Levestedsforbedringer kan også redde den lille kirkeugle

Kirkeugle (Athene noctua)

.

Det er sidste udkald for at redde kirkeuglen, lyder det fra Henrik Berthelsen, der har sat kirkeuglen på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet.

Antallet af kirkeugler i Danmark har nået et alarmerende lavt niveau, og nu har Landbrug & Fødevarer i form af Henrik Berthelsen bragt kirkeuglens overlevelse på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet.

Man vurderer, at der er under 10 par tilbage og kun 5-7 par, der rent faktisk yngler.

“Når man kommer tilpas langt ned i antal, er der simpelthen et tidspunkt, hvor udviklingen ikke kan vendes, og det er vi ved at nærme os. Det er sidste udkald”, siger Henrik Berthelsen.

.

.

Men hvorfor overhovedet redde kirkeuglen?

I Danmark er den ved at uddø, men i resten af Europa og på globalt plan er den ikke på nogen måde truet. 

De tanker har Henrik Bertelsen også gjort sig. 

”Vi skal på mødet også have funderet over, hvorfor vi skal redde den. Den er ikke globalt truet, det er kun i Danmark. Vi skal også have en overvejelse om, om vi vil bruge pengene på at redde den. Men hvis vi gør det, så gavner vi ikke kun kirkeuglen. Kan vi lave nogle projekter hvor vi får flere store insekter frem, så gavner vi både insekterne og andre fugle og arter som lever af insekterne. Det rækker ud over bare kirkeuglen. Skaber vi mulighederne for den, så gavner vi flere andre”, siger Henrik Bertelsen.

Han understreger dog, at projektet ikke skal gennemtrumfes for enhver pris. 

Han ønsker, at projektet gennemføres med indbyggede stopklodser, hvor der løbende evalueres. På den måde kan man til enhver tid stoppe, hvis ikke det virker efter hensigten. 

”Men jeg tror, det kan lade sig gøre. Jeg bliver ringet op af landmænd, der selv har ugler på deres ejendom, som synes, vi skal redde kirkeuglen. Men vi skal til at i gang, det skal gå stærkt. Vi skal have snakket med nogle landmænd, som vil gøre en indsats for den her fugl. Og så vil vi se på, hvad for nogle levesteder de har i Tyskland og så prøve tilsvarende herhjemme”, slutter Henrik Bertelsen. 

.

Levestedsforbedringer er i dag forudsætningen for arternes overlevelse.

.

Men nu er der godt nyt for Henrik Bertelsen og kirkeuglen. I Vildtforvaltningsrådet er man nået til enighed om at gøre en indsats for at redde uglen.

”På seneste møde i vildtforvaltningsrådet konkluderede man, at man vil indstille, at et projekt om – Levestedsforbedring – gennemføres hurtigst muligt. DCE-Aarhus Unversitet har sådan et projekt, og i forlængelse heraf har jeg indkaldt til et møde d. 27. november. på Kalø, hvor vi vil fremlægge projektet og drøfte, hvordan vi kommer videre,” siger Henrik Bertelsen. 

Helt konkret kan levestedsforbedring være etablering af mindre markmøddinger, hvor større insekter og biller naturligt vil trives. Og netop disse udgør kirkeuglens føde. 

”Og arealerne behøver ikke være store. Den er dum og doven og bevæger sig næppe mere end to-tre hektar fra reden”, siger Henrik Bertelsen.

På mødet, hvor også naturstyrelsen er inviteret, skal det drøftes, hvad der er af mulige tiltag, og desuden hvorfra pengene til projektet skal komme. 

I udgangspunktet går planen ud på at få skabt nogle levesteder for den lille ugle, og så herefter indføre kirkeugler fra Tyskland, hvor bestanden er god. 

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Kirkeugle (Athene noctua)

Kirkeuglens overlevelse tages op igen: “Det er sidste udkald”

.