Kynisk fåreavler er meldt til politiet efter ulveangreb på hans heste.

Hestene, da de endnu var i live i Fårefolden i Stråsø/Sandfær plantage sommeren 2019

.

Det var et sammenfald af omstændigheder, der ledte mig til den efterhånden landskendte fårefold, beliggende ned til Lille Å, og forpagtet af den efterhånden ligeså landskendte, Jørgen Blazejewicz, der ejer Storålam ved Holstebro.

Jeg ville som udgangspunkt denne dag have besøgt et nyt område i det store naturområde Stråsø Plantage og tilstødende naturområder, som jeg, som tilflytter, lærer mig at kende bid for bid. Da formanden, Esther Holzendoff, fra foreningen Ulvetid erfarede mine planer bad hun mig om lige at smutte forbi fårefolden for at se, om de tre tilbageværende heste/muldyr stadig var i live i den fold, der siden de første ulve ynglede i området, ganske uforståeligt har haft en 150 meter åbning i hegnet langs Lille Å. Hvorved folden blev et åbent tá-selv bord for områdets ulve.

Den konkrete sag er den, at det med stor sandsynlighed var en ulv, der angreb de græssende ponyer i folden 28. september 2019, og de tre tilbageværende heste som jeg skulle tilse var i live, der så skulle lokke de to forsvundne ponyer tilbage… var påstanden.

-/-/-

Hærværkssag handler om en fold, der slet ikke er i nærheden af at være ulvesikker.

 

Holstebro-Struer Dagblad stiller det logiske spørgsmål (30. september 2019): Det var shetlandsponyer, som i weekend blev dræbt eller nu er forsvundet. De små heste er ikke meget større end får, så kunne man ikke have forudset, at de ville være et oplagt bytte?

Det er tankevækkende sjældent den lokalavis stiller kritiske spørgsmål til fåreavlerne, om deres ansvar i forhold til beskyttelse af deres husdyr. Det er faktisk en sjælden undtagelse.

Der er stadig ingen spor efter to ponyer oven på weekendens angreb, der endte med at tage livet af tre andre heste.

Det undrer ponyernes ejer, Jørgen Blazejewicz, der nu er anmeldt til politiet af foreningen Ulvetid.

Jørgen Blazejewicz: Fårene byttes ud med ulve-robuste heste og kreatur

– De er hverken fundet døde eller i live. Heste forsvinder ikke bare ud i den blå luft i Danmark. På et eller andet tidspunkt burde der komme nogen og fortælle, at de har set dem. Desuden ligner det ikke heste bare at stikke af. De er i stedet rigtig gode til at komme tilbage; bedre end andre kreaturer. Tag fårene for eksempel: De laver bare en ny flok, det sted de er, siger han til avisen.

Naturpleje udgør omkring 25-30 procent af hans samlede indtægter, ifølge avisen.

Kilde: dagbladet-holstebro-struer.dk

.

Hesteknogler fårefolden

Sagen vidner om en ganske utilstedelig ligegyldighed over for dyrene, der har karakter af de blot er umælende: “produktions-enheder”.

.

Jørgen Blazejewicz har endnu ikke, trods påstået ihærdig søgen, ifølge ham selv, fundet de to bortløbende ponyer og aner således ikke, at de meget vel kan have ligget skambidte eller døde et sted i nærheden.

Denne påståede ”ihærdighed” er således til at overskue, for på det tidspunkt angrebet fandt sted den 28. september lå de to ”forsvundne” ponyheste for længst døde i indhegningen. Og det uden fåreavlerne har savnet dem før nu. Hvilket igen understreger Jørgen Blazejewiczs manglende opsyn og interesse for dyrenes ve og vel.

Som det fremgår af ovenforstående video er det ikke det første angreb i folden. Det seneste var 3. april 2019, hvor en hel del får blev dræbt i samme fold. Det er til gengæld det først registreret ulveangreb på heste herhjemme.

Det forholder sig omvendt, hvad angår hundeangreb på heste.

Jeg flyttede til området fra Østjylland ved årets begyndelse, da det var mig umuligt at gennemskue virkeligheden via lokalpressens ensidige hadefulde vinkler til ulven. Og det har gjort en forskel. Min første indfaldsvinkel blev netop samme fold, hvor jeg nu finder skeletter af døde heste.

Det var på mange måder som at flytte mange år tilbage i tiden, hvor klansamfundet var fremherskende. Her er en udpræget enfoldighed, hvor “vi alene vide”, som er påfaldende, og som også præger de lokale medier, hvis journalister er tydeligt kontrollerende lokalbefolkningens forståelse af virkeligheden, ved netop ikke at forholde sig til begge sider af virkeligheden. Således omkring indhegningerne, der skal beskytte husdyrene i et område, der er beriget med et toprovdyr, som ulven må siges at være i forhold til naturen.

Og da enfoldighed og fordomme skal bekæmpes med viden, ligger der en stor opgave forude.

.

.

Foreningen Ulvetid indgiver hermed politianmeldelse mod:

 

Storålam

Else C Ladefoged & Jørgen Blazejewicz

Strovstrupvej 2

7500 Holstebro

For at have overtrådt følgende love og bekendtgørelser

 

Dyreværnsloven §1 Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

 

I det Storålam sidst i marts placerede 75 ilæmmede får på et areal – der ikke var – og fortsat ikke er sikret tilstrækkelig til at sikre dyrene på arealet mod rovdyrangreb. Fårene blev sat ud på folden trods Storålam var vidende om der opholdt sig 2 ulve i umiddelbar nærhed af arealet. Indhegningen var i en meget dårlig stand med flere fejl, hertil kommer der imod en å, som delvis danner grænse for arealet slet ikke var noget hegn. Folden stod altså helt åben for rovdyr.

Resultatet var at 26 får blev dræbt d.3 april 2019, af en eller flere ulve.

Efterfølgende placerede Storålam et ukendt antal ponyer på arealet. D.28. september rapporteredes om angreb af ”formodet ulv” på 3 ponyer, hertil kom 2 forsvundne ponyer. Det viste sig det aktuelt ”kun” var 1 pony der var angrebet natten mellem torsdag og fredag, de to øvrige var døde i forvejen, den ene havde været død i mindst en uge ifølge den tilkaldte vildtkonsulent. Foreningen Ulvetid har via en samarbejdspartner nu lokaliseret de to forsvundne ponyer. Begge ponyer ligger døde på det indhegnede areal og har været døde i lang tid. Hegnets udformning og tilstand er uændret i forhold til angrebet d.3. april.

 

Der går fortsat 3 ponyer på arealet. Disse vurderes at være i fare for et nyt angreb, dels på grund af det stadig ”manglende” stykke hegn mod åen og dels da risikoen for angreb er øget voldsomt når der tidligere har været ”vellykket” angreb, hvis det er ulve der har stået bag angrebet

 

Bekendtgørelse af lov om hold af heste § 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

 

Der har ligget døde ponyer i mindst 1 uge for den enes vedkommende og 2 andre som han har rapporteret som bortløbet har ligget døde på folden endnu længere tid.

 

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr § 3 Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.

Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

 

De døde ponyer har aldrig været tildækket.

 

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr §9 Døde produktionsdyr, der opbevares på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald, jf. dog stk. 2-5

 

Det må formodes ponyerne aldrig er blevet tilmeldt afhentning, da de har ligge i en længere periode på området.

 

Bilag vedlagt:

 

 

På Foreningen Ulvetis vegne

Esther Holzendorff

Formand

Holstebro

81273419

[email protected]

.

Langt størstedelen af ulveangrebene er sket mod de får, som græssede midt i ulvenes revir

.

Jørgen Blazejewicz vil skyde ulvene, selvom vogterhunde er løsningen.

.