Landbruget har obstrueret Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe – Nu skal Venstres “Miljøminister” på banen

Ulvedebat på Folkemødet. Fra venstre: Moderator Anders Søgaard, Zoo-direktør Bengt Holst, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og viceformand Lars Hvidtfeldt, L&F.

.

Nu er det op til vildtforvaltningsrådet selv at komme med indspil til ministeren om forvaltningsplan for ulve.

Ulvegruppen under vildtforvaltningsrådet skal ikke længere komme med løsningsforslag om ulve.

Det har formand Jan Eriksen besluttet, efter at man i længere tid har arbejdet for at nå frem til et forslag til, hvornår ulve er problemulve.

Det spørgsmål har presset sig på i længere tid, fordi bl.a. landbruget har følt sig presset i takt med at ulve har angrebet husdyr på friland.

I stedet for, skal Vildtforvaltningsrådet, hvor Jan Eriksen også er formand, selv finde frem til et kompromis mellem parterne.

Venstremand, godsejer og jæger Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer er både medlem af ulvegruppen og vildtforvaltningsrådet.

»Man har i længere tid arbejdet for at nå frem til et forslag til, hvornår ulve er problemulve.

I den her sag kan vi kun nå et resultat, hvis det er folkevalgte med beslutningskraft og mandat i deres eget system, der taler sammen«, siger han.

I ulvegruppen har siddet mange embedsmænd. I selve vildtforvaltningsrådet sidder folkevalgte fra en bred kreds af organisationer.

Vildtforvaltningsrådet har lang tradition for at komme med indspil til ministeren om, hvordan problemer skal tackles.

»Som repræsentant for L&F kan jeg ikke gå på kompromis, hvis vi ikke kan beskytte vores husdyr. Mine medlemmer skal være sikre på at, de kan beskytte deres husdyr«, siger godsejer og jæger Lars Hvidtfeldt.

På folkemødet torsdag lovede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) at der skal foreligge en løsning, inden han går på sommerferie, og at han vil spænde buen hårdt til fordel for landbruget.

Der er Venstres kernevælgere og med et Folketingsvalg i udsigt vil hensynet til landbruget altid veje tungest.

.

Sauebøndene vil felle rovdyr uten å søke

Norge: De norske bønder manipulerer groft med rovdyr-angreb på deres dyr

.

Jakob Ellemann-Jensen lovede i debat, at han vil »spænde buen hårdt« når det gælder regulering af problemulve.

Der ser ud til at være en afklaring af, hvordan ulve skal reguleres klar før sommerferien.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lovede nemlig torsdag aften i en debat om ulve på Folkemødet på Bornholm at der kommer en afklaring før han går på sommerferie og at han vil »spænde buen hårdt«.

Landbrug & Fødevarer havde inviteret ministeren til at debattere sammen med Zoo-direktør Bengt Holst og viceformand Lars Hvidtfeldt.

Laver regelsæt

»Ulven er her, og den er fredet. Det må vi respektere. Men jeg er også på menneskets side. Vi skal have et regelsæt, der gør det muligt at regulere, altså skyde ulve, hvis de tager for mange husdyr eller er til gene for mennesker.

Det skal bare ikke være noget man selv bestemmer, om man må«, forklarede ministeren.

Opgaven er ikke helt nem. Ulven er reguleret af EU-regler, og problemulve kan reguleres. Men for eksempel kun, hvis man oplever angreb bag velfungerende hegn.

»Det er lidt juristeri, for hvis de var velfungerende, ville man jo ikke opleve angreb«, erkendte Jakob Ellemann-Jensen.

Mange af de angreb, der er set i Danmark bag ulvehegn skyldes at krondyr har ødelagt hegnene.

.

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

.

Bekymrede landmænd

Lars Hvidtfeldt forklarede, hvordan mange landmænd er bekymrede, fordi ulve tager får, lam og kalve.

»Jeg oplever bekymring fra medlemmer, der opgiver naturpleje, og er bange for at få taget de husdyr, de har på græs. Det er også vanskeligt at have husdyr, for økologer, når de skal på græs og der er ulv«, sagde han

Statistisk set ikke farlig

Ifølge Bengt Holst er ulven ikke farlig for mennesker. Alligevel er mennesker bange for ulve. Den angst (fobi), må man tage alvorligt. Det kan også lade sig gøre i andre lande.

»I Gallicien, som er på størrelse med Danmark og som er lige så tæt befolket, er der 600-800 ulve, som de lever med. De kan få det til at fungere«, nævnte han.

.

Angsten i befolkningen er overdrevet og beror på uforstand og bevidst misinformation.

.

Men landmændene er ved at blive utålmodige, fordi der endnu ikke er en løsning på, hvornår man må skyde problemulve.

»Tålmodigheden er sluppet op. Vi håber der sker noget meget snart. Vi har brug for en handlingsplan, der løser problemerne«, påpegede Lars Hvidtfeldt.

.

Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen

I naturens tjeneste

Portræt Jan Eriksen, Vildtforvaltningsrådets formand.

.

Kilde: landbrugsavisen.dk/vildtforvaltningsrådet – Kilde: landbrugsavisen.dk/problemulve

 

.

Folketinget er ved at være højreekstremismens højborg.

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt

.