Kronik om norsk ulvejagt: Ikke fårene, med jæger i “fåreklæder”, der opdyrker ulvehadet

Landmanden får erstattet sine tab, men det gør jagtudlejeren ikke, når ulven går efter sit naturlige bytte, som jægerne ser som deres ejendom.

.

Ketil Skogen, Seniorforsker, Det Norsk Institut for Naturforskning NINA

22. december 2016

.

På ulveområdet ser vi en historisk ny koalition mellem arbejderklassen og skovejere i en alliance mod byernes naturfredningsfolk.

Miljøminister Vidar Helgesen har for nylig bebudet, at ministeriet ikke acceptere de regionale Rovvildtnævns generøse jagtkvoter på ulve.

Licensjægere eller den norske regerings udryddelseshær?

Rovvildtnævnenes beslutning åbner for, at indtil 47 ulve kan blive skudt, men det er nu reduceret til 15 ulve.

Helgesen henviser til lovteksten, som kræver at der skal være en “betydelig risiko for skade på tamdyr” før der kan tillades jagt.

Den noget uventede beslutning har naturligvis skabt rabalder: Dem, der ønsker ulve i de norske skove er euforisk og sender blomster til Vidar Helgesen. Og de, der havde set frem til jagten, er chokerede og beskylder Ministeriet for beskidte spil.

Cirkusset omkring jagten, der forsvandt, peger på det centrale paradoks ved den norsk ulveforvaltning – som har malet sig ind i et hjørne, hvor den næppe kommer ud af med det første.

 

Beskedent skadepotentiale

Et element af ulve-skænderi er urokkelig: Beskrivelsen af konflikten, der består af to beslægtede modsigelser, nemlig mellem ulv og får, og mellem by og land.

Som forsker har jeg fulgt bataljerne i lang tid, og kan roligt sige, at dette kun er en del af historien.

Der er nemlig ikke så mange får på naturgræsningsarealerne (utmarksbeite) i de områder, hvor vi har ulve nu.

Ulve tager naturligvis får. For eksempel når unge ulve vandrer og ender i fåretætte områder. Men der er problemer med ulven, selv om der ikke er nogen får, og det gælder for næsten hele dens udbredelsesområde i Norge.

Det gælder også i Sverige, hvor der overhovedet ikke er nogen får på naturgræsgangene. Men ulve-hysteriet i landsbyerne møder de alligevel.

Ulven er blevet “fjendebillede” for en befolkning, der har det dårligt med sig selv.

Bondeorganisationer hævder, at det er ulvens skyld, at der ikke er nogen får på naturgræsning i den østlige del af Glomma. Nogle landmænd har ret i de kan være ramt af rovdyr skader, men de er først og fremmest forårsaget af bjørnen, og det før ulven kom tilbage.

Fåreholdernes antal steg med ændringer i landbrugspolitikken i 60 og 70, men er ikke en gammel tradition i de tætte skove i det østlige Norge. Der var det tømmeret, det gjaldt, og ikke landbruget – ligesom på den svenske side af grænsen.

Når aggressive regionale Rovvildtnævn skal vælge ulveflokke, som de vil “tage ud”, er de nødt til at gøre en indsats for at finde begrundelser, der har med fåreavlerne at gøre.

De endte med der skulle være ulvejagt i Østerdalen, selv om skadepotentialet der var beskedent.

Problemet var, at risikoen for skade på husdyrene var endnu mindre andre steder. Det var det, som til slut endte med jagt på ulve i hele departementets lovafdeling.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

Det er ikke får, der driver modstanden

Det er ikke rimeligt at landmanden stillestående skal stå på sidelinjen, og vente på at hans fåreflok, én efter én bliver slagtet af dette rovdyr, som ulven er.

Et straffesag om illegal ulvejagt er netop nået helt til højesteret. Fem mænd fra Elverum blev endeligt dømt. Ingen af dem havde forbindelser til landbruget.

(En tilsvarende sag om ulovlig nedskydning af ulv kommer for retten i Danmark den 28. september 2018)

Det er ikke fårene, der driver modstanden mod ulven. Ulven skaber derimod problemer for jægere med hund, den tager elg, og en del byfolk finder det ubehageligt at have den i nærheden.

Ulven er også blevet et stærkt symbol på de ændrede prioriteringer inden for arealforvaltningen, der går fra ressourceudnyttelse til naturbeskyttelse.

Denne ændring betragtes ikke kun som økonomisk skadelig, men som en trussel mod livet i landområderne og kontrollen med brugen af jorden.

Mennesker med rødder i traditionel landbrug udgør et tyngdepunkt i ulvemodstanden, men de er sjældent selv bønder.

I ulveområder ser vi en historisk ny koalition mellem landarbejder-klassen og det “Rød Hedmark”, hvor der ikke altid været en hjertelig forbindelse mellem skovejere og de arbejdende mennesker, og skovejerne. Sidstnævnte gruppe tjener gode penge på jagt, som andre skal betale for.

Men problemerne med ulven og et skæbnefællesskab omkring udnyttelsen af skovressourcerne har svejset dem sammen i en alliance mod byens naturfredningsfolk.

Eller skal vi sige imod “Urban Elite”, for at afklare linket til andre samfundsmæssige spændinger, der har vundet megen opmærksomhed på det sidst.

I en evaluering af den regionale rovvildt-forvaltning viste det sig, at interessegrupper uden for landbrugserhvervet anså de aggressive regionale Rovvildtnævn for at være ensidigt fokuserende på fårene. Ikke kun naturbevarende organisationer hævdede det.

Repræsentanter for Ren-driften gik langt i samme retning.

Norges jeger- og fiskerforbund fastholder, at det kun er når jæger- og bondeinteresser falder sammen, at jagten tilgodeses: Jægerne fremstår som redskab til skade-reduktion for landbruget, mens jagtinteresserne ikke fremhæves som vigtige i sig selv.

Jæger til ulven: Som brødre vi dele, men vi vil have det hele

.

En god del ulvevenner

Når vi desuden ved at mange mennesker i ulve-områderne har en positive forståelse for ulven, bliver det endda mindre konflikt dæmpende bare at tilgodese landbruget.

Sagen er nemlig at konflikterne udspiller sig om ulven, vel så mere end med den.

I en undersøgelse foretaget tidligere på året, konstaterede Ipsos, at 50% af dem, der oplyser at have ulve i nabolaget, er tilfredse med situationen, som den er.

Desuden ønsker 20% flere ulve.

I 2010 fandt NINA, at 40% af dem, der bor i rovdyr-områder finder det “tåleligt”, og 21% ønskede flere ulve.

Der er altid usikkerhed forbundet med sådanne tal, og de siger ikke noget som situationen i hvert område.

Men de fortæller os, at der er et god del ulvevenner i ulveområderne.

.

Folk med røtter i tradisjonell utmarksbruk utgjør et tyngdepunkt i ulvemotstanden, men de er sjelden bønder, skriver Ketil Skogen. Bildet viser ulv på Langedrag.

.

Der er historiske årsager til, at de norske distrikter står stærkt politisk, blandt andet fordi Norge har manglet en stærk centralmagt i flere hundred år.

Efter krigen har der været et stabilt politisk mål om at opretholde bosætningen i landdistrikterne, og støtten til landbruget har været en hjørnesten.

Skiftende regeringer har stimuleret husdyrproduktionen, for ikke at nævne fårene. Norsk distriktspolitik forklarer den dominerende stilling, som landmændenes perspektiv har i rovdyrpolitikken.

Landbruget har fået et solidt overherredømme, når det drejer sig om at definere, hvad livet i landsbyen handler om.

.

Det er ikke bra at distriktsinteressene settes lik bestemte næringsinteresser, som kamuflerer sosial og kulturell diversitet i Bygde-Norge.

Ketil Skogen

.

Sikker vej til provokation

Det er ikke godt, at distrikts-interesserne sættes på lige fod med specifikke forretningsinteresser, og kamuflerer den sociale og kulturelle mangfoldighed i landet Norge.

Det gør det vanskeligt at koncentrere sig om de grupper, der udgør de virkelige tyngdepunkter i ulvekonflikten, og som bør være det primære mål for bestræbelserne på at dæmpe konflikten.

Fastsættelsen af et højt antal nedskydninger er en sikker vej til at provokere dem, der ønsker en levedygtig norsk ulvebestand. At koncentrere forfølgelsen i et begrænset område er ingen gavepakke til jægere, der vil jage ulv som en almindelig jagtbar art.

At annullere jagten helt er endnu værre, hvis det er jægerne, du vil give en udstrakt hånd.

Men siden vi har en trang og lille ulvezone, fastlagt til at holde ulven væk fra fåre- og tamrener, og uden hensyn til de vigtigste drivkræfter bag ulvekonflikten, var der ikke meget andet Miljøminister Vidar Helgesen kunne gøre.

.

.

Kilde: aftenposten.no

.

Laveste antal rovdyr-skader i Norge mange år er tankevækkende

.