Læserbrev: Ikke ulven, men landbruget, der er en trussel…!

Jeg var her længe før jer, og har medfødt evnen til at holde naturen i balance til helhedens bedste.
Så kom I og så mig og mine som skadedyr, der bare skulle udryddes.
Men er det I gør til fordel for naturen og helheden?
Er det I gør ikke netop det modsatte af det, jeg har medfødt til fordel for helhedens bedste?
Er I ikke netop den største trussel mod hele naturen og naturligheden i tingene?
Jeg spørg bare – og hvad vil I så svare?

 

Landboforening i brev til minister: Det er nu, der skal sikres mod ulven

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

 

Jæger, landmænd og godsejer udryddede for henved 200 år siden ulven og flere rovfuglearter, der tog, hvad jægerne mente var deres byttedyr, og dermed en indtægtskilde, der i dag er mange gange større, end for 200 år siden.

Men denne kapitalistiske argumentation kan jæger og landbrugsorganisationerne ikke med nogen saglighed bruge i dagens Danmark. Hvorfor jagt- og landbrugsinteresserne manipulerende må argumentere med ”en masse landbrugsdyr” er truet, uagtet fåreavlerne med opsætning af ulvesikre hegn let og lige til vil skabe ordnede forhold for deres husdyr.

Langt størstedelen af ulveangrebene er sket mod de får, som græssede midt i ulvenes revir.

“Som situationen er nu, opleves ulven ganske uholdbar for en række husdyrholdere, og vi ved, at mange overvejer om de overhovedet vil have udegående dyr fremover”, lyder den ofte fremsatte påstand fra landbruget.

”I takt med at ulven har etableret sig i Danmark, oplever flere husdyrholdere skader på deres dyr. Derfor udvider Miljøstyrelsen nu mulighederne for at få tilskud til ulvesikre hegn og som noget nyt nu også til alarmer, som kan advare om fejl på hegnet,” skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Tilskudsordningen kommer til at gælde i et område af Vestjylland på størrelse med Lolland-Falster – ca. 1730 kvadratkilometer. Det nye ulveområde strækker sig fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord og mod øst helt ind til Videbæk, Aulum og Holstebro.

Det handler i virkeligheden om miljøministeren opretter tilsvarende tilskudsordning i de områder, hvor ulven kan angribe fårene i de helt utilstrækkelige indhegninger, der findes i de sydligere områder.

Søren Mark Jensen er natur- og miljøpolitisk rådgiver for Veganerpartiet. Han har været ansat i 25 år i miljøministeriet med naturlovgivning og forvaltning.

Søren Mark Jensen, der har været ansat i 25 år i miljøministeriet med naturlovgivning og forvaltning, påpeger i indlæg i Altinget 20. april 2021, at Danmark i forhold til Det Europæiske Miljøagentur og EU-Kommissionen er det land i EU, hvor naturen har det allerværst og går hurtigst tilbage. 

Han hæfter sig ved, den blot 35-årige miljøminister Lea Wermelin (S) har meldt ud, at hun ikke regner med, at Danmark vil løfte sin solidariske andel af dette ansvar på landområdet, fordi “Danmark er et landbrugsland”.

”Det er en meget mærkelig formulering al den stund, at det danske landbrug reelt betyder meget lidt – og stadigt mindre – for den danske beskæftigelse, eksport og nationaløkonomi, påpeger Søren Mark Jensen. ”Det var rigtigt for 40 til 50 år siden, men er totalt misvisende i dag. Dansk landbrug er i dag en underskudsforretning, som først og fremmest overlever på grund af EU-støtte og et virvar af gavmilde nationale støtteordninger såsom eksempelvis afgiftsfonde, promillefonde og forskningsmidler.”

For ikke at gøre indlægget meget langt er den korte udgave, at ulven er en forudsætning for naturen virker, hvor landbruget er blevet det mest naturødelæggende i menneskehedens historie.

Hvorfor det ikke er ulven, men landbruget, der skal reguleres.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing

.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

Vildforvaltningens ulveplan udkommet, det politiske hykleri skal nu stå sin prøve.

.