Kundby-pigen: Livsfarlig IS-kriger – Eller bare opvækst skadet pubertetspige?

.

Det hele startede i kælderen under et hus i den vestsjællandske landsby Kundby, hvor en mor og en storebror den 12. januar 2016 fandt det, der lignede et kemisk forsøg. De tilkaldte politiet, der fandt kemikalier og sedler, som efter politiets mening til sammen tegnede et billede af, at den dengang 15-årig pige havde planer om at begå terror.

På sedlerne stod ord som ”jihad”, ”bombeangreb” og ”TATP”, som er et sprængstof, der ofte er blevet anvendt af terrorister.

Hun er efterfølgende blevet tiltalt for forsøg på terror. Hendes forsvarer, Mette Grith Stage, forklarede, at NC vedkender sig, at sedlerne er skrevet af hende, og at det er hende, der har indkøbt kemikalierne. Men hun oplyste også, at hun i retssagen vil argumentere for, at NC »ikke har haft det fornødne fortsæt, der skal til, for at man kan dømme hende for forsøg på terror«.

Anklageren Kristian Kirk opremsede i retten ord efter ord og sætning efter sætning, hvad NC havde søgt efter på internettet. TATP, gødningsbombe, martyr og Carolineskolen var bare nogle af søgeordene.

Ligeledes viste anklageren, hvordan NC på diverse sociale medier havde skrevet til skolekammerater fra Sydskolen, at der ville komme et angreb mod skolen.

Alt dette erkendte NC, men hun fastholdt, at hun ingen planer havde om at føre et angreb ud i livet. Hverken på Sydskolen eller Carolineskolen.

Anklager i sagen Kristian Kirk lagde i sin fremlæggelse af sagen stor vægt på politiets fund af specielt to sedler i hjemmet i Kundby. Han fortalte gentagne gange til retten, at der på sedlerne stod, hvad anklagemyndigheden opfatter som »jihadistiske budskaber«.

»Bombeangreb mod de vantro. Fårevejle. Skole. Galla. 18.30 til 21,« stod der på en seddel.

.

Tilhørerne må med anklagerens fremlæggelse nærliggende for deres indblik fået et billede af det dramatiske i sagen.

.

Udenfor retssalen, i virkelighedens verden, er det slet ikke usædvanligt, at virkelighed og fantasi er et sammenblandet kaos, hvis man er en pubertetsramt 15-årige, og specielt ikke, dersom pågældende ikke har haft trygge familierammer.

Hvor forældrene vil vide at vejlede deres barn gennem puberteten ind i voksenverden.

Man kan derfor forundre sig over, at retssystemet, bistået af psykologer, der burde kunne klarlægge hendes psykiske profil, så man ikke som det først tager udgangspunkt i det forunderlige i et stort barn, seriøst har et ønske om at bombe to skoler med hjemmebrygget sprængstoffer.

Det fortæller derimod, at islamisk stats propaganda virker dybdegående på samfundspsykologien, når man trækker de store kanoner frem for at få ramt på en vingeskudt spurv.

Det var tomme trusler, fortæller hun under afhøringen i den stopfyldte retssal.

Den 17-årige piges interesse for Islamisk Stat (IS) bundede blandt andet i, at det var “spændende”. Det gav følelsen at være noget, hvilket kompenserer, at det modsatte forhold gør sig gældende i hendes liv.

Den tiltalte pige har derfor ikke overraskende flere gange søgt på eksempelvis den ekstremistiske bevægelse IS og jihad, hvilket kom frem under forelæggelsen af sagen.

Hun fortæller, at hendes opførsel på de sociale medier – personer hun tog kontakt til – og søgninger, hun foretog på internettet – bundede i, at det var spændende og for selv at virke interessant.

Mange andre pubertetsbørn oplever samme fantasi verden. Det er en del af puberteten….!

– Hvorfor kontakter du Islamic State Media (en profil på Twitter), spørger anklager Kristian Kirk.

– Jeg syntes, det var spændende. Alle snakkede om det (IS), svarer den 17-årige.

Da anklageren spørger til, hvad tiltrækningen var ved IS, lyder svaret:

– Lige så snart noget bliver bare en lille smule farligt, så bliver det spændende.

Den 17-årige pige er anklaget for at have planlagt at sprænge bomber på to sjællandske skoler i begyndelsen af 2016. Hun nægter sig naturligvis skyldig.

Hun fortæller i retten, at angrebet mod den ene skole – Sydskolen i Fårevejle, hvor hun tidligere var elev – var “tomme trusler”.

– Du ønskede ikke, at Sydskolen i Fårevejle skulle udsættes for et angreb, spørger anklageren.

– Nej, lyder det korte svar.

Den 17-årige pige fortæller, at hun var sur over ikke at være inviteret med til en gallafest på Sydskolen.

Festen skulle holdes 8. januar 2016, hvor hun ifølge anklagerne havde planlagt at sprænge en bombe.

Det kommer samtidig frem, at pigens mor på et tidspunkt brændte hendes pas.

– Jeg tror, at hun var bekymret for, at jeg ville rejse derned (til Syrien), siger den 17-årige.

I oktober 2015 konverterede pigen til islam. Under afhøringen fortæller hun dog, at det ikke havde noget med Islamisk Stat at gøre.

Pigen blev anholdt 13. januar 2016, hvor hun dengang kun var 15 år. Hun har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Sagen fortsætter i april og den første halvdel af maj, hvor der forventes at falde dom.

.

Kundby-sagen: Er der ikke snart “kogt suppe” nok på den alvorligt psykisk syg pige?

.