Laveste antal rovdyr-skader i Norge mange år er tankevækkende

Det er de laveste rovvildt-skader på får/tamren hidtil i år, sammenlignet med tidligere år.

Hvis denne trend fortsætter året ud bliver det et af de laveste tabsår siden 1990.

.

Hidtil i år, er der rapporteret lidt over 1,500 skader på får og rener forårsaget af Bjørne, Jærv, Los og Kongeørn.

.

Det er det laveste antal efter årtusindskiftet, ifølge Miljødirektoratet.

“Vi har ikke set så få skader efter statens naturovervågning (Snow) begyndte registreringen af rovdyr skader i 2001,” fortæller direktør Pål Prestrud fra Snow.

.

.

Antallet af dokumenterede angreb er gået ned for alle typer af rovdyr, bortset fra skader, der foretages af bjørne.

Bjørnenes skader er steget i år i forhold til de sidste to år, og der er rapporteret 444 skader, ifølge direktoratet for miljøovervågning.

Antallet af bjørneskader er stadig lavere i år sammenlignet med for et par år siden. I 2009 blev der registreret 972 skader.

For ulve, er det hidtil i år rapporterede 367 skader forårsaget af ulve.

“I tilfældet med ulve er antallet af skader skiftende fra år til år, og det skyldes blandt andet, hvordan de unge ulve bevæge sig.”

Tallet for 2016 er det laveste siden 2011, og omkring halvdelen af dette års skader blev opdaget i græsningsområder i Rendalen, Hedmark.

Inden for ulvezonen, hvor det politisk er besluttet er det område, hvor ulven må leve, har der været enkelte angreb.

.

Los nedlagt i Norge

.

Jærv (Gulo gulo)

Det mest overraskende er det lave antal skader som hidtil i år er registreret med jærv (3) og los (8).

Det oplyses ikke i denne forbindelse, om det kan skyldes bestanden af jærv og los er den mindste i mange år.

Skader foretaget af los er på vej ned for ottende år i træk, hvor antallet af skader er faldt fra 600 i 2009 til 203 indtil videre i år.

.

.

Netop den voldsomme stigning af ulveangreb i 2017 satte fuld fokus på, at der blev manipuleret med tabet af får, således bønderne fik erstatning for selvdøde får og rener i stor stil.

Hvilket blev brugt af bønder og jæger til at skabe had mod ulvene.

Læs mere her:

Norge: De norske bønder manipulerer groft med rovdyr-angreb på deres dyr

.

Kilde: aftenbladet.no – Kilde: fylkesmannen.no

.

Norges forvaltning af sine rovdyr er forbryderisk destruktiv

.