Kundby-sagen: Dommen er 6 års fængsel – og der er taget hensyn til de faktiske forhold.

.

Den 17-årige Natascha Colding-Olsen er blevet idømt seks års fængsel ved retten i Holbæk i den såkaldte Kundby-sag.

Der var ikke enighed blandt dommere og nævninge i sagen. Der var ni stemmer for de seks års fængsel, mens der var to stemmer for at idømme hende forvaring. En enkelt stemte for 10 års fængsel.

Flertallet har lagt særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og at hun ikke tidligere er straffet. Endvidere er der lagt vægt på oplysningerne om pigens umodenhed og på beskaffenheden af de strafbare forberedelseshandlinger, hedder det blandt andet i rettens afgørelse ifølge en pressemeddelelse.

 

Dom i Kundby-sagen 
18-05-2017 

.

Den nu 17-årige pige fra Kundby er idømt fængsel i 6 år.

Et nævningeting ved Retten i Holbæk har i dag afsagt dom i Kundby-sagen.

Den nu 17-årige pige er idømt fængsel i 6 år med 9 stemmer ud af i alt 12. Et mindretal på 2 stemmer har stemt for at fastsætte straffen til forvaring, og et mindretal på 1 stemme har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år.

Flertallet har lagt særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og at hun ikke tidligere er straffet.

Endvidere er der lagt vægt på oplysningerne om pigens umodenhed og på beskaffenheden af de strafbare forberedelseshandlinger.

Uanset Retslægerådets vurdering af den nu 17-åriges farlighed og af behovet for anvendelse af forvaring har flertallet vurderet, at der efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om den nu 17-årige pige ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring.

Der henvises til rettens pressemeddelelse af 16. maj 2017 vedrørende skyldspørgsmålet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Anette Rahr Codam (telefon 99 68 67 00 eller 25 10 79 08).

Ifølge afgørelsen mente retten ikke, der var grundlag for en forvaringsdom.

Retten besluttede desuden, at den 17-årige fortsat skal være varetægtsfængslet.

.

Man kan kun rose retssystemet for at tage alt i betragtning.

Børn er kun børn – De har ikke selv valgt deres opvækst!

.

Natascha Colding-Olsen og hendes forsvarer Mette Grith Stage har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen. Den 17-årige har også sagt til sin forsvarer, at hun ikke længere ønsker at opholde sig på den lukkede institution Grenen, hvor hun hidtil har været anbragt.

Anklager Kristian Kirk oplyser til TV 2’s Janni Pedersen, at han også vil overveje om han vil anke de seks års fængsel til skærpelse.

– Min mavefornemmelse er at seks år er lige i underkanten. Jeg havde ikke forventet retten ville gå så langt ned, siger Kristian Kirk til TV 2.

Derimod er den 17-åriges forsvarer lettet.

– Jeg er helt vildt lettet. Jeg er så glad på hendes vegne, siger Mette Grith Stage, der synes rettens straf var den rigtige.

– Hun er helt vildt glad og lettet fordi hun har undgået forvaring. Jeg synes seks år er den rigtige straf, det synes hun også, og det synes retten også, siger Mette Grith Stage.

– Nu kan hun komme i nogle rammer, hvor hun kan blive påvirket af nogle fornuftige mennesker, siger Mette Grith Stage, der påpeger at Østjyllands Politi har haft succes med antiradikalisering.

Videoklip og lydoptagelse af Kundby-pigen, Natascha Colding-Olsen, kan ses og høres her:

Kilde: nyheder.tv2.dk

.

Kundby-sagen røber det bagvedliggende samfundssvigt

.