L&F Viceformand misinformerer miljøminister i ulvesag

Der mangler 150 meter hegn ned til Lille Å.

.

Landboformand misinformeret om de faktiske forhold i ulvezonen

 

Pågældende landmand, der nu trækker sine dyr tilbage fra et græsningsareal på statens arealer, der er grænsende ned til Lille Å, Sandfær Plantage, er meldt til politiet af foreningen Ulvetid, for manglende opsyn med sine dyr, der går i en indhegning, hvor der udover det manglende tilsyn, tillige mangler hele 150 meter hegn ned til åen.

Det er således iøjnefaldende uforsvarligt nogen landmand, at lade sine dyr afgræsse et areal, velvidende, at der mangler et stort stykke beskyttende hegn. En indhegning, der i øvrigt blev fundet så dårligt vedligeholdt i foråret 2019, at det ikke tilnærmelsesvis var svarende til et ulvesikkert hegn, hvor flere får blev dræbt af samme grund.

Så enten er landsformand Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer blevet direkte misinformeret om de faktiske forhold, eller også er pågældende formand direkte misinformerende miljømisteren om de faktiske forhold.

Samme kritisable forhold omkring indhegninger er konstateret ved de øvrige landmænd i området, der har haft ulveangreb, hvor ulven ganske ubesværet kan komme ind til de græssende dyr.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

.

Viceformand beder minister tage handling i ulvesag

Den 8. oktober 2019

 

Mange dyreholdere i områder med ulv føler sig magtesløse over for ulveangreb. Derfor beder Landbrug & Fødevarer miljøministeren om at sætte gang i en række aktiviteter nu.

Der begynder at tegne sig et billede af, at flere og flere landmænd er tæt på at opgive at have udegående dyr blandt andet til naturpleje i områder med ulv.

Det er en yderst uheldig udvikling, som på sigt kan få store konsekvenser for den lysåbne natur, og som er stik imod de indsatser, der ellers gennemføres for at sikre naturværdierne på en række naturarealer.

Sådan skriver Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer i et nyt brev til miljøminister Lea Wermelin, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

.

.

I brevet opfordrer viceformanden til, at man hurtigst muligt sætter gang i en række aktiviteter for at hjælpe de berørte dyreholdere.

“Vi bakker selvfølgelig op om det arbejde, der er igangsat i Vildtforvaltningsrådet, og ser frem til at gå konstruktivt ind i det. Men da det vil tage noget tid at få udarbejdet en sådan forvaltningsplan, er der behov for handling nu, da blandt andet de lange sagsbehandlinger skaber frustrationer”, siger Thor Gunnar Kofoed.

Samtidig vil Landbrug & Fødevarer fortsat have fokus på definition og håndtering af problemulv og arbejde for at sikre, at der opnås en operationel forvaltning af problemulve.

“Vi er nødt til at anerkende, at ulven er beskyttet efter EU’s habitatdirektiv – det er ikke op til hverken ministeren eller vildtforvaltningsrådet at beslutte, at ulven ikke må være i Danmark. Vi arbejder internationalt for at beskyttelsen ændres – men det er en lang proces. Derfor arbejder vi målrettet inden for den juridiske ramme vi har, for at sikre de bedst mulige vilkår for husdyrholdere i ulveområder”, siger Thor Gunnar Kofoed.

.

.

Faktaboks

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F, foreslår følgende handlinger i sit brev til ministeren:

  • Smidig og hurtig håndtering af sager om ulveangreb – hurtig udbetaling af erstatning
  • Flere midler til hegning – så der blandt andet også gives tilskud til vedligeholdelse af hegn / renholdelse under hegn
  • Tilskudsordning til anskaffelse af vogterhunde og hold af vogterhunde, hvis nogen måtte ønske det
  • Undersøgelse af, om der aktuelt står en problemulv bag nogle af de aktuelle ulveangrab – jf. den gældende definition af problemulv
  • Bedre viden til Vildtforvaltningsrådets parter om ulveangreb (antal, omfang, omstændigheder)

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Hestene, der gik i Fårefolden i Stråsø/Sandfær plantage sommeren 2019

Kynisk fåreavler er meldt til politiet efter ulveangreb på hans heste.

.