Lang vej før svinehegnet kan blive en realitet

Natura-2000 område i Sønderjylland skal også vurderes før et hegn.

.

JydskeVestkysten er fremme i træskoene og har talt med skovrider Ben Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der giver et overblik over, hvad der skal til for, at det knap 70 kilometer lange hegn kan blive sat op ved grænsen.

Vildsvinehegnet skal sikre, at den afrikanske svinepest ikke breder sig til Danmark, og her er det altså nødvendigt for staten at ekspropriere.

Staten overtager i dette tilfælde ikke jorden, men erhverver retten til at opsætte et hegn på privat ejendom. Også selvom en grundejer nægter at lægge jord til et hegn ved den dansk-tyske grænse.

– Staten mener, at den her opgave er så vigtig, at den enkelte ejendomsret bør tilsidesættes, siger Bent Rasmussen.

Ifølge skovrider ved Naturstyrelsen Vadehavet Bent Rasmussen er det ikke bare lige sådan, at politikerne kan knipse med fingrene, og vupti så står der et knap 70 kilometer langt vildsvinehegn på tværs af den dansktyske grænse.

.

.

Til JydskeVestkysten fortæller han, at der er fire store bump på vejen, førend hegnet kan blive en realitet.

Først og fremmest skal hegnet bygges, og ved større anlægsprojekter i denne størrelsesorden er det nødvendigt at sende opgaven i udbud i hele EU.

Det giver virksomheder i alle medlemslande lov til at byde på opgaven.

Derefter skal Naturstyrelsen have en dialog med de sønderjyske kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen for at klarlægge, om der er fysiske ting, der skal tages højde for, før hegnet bygges. Derudover skal der også være kontakt med lodsejere og private grundejere, ligesom Tyskland skal med på råd.

Ifølge JydskeVestkysten står omkring 100 lodsejere til at få ekspropieret jord, og nogle enkelte kan også se frem til at have et vildsvinehegn i baghaven.

Hvis lovforslaget om vildsvinehegnet bliver vedtaget, kan staten uden videre overtage privat ejendom.

Og sidst men ikke mindst, så er der tale om et Natura-2000 område, og derfor skal der laves en udførlig miljøvurdering af området.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jv.dk

.

Vildsvinhegnet: Der tabes mange penge på… “For en sikkerheds skyld”

.

You may also like...