Læserbrev: Der er en Guds vilje at forstå, Anders Bune, Lemvig

Ulven var en ufravigelig del af naturen, længe før mennesket kravlede ned fra træerne.

 

Således skabte Gud naturen før mennesket.

Det er samtlige store religioner helt enig om, som det mest logiske. Men det de troende så ikke tænkte over, var naturen rummer ufravigelige love, der i logisk konsekvens så også er repræsenterende Guds ufravigelige vilje med det skabte.

Der er naturlige lovmæssigheder at forstå.

Således var eksempelvis ulven en ufravigelig del af naturen, længe før mennesket kravlede ned fra træerne. Hvilket Anders Bune i sit indlæg her i avisen, så ikke er opmærksom på. Samt Gud ikke skabte mennesket ophøjet naturens love, som Anders Bune nok gerne så, men skabte mennesket underlagt de helt samme love, som er gælder samtlige skabninger.

Videnskaben har da også siden påvist mennesket er en primat i slægten Homo, og derfor tildelt den latinske artsbetegnelse: Homo sapiens.

Men modsat alle andre arter, er Homo sapiens i stand til at handle i strid med naturens love, og skabe sig en stadig mere unaturlig levevis. I den fejlagtige tro Gud skabte mennesket for dets egen skyld, hvorfor mennesket tror sig ophøjet naturens ufravigelige love.
 
Således føler Anders Bune sig ophøjet i forhold til mennesker fra andre byer, der ikke deler hans konspiration om, hvad han tror nok er virkelighedens verden.

Det er til hans orientering ved at gå op for mennesket, at de i deres enfoldighed er ved at udrydde naturen og dens arter i et stadigt mere accelererende tempo, hvorved mennesket, som logisk konsekvens, vil udrydde sig selv.

Konikheste i naturen

Hvorfor der af den grund skal genskabes meget mere sammenhængende natur, end de små grønne områder, der ligger spredt hist og pist. Det med andre ord natur for naturens skyld, hvilket vil sige, at de statsejede arealer, der bliver meget større i den kommende tid, skal være upåvirket af menneskets foretagsomhed, så som landbrug, skovbrug, jagt, sportsaktiviteter og lignende, der intet har med naturens naturlighed at gøre.

Således skal naturen rumme store og små planteædende arter, der ud over hjortedyrene, også skal rumme vild heste, bison, kvægarter, samt rovdyr som rovfugle, ulve, los, jærv og måske endda bjørne. Således rovdyr-byttedyr forholdet genetableres.

Dette kaldes i almindelighed rewilding af naturen, og drøftes nu i landene rundt om i verden, og naturligvis på EU-niveau.

Så det man i dag kalder for naturpleje, skal naturen nok selv finde ud af. Således er naturpleje med får på statens arealer i Stråsø nu fortid.

Så enten indretter mennesket sig i overensstemmelsen med Guds vilje med det skabte, eller mennesket får med Satan at bestille.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing

Tlf. 30515655

E-mail [email protected]

.

I menneskets (Homo sapiens) verden forsvinder den naturlige forældreevne mere og mere.

Man vil ikke være ved det, men vi er en Homo sapiens

.