Kurt Dahl, TV2: Islamisk Stat vil udrydde truet fugleart

Eremit Ebis (Geronticus Eremita)

 

I dramatiske formuleringer får han beskyldt Islamisk Stat for at stå bag masseudryddelse af fire Eremit Ebis (Geronticus Eremita)…

.

vlcsnap-2015-06-25-03h06m03s237“Hvad havde fuglen gjort IS?”,

spørger Kurt Dahl forurettet på artens vegne.

“Og da IS-horderne væltede ind i Palmyra, var der bare 4 ibis-fugle tilbage i byen – tre af dem levede i fangenskab under opsyn af eksperter i byen, mens den fjerde, en hun, levede vildt på egnen. Hun var den eneste, vidste man, der havde prøvet trækruten til vinterresidensen i Etiopien og hjem igen. Nu var hun og de tre andre fjerede klenodier prisgivet IS.

Men hvad har Geronticus Eremita gjort islamisterne?

Det handler om symbolik – om IS-kalifatets krig mod hedningene, Vesten. Fuglen skal dø for dét, den symboliserer, ligesom fjender skal halshugges og oldtidsbyer og muséer skal smadres. Billederne, ikonerne, symbolerne skal udryddes  – for at udfordre os og vise kalifatets magt.”

Islamisk Stat vil udrydde truet fugleart

.

Kristne fra Libanon dræber trækfugle i 1471311_231524153691771_1267796835_nhundredetusindevis

Problemet for den sjældne fugl er dens befængte tilnavn – Zenobia. Fuglen er opkaldt efter den legendariske dronning Zenobia, der indtog romernes handelscenter Palmyra i 269 og blev symbolet på de kristnes og jødernes beskytter. Romerne afsatte dronning Zenobia tre år senere, men hendes navn og ry blev et andet vestligt imperiums symbol 1500 år senere.”

.

.

Meget dramatisk og følelsesbetonet skrevet…. Men..!

Dersom en population kun er bestående af fire individer, hvor de tre tilsyneladende er hanner, og tilmed er “burfugle”, så er arten allerede at betragte som uddø. Uagtet de fire fugle stadig er i live. De vil ganske enkelt ikke kunne overleve med så lille et antal.

kristne fra LibanonBestanden af Geronticus Eremita i Syrien var allerede uddøende før ISIL. Formentlig på grund af klimaændringerne eller for stort jagttryk. Der er en mindre bestand i Marokko.

Dermed bliver arten blot endnu én af de allerede millioner af arter, der er blevet udryddet siden 70’erne. Hvilket ikke skyldes Islamisk Stat, men skyldes den egocentriske verden, som Kurt Dahl selv er en del af.

Mennesket har udryddet hver tredje art siden 1970

Den vestlige verden er netop årsagen til at menneskeheden står foran den største selvskabte masseudryddelse af arter nogensinde i naturens historie, hvor menneskeheden med altovervejende sandsynlighed, selv bliver én af de mange, der forsvinder.

Denne udvikling vil derimod aldrig være sket, dersom menneskeheden havde været underlagt det kalifat, som Islamisk Stat og alle rettroende muslimer i dag kæmper for bliver menneskehedens redning.

For islam er målsat en lavteknologisk verden…!

.

Så vil man sin slægt, naturen og artsdiversitet skal overleve… Da skal man tilslutte sig Islamisk Stat og sammen med dem bekæmpe det accelererende naturødelæggende vanvid, som er indbegrebet af den vestlige verden.

.

Må de, som kan forstå dette, forstå det som skal forstås. Ligesom de, der intet forstår, får at føle konsekvenserne af deres uforstand…. InshaAllah.

 

DET ER IKKE IS, DER TRUER MENNESKEHEDEN