Lading Sø og Skivholme Skov er stærkt truet af massive ødelæggelser.

Lading sø

Lading sø, skovene og markerne set mod syd og vest fra Lading by udmærker sig ved at henstille én til tiden før industrisamfundet.

Der er få gamle ege tilbage i Skivholme Skov

Hvilket er bemærkelsesværdig i et samfund tæt på en storby, hvor naturen i den grad kværnes af et accelererende kapitalistisk samfund, der uden hensyn til naturen mørner det hele sønder og sammen med veje og motorveje, langs hvilke der følger byggerier af alt fra fabrikker, indkøbscentre, parcelhuse i massevis.

.

Som vel nok 7-8-årige blev jeg og min bror flyttet fra en mørk baggård på Strandvejen i Århus ud på landet, hvor vi blev nabo til Skivholme Præsteskov. Der var omgivet af Herregården Lyngballegårds jorder og skove. Hvor godset på traditionel vis dyrkede korn, roer og andre afgrøder… og havde kreatur gående på store arealer.

Fjeldvåge

Denne driftsform var helt almindelig dengang, og årsagen til der var en masse dyreliv. Der hørtes lærker, stære og viber alle steder. Agerhøns og hare så man hyppigt.

Kontrasten til baggården var sandt at sige til at tage og føle på.

.

 

Knopsvane

Foråret var et sandt leben af fuglesang i skovene, og i det åbne land var der lærker, viber, stære, agerhøns, hare… for ikke at nævne forårsmorgnerne ved Lading Sø, hvor fuglesangen var så intens, at den næsten virkede støjende.

Jeg var ude i naturen stort set hele tiden og på alle tider af døgnet.

På et tidspunkt købte Frijsenborg Gods Lyngballegård, og markerne blev til store ensartede golde korn-ørkner. Men den gamle lensgreve hold meget af naturen, og trods min unge alder faldt jeg to gange i snak med greven, hvor vi tilfældig mødtes i skoven, og han fortalte mig om skoven.

I dag kan jeg se kontrasten til faderen. Hvor sønnen er sin fars modsætning.

.

Skivholme skov og Lading Sø før motorvejen.

Men nu bliver hele Lading Sø området et støjhelvede, kværnet sønder og sammen grundet en motorvej, som hvis folk ellers stod vagt om naturen, sammen nemt kunne komme med alternativer til. Men sådan er verden jo ikke skruet sammen i dag, hvor naturens arter mere end nogensinde i menneskehedens historie er i tilbagegang.

Så meget desto mere er det underligt, at de to borgergrupper: Nordgruppen og Sydgruppen ikke slår sig sammen, og kræver en løsning af politikerne, så deres fælles naturområder ikke maltrakteres i kapitalismens alt ødelæggende navn.

Nej til MotorTRAFIKvej syd om Lading sø.

.

Kristian Pihl Lorentzen er repræsenterende Venstres ekstreme kyniske højrefløj.

For 30 år siden startede jeg på: Det sidste kapitel i menneskehedens historie

.