejer, Lars Hvidtfeldt, der sidder i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, at de vestjyske ulve er problemulve:

Vi hører om ulve i Vestjylland, der nærmest ikke flytter sig, når der kommer mennesker.

.

Det er slet ikke usædvanligt, Lars Hvidtfeldt.

Den er bare nysgerrig… !

.

Lars Hvidtfeldt understreger videre:

 – “Vi hører om gentagne ulveangreb i det samme område. Har vi så ikke en ulv, der i bogstaveligste forstand har fundet nøglen til køleskabet?

Efter vores mening, så har vi en problemulv”.

Vi har et langt større problem, Lars Hvidtfeldt.

Dansk landbrug mejer årligt henved 20.000 rålam samt et ukendt antal rør- og hedehøge, engsnarrer og andre dyr ned under høstarbejdet.

Danske jægere skamskyder tusindvis af hjorte og gæs, og ræve og løse hunde sønderriver langt flere tamme får, end ulven, samt henved 100.000 rålam årligt, uden at det har påkaldt sig Godsejer Lars Hvidtfeldts eller Liberal Alliances såkaldte “miljøordfører” Carsten Bach medfølelse eller får aviserne til at blæse alarm.

Med dræber ulven et får, så er verden ved at gå under!

Ulven dræber husdyr, som tilfældet også er det i naturen, på en smertefulde måde, og uden forudgående dyreetisk bedøvelse.

Men sammenligner vi med for eksempel de millioner af kyllinger, der ender deres dage på slagteriet efter et kort og glædesløst liv med ætsninger i trædepuderne efter at have stået i deres egen afføring, så klinger hensynet til nogle få fårs velfærd meget hult.

Ulven skal ses som naturen, der banker på døren.

Og kan vi ikke engang finde plads til så begrænset en vildskab i vores liv og samfund, hvordan tror man så vi finde en vej ud af den selvdestruktive narcissistiske kultur, vi i vores kortsigtede grådighed har skabt.

.

Skoven er først og fremmest til for produktionens skyld.

.

Klimaforandringer, tab af biodiversitet, forurening af luft, vand og jord med mere er ikke kun uhensigtmæssige bivirkninger ved en ellers uproblematisk udvikling, men tegn på, at vi i vores iver efter at få magt over naturen har sejret ad helvede til og nu truer ikke bare vores eget livsgrundlag, men livsgrundlaget for talrige andre arter.

Ulven er ufarlig for mennesket, men sammenligner vi med de farer, vi i fremskridtets navn udsætter vores børn for i form af partikelforurening, kemikalier i legetøj og fødevarer og trafikken, så er de småproblemer ulven afstedkommer i den grad til at overskue.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: altinget.dk

.

Jens-Kristian Lütken Venstre

Venstres Jens-Kristian Lütken blæser på biodiversiteten og fredninger

.