Landmand vil hellere stoppe som landmand, end beskytte grundvandet…!

I 2050 vil der være mere plastik end fisk i verdenshavene

.

Det er gået op for kommunerne, at drikkevandet er truet rundt om i Danmark af nedsivende kemikalier. Hvorfor der nu gribes ind for at beskytte vandet.

11 landmænd syd for Aarhus har fået forbud mod at sprøjte markerne i Beder-området for at beskytte drikkevandet.

Reaktionen er hos nogle landmænd så hellere stoppe som landmand end at blive økolog.

Sådan er reaktionen fra en af de 11 landmænd, som nu får et forbud mod at bruge sprøjtegifte på en del af deres marker.

Et byrådsflertal i Aarhus Kommune vil beskytte drikkevandet, og derfor bliver det forbudt at sprøjte markerne i Beder-området.

Dette er landmand Jens Bøje modstander af.

– Jeg kan ikke dele min drift op, så 40 procent er økologisk og 60 procent er konventionelt. Det går bare ikke, mener han.

Politikerne mener derimod, der er behov for en særlig lokal beskyttelse af drikkevandet på de sårbare jorde, og derfor skal det være slut med at bruge sprøjtemidler på i alt 7.000 hektar, hvad der svarer til 15 procent af kommunens samlede areal.

Helt forventeligt er Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige imod at forbyde de 11 landmænd at bruge pesticider på dele af deres marker.

Byrådsflertallet forklarer beslutningen med, at der er spor af godkendte sprøjtemidler i drikkevandsboringer i dag – og det i stigende grad.

– Derfor er det politikernes forpligtelse at forhindre yderligere forurening af drikkevandet i årene, der kommer, understreger Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Jens Bøje mener ikke, at hans måde at dyrke markerne på kan ødelægge drikkevandet til aarhusianerne, da midlerne alle er godkendt.

Han mener, der er rent drikkevand , og det vil der fortsat være med de midler, de bruger, og han peger på, at det ikke er nemt at dyrke jorden uden at bruge sprøjtegifte.

– Jeg ved ikke, hvor meget man kan tjene som økolog, men jeg kan bare se, at det er en helt anden uddannelse, jeg skal i gang med, og det har jeg ikke lyst til i min alder, siger Jens Bøje.

Dette er naturligvis ikke et sagligt argument.

Med usagligheden til trods vil Jens Bøje kæmpe mod Aarhus Kommunes beslutning, for han synes, at den er dybt urimelig, og erstatningen står ikke mål med det indgreb, som det vil gøre i hans virksomhed.

Formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg Jens Gammelgaard er enig.

– Det er vanvittigt og en hån mod privat selveje, siger han.

Landboforeningen har ikke tænkt sig at opgive kampen for at måtte forurene drikkevandet.

– Vi kalder landmændene til møde og påklager sagen til Miljøklagenævnet, og så må de vurdere den. Om nødvendig kan vi også gå til domstolene med det, siger han.

.

Det er hverken jægerne, landmændene eller de borgerlige partiers skyld…

Vi stadig har lidt natur tilbage!

.

Vand på flaske er i mange lande eneste mulighed for rent vand.

.

Det er ikke tilfældet i Danmark.

Men ikke desto mindre findes de over alt. I supermarkedet, i kiosken, på S-togsstationen, på benzintanken, på arbejdspladser osv. Vand på flaske uden brus. Det er blevet en del af danskernes hverdag, og forbruget er stigende.

Måske fordi mange mennesker forbinder vand på flaske som renere end vandet fra vandhanen. Dette er rigtigt i mange sydeuropæiske lande, men slet ikke i Danmark.

Danskerne er i dag villige til at betale meget for f.eks. naturligt mineral- eller kildevand i plasticindpakning. Men man kan spørge sig selv, hvorfor vi vil betale det samme for 1 liter kildevand på flaske som for 300 liter vand fra hanen.

For faktisk er det vand, vi får fra vandværket ofte lige så godt eller bedre vand end vandet på flaske.

Alle steder stilles der krav til vandkvaliteten, hvad enten det er vand på flaske eller det er vandværksvand. I EU-landene er kravene generelt ens, men de enkelte lande kan skærpe kravene for en række områder.

Kravene til kvaliteten af drikkevand i Danmark er høje. Uanset hvor man bor, kan man åbne for vandhanen og forvente rent og frisk vand. Faktisk stilles der skrappere krav til vand fra vandhanen end til vand på flaske.

.

.

Kvalitetskravet til postevand dvs. vandet fra vandhanen er reguleret af drikkevands-bekendtgørelsen. Fremstilling og kvalitet af vand på flaske er reguleret i Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand nr. 1020 af 28/10 2005. Læs mere på retsinformation.dk.

Der er også en øget miljøbelastning ved at købe vand på flaske. Der bruges store mængder emballage til flaskevand i form af plastikflasker. Disse skal efterfølgende bortskaffes og mange ender i naturen.

Desuden bliver vand på flaske ofte transporteret langvejs fra i lastbil og dette belaster miljøet i form af udstødningsgasser. Faktisk udledes der 900 gange så meget kuldioxid ved at vælge flaskevand frem for postevand.

På trods af ulemperne ved flaskevand er det i Sydeuropa i dag mange steder nødvendigt at købe vand på flaske, fordi deres vandværksvand indeholder sundhedsfarlige bakterier eller kemikalier.

Kilde: dr.dk – Kilde: vandetsvej.dk

.

EU vil holde fast i vanvittig og natur-ødelæggende landbrugspolitik

.

You may also like...