Kundby-pige kendes skyldig i at planlægge terror

Pigen er i virkeligheden en almindelig narcissistisk personlighedsforstyrret teenagepige, i et stadig mere narcissistisk samfund, der tilfældigt valgte en meget højprofileret terrorgruppe, der kunne give hende en oplevelse af at være noget særlig.

.

.

Tirsdag faldt dommen over den 17-årige pige fra Kundby, der er tiltalt for at planlægge terrorangreb mod to danske skoler.

Den nu 17-årige Kundby-pige er blevet kendt skyldig i forsøg på terror.

Det fastslog et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk tirsdag. Samtlige tre dommere og de seks nævninge var således enige om dommen.

»Der foreligger et strafbart forsøg på terrorisme, da det var hendes hensigt at bringe en bombe til sprængning på de to skoler,« står der i dommen.

Pigen bliver dermed den første danske kvinde, som er dømt for at planlægge terror i Danmark.

Efter rettens kendelse havde Mette Grith Stage mulighed for at tale med den 17-årige pige i fortrolighed. Men hvad der blev sagt i den samtale, vil hun ikke fortælle. Hun konstaterer blot:

– Hun er selvfølgelig meget ked af den afgørelse, de er nået frem til, men hun har de sidste dage forberedt sig på afgørelsen, så hun er ikke chokeret. Hun har jo kunne følge sagen på tv og i pressen, og har til en grad nok følt, at hun var dømt i pressen og folkedomstolen, siger forsvarer Mette Grith Stage.

.

Den 17-årige pige, der netop er kendt skyldig for forsøg på terror, er ikke sindssyg, men hun er følelsesmæssigt forstyrret.

Vurderingen stammer fra den mentalerklæring af den nu 17-årige Kundby-pige, som en speciallæge i psykiatri udarbejdede sidste sommer. Erklæringen er netop fremlagt i Retten i Holbæk som led i proceduren forud for strafudmålingen i sagen.

– Pigen er ikke fundet sindssyg, og hun kan ikke antages af have været det på tidspunkterne for de pågældende forhold, står der i mentalerklæringen, som anklager Kristian Kirk læser op i retten.

.

.

Pigen er i virkeligheden en almindelig narcissistisk personlighedsforstyrret teenagepige, i et stadig mere narcissistisk samfund, der tilfældigt valgte en meget højprofileret terrorgruppe, der kunne give hende en oplevelse af at være noget særlig.

Og med et barns narcissistiske forestillinger levede sig ind i rollen i forhold til omgivelserne.

Det kunne ligeså godt have været en meget omtalt rockergruppe eller hvad som helst andet.

Dette forhold har den såkaldte speciallæge i psykiatri tilsyneladende ikke gjort gældende, siden det ikke nævnes.

Hvorfor han i givet fald ikke er kvalificeret til sit job.

.

.

Den amerikanske præsident Donald Trump lider af samme narcissistiske personlighedsforstyrrelser i en endnu stærkere udgave, med karakterafvigende (psykopatisk) overbygning.

Blot til orientering!

Hvorfor Kundby-pigen ikke skal straffes for en tilstand, der er samfundsbetinget af ansvarsløse politikere, hvoraf mange i dag i stigende grad er narcissistisk personlighedsforstyrrede.

Man skal derimod tilbyde pigen en intensiv terapeutisk behandling omkring hendes manglende selvværd.

Alt andet vil være et yderligere samfundssvigt.

.

.

Retslægerådet har anbefalet, at en straf skal indledes på Herstedvester – altså Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte – står der videre.

Netop den konklusion kan vise sig at være central, når retten skal afsige dom i sagen på torsdag.

Anklagemyndigheden har påstået tidsubestemt forvaring, mens forsvarer Mette Grith Stage går efter en “almindelig” fængselsstraf på seks til otte år til pigen, der er dømt efter den hårde terrorparagraf i straffeloven samt for vold mod en pædagog under sin varetægtsfængsling.

Forsvarersadvokat Mette Grith Stage fremhæver et andet afsnit fra mentalerklæringen, hvor der står, at den 17-årige er en “følelsesmæssigt forstyrret pige med svagt selvværd”.

Netop den konklusion kan vise sig at være central, når retten skal afsige dom i sagen på torsdag.

Anklagemyndigheden har påstået tidsubestemt forvaring, mens forsvarer Mette Grith Stage går efter en “almindelig” fængselsstraf på seks til otte år til pigen, der er dømt efter den hårde terrorparagraf i straffeloven samt for vold mod en pædagog under sin varetægtsfængsling.

Forsvarersadvokat Mette Grith Stage fremhæver et andet afsnit fra mentalerklæringen, hvor der står, at den 17-årige er en “følelsesmæssigt forstyrret pige med svagt selvværd”.

Under sagen har flere vidner beskrevet pigen, blandt andet af pigens tidligere lærer, som underviste den 17-årige terrortiltalte teenager, da hun gik i 8. klasse i på Sydskolen i Fårevejle i skoleåret 2014-2015.

Ifølge læreren fungerede han som en uofficiel støtteperson for pigen, der blandt andet fortalte ham, at hun var selvskadende. De havde kontakt helt frem til anholdelsen af pigen den 13. januar 2016.

– Hun kaldte mig også nogle gange Daddy, og vi kunne tale om rigtigt meget. Jeg fik hurtigt et billede af en ensom og ulykkelig pige, har læreren tidligere fortalt fra vidneskranken.

»Hun er chokeret«

Hun sad stille med hænderne foldet i skødet og lyttede med, da dommer Peder Johs. Christensen tirsdag formiddag læste dommen op. Hun så hverken sønderligt ked ud af det eller påvirket.

Det er dog tilfældet, fortalte hendes forsvarer, Mette Grith Stage, umiddelbart efter domsafsigelsen.

»Hun er ked af det. Men de seneste dage har hun forberedt sig på, at det kunne være udfaldet, så hun er ikke chokeret,« siger forsvareren.

Tilbage i oktober 2015 konverterede hun til islam og begyndte kort tid efter at vise interesse for terrornetværket Islamisk Stat. Via internetsøgninger og korrespondancer på sociale medier blev hun lynhurtigt radikaliseret i månederne forud for sin anholdelse.

.

Narcissistiske psykologer bortforklarer narcissismen som noget naturligt.

.

Ikke tvivl om faktiske omstændigheder

Hun efterlod sig flere spor både online og fysisk, og der har derfor ikke været stor uenighed om sagens beviser under retssagen.

Det ér således Kundby-pigen, der har skrevet drejebøger til, hvordan hun kunne angribe de to skoler Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole Carolineskolen i København.

Det ér hende, der har indkøbt ingredienser med henblik på at fremstille det ustabile sprængstof TATP, som er blevet brugt i flere terrorangreb i Europa.

Det ér hende, der på Twitter har skrevet til en mand, hun troede var kaliffen for Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, og fortalt ham om, at hun var i færd med at planlægge et angreb mod »de vantro«.

Det ér hende, som under retssagen har skrevet, hvordan hun er i færd med at lokke »dem alle sammen i en fælde«, og hende der har skrevet en afart af en selvbiografi, hvori hun har taget terroristen Omar el-Husseins efternavn og skrevet om angreb.

Men havde hun faktisk tænkt sig at sætte handling bag truslen om at angribe skolerne?

Dét har været sagens helt centrale spørgsmål.

.

.

Manglede ordre

Og det er altså nævningetingets vurdering, at det var tilfældet. Netop de faktiske omstændigheder forud for anholdelsen har været tungtvejende for afgørelsen, fremgår det af begrundelsen for rettens beslutning, som dommer Peder Johs. Christensen nu læser op.

»Retten har tillige fundet det bevist, at sprængningerne ikke blev gennemført, fordi den nu 17-årige ikke modtog en ordre om angrebet på Sydskolen, og fordi hun forinden angrebet mod Carolineskolen blev anholdt af politiet den 13. januar 2016,« fremgår det af dommen.

Det er desuden rettens overbevisning, at pigen ikke udførte et angreb på Sydskolen 8. januar 2015 – datoen hun ellers havde noteret på en af sine håndskrevne noter, da der denne aften blev afholdt gallafest på skolen – fordi »det ikke var lykkedes hende at fremstille TATP inden festen«.

Dermed deler retten senioranklager Kristian Kirks overbevisning. Han har betegnet sagen som »ukompliceret« og har gennem retsmøderne tegnet et billede af en ung pige, som tænkte på jihad og drab, og som under et grundlovsforhør umiddelbart efter sin anholdelse erkendte sig skyldig i terrorplaner. En tilståelse, som hun senere trak tilbage.

Omvendt har pigens forsvarer sagen igennem understreget, at hendes klient aldrig har haft til hensigt at føre planerne ud i livet. De foregik alene i pigens hoved og skal snarere ses som et desperat råb om opmærksomhed fra en pige, der savnede spænding i hverdagen. Hun mener derfor, der snarere burde være tale om en socialsag end om en straffesag, og har krævet, at pigen frifindes.

.

Islamisk stats stærkeste våben er psykologien.

Og den virker i den grad på alle niveauer.

.

Risikerer forvaringsdom

Sagen bliver behandlet som en nævningesag, og det betyder, at tre juridiske dommere og seks nævninge i fællesskab har skullet tage stilling til pigens videre skæbne.

Retten i Holbæk skal nu tage stilling til, hvilken straf pigen skal have. Afgørelsen på det spørgsmål ventes at falde på torsdag eftermiddag, men inden da skal anklager og forsvarer fremlægge deres påstande i retten.

Anklagemyndigheden kræver, noget usædvanligt, at pigen idømmes en forvaringsdom. Det er en tidsubestemt dom, som gives til personer, som vurderes at være farlige for deres omgivelser. Der gives kun en håndfuld forvaringsdomme om året, og det er uhyre sjældent at personer under 18 år får de tidsubestemte domme. Ifølge Danmarks Statistik er det således kun sket en enkelt gang siden 1980.

Pigens forsvarer vil, nu hvor pigen er blevet kendt skyldig i terrortiltalen, gøre hvad hun kan for at pigen undgår en forvaringsdom.

»Det er virkelig vigtigt, det, der skal ske nu. Det er vores sidste skud i bøssen, og jeg vil gøre gældende, at hun skal have en almindelig fængselsstraf,« siger Mette Grith Stage.

Ud over terrorplanerne er pigen også blevet kendt skyldig i at overfalde en pædagog på den institution, hvor hun har siddet varetægtsfængslet.

Kilde: b.dkKilde: dr.dkKilde: dr.dk

.

Kundby-sagen: Den farlige terrorist er, og har hele tiden været, en fantasifuld pige!

.