Klimaminister: Lokummet brænder – nu haster det med klimaet

Lars Christian Lilleholt (V)

– Hvad skyldes den pludselige interesse for klimaændringerne?

Græsset på golfbanen er visnet helt væk…!

.

Klimaet er en brændende platform.

.

Vi når kun Paris-målet, hvis vi binder CO2 i jord og skov, fortæller Venstres sveddryppende klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Der pludselig har fået meget travlt i takt med konsekvenserne af tørken bliver stadig mere synlige.

Vi har ingen Planet B.

Menneskeheden står over for en enorm klimaudfordring, og vi kan kun nå målet i Paris-aftalen, hvis vi finder metoder til at binde CO2 fra luften i landbrugsjord, skove og i undergrunden.

Sådan lyder det nu fra energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

En nedskæring af CO2-udslippet alene kan ikke redde os, erkender han nu uden at påpege, at klimatologerne i årevis har gjort gældende, at temperaturene også vil være stigende år efter, at CO2-udledningerne er stoppet.

.

.

»Klimaforandringerne er en brændende platform. Vi er nødt til at gå to veje: Dels en massiv indsats for at reducere udledningen. Det gør vi med energiaftalen og med den klimaplan, regeringen kommer med til efteråret” fortæller han og videre:

»Men vi er også nødt til at se på mulighederne for at optage CO2 i jorder, skove, sten, materialer og i undergrunden, siger ministeren.

Lilleholt vil derfor indkalde eksperter fra erhvervsliv, universiteter og forskningsinstitutioner for at pege på muligheder for, hvordan Danmark blive helt CO2-neutralt i 2050, som det er aftalt i det brede energiforlig.

»Startskuddet på arbejdet bliver en konference, jeg vil afholde i efteråret. Det er på mange måder nyt land, vi bevæger os ind i«.

Danmark udleder 50 millioner ton CO2 om året, som enten skal reduceres markant eller modsvares af optag andetsteds.

»For at sætte ind de rigtige steder skal vi derfor i en fart blive meget klogere på både de biologiske mekanismer og teknologiske muligheder for at øge optaget af CO2. Ellers kommer vi simpelthen ikke i mål«, siger Venstres klimaminister.

»Vi gerne være netto-nuludledere i 2050, og derfor er vi parat til at kigge på alle muligheder, der er«.

Netto-nuludledning betyder, at hvis der eksempelvis er CO2-udslip fra transportsektoren, skal det modsvares af øget optag af drivhusgas et andet sted.

.

.

I Paris forpligtede verdens lande sig til at begrænse klodens opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader i år 2100.

“Det ekstreme sommervejr har mindet os om, at målet skal sættes ved maksimalt 1,5 grader”, siger Lilleholt.

Der godt kan regne ud, at med den nuværende 1 plusgrad over den førindustrielle tidsalder, vil en grad ekstra skabe helt uoverstigelige problemer.

John Nordbo, klimamedarbejder i Care Danmark, finder det positivt, at regeringen vil se på øget CO2-optag i skove og jord.

»Alle midler skal tages i brug for at bremse klimaforandringerne. Men potentialet er begrænset, så initiativet må ikke fjerne fokus fra at reducere udslip af CO2 fra energi og transport«, siger han.

.

Det skal samtlige partier have som første prioritet

.

Landbruget varsler prisstigninger og forudser problemer med næste års høst.

.

Tørken har som bekendt sat sine tydelige spor i landbruget, og de høje temperaturer vil med al sandsynlighed kunne mærkes på priserne på visse produkter. Måske allerede i august.

Sådan lyder vurderingen fra erhvervsøkonomisk chef hos videnscenteret Seges, Klaus Kaiser.

– Varmen har ramt den primære produktion, og når råvarernes pris stiger, så stiger omkostningerne på færdige varer også. Det vil de, der køber ind i butikkerne, kunne mærke, siger han.

Dernæst kan prisstigningerne ramme kød og mælk på grund af den mangel, der denne sommer har været på græs og foder til landbrugets kvæg.

– De økologiske producenter slagter flere køer end de plejer. Det betyder i første omgang, at der kommer ekstra kød ud i køledisken, som måske bliver en anelse billigere.

Men så rammer det som en boomerang, siger Klaus Kaiser.

Der vil ganske enkelt være mindre kød og muligvis også mindre økologisk mælk, og det kan ifølge ham få prisen til at stige igen.

– Hvis tørken fortsætter som nu kan det endda ikke udelukkes, at udviklingen også vil gælde på det konventionelle marked.

.

.

Priserne stiger i hele verden

Det ser ifølge Klaus Kaiser ikke bedre ud, hvis man kigger ud over landets grænser. For det første er det meste af verden ramt af høje temperaturer, som tvinger landmænd i knæ – for det andet fastsættes råvarepriserne globalt, lyder det fra landbrugsøkonomen.

– Priserne på den her slags fødevarer er stort set ens i hele verden, så vi kan ikke importere os til lavere priser, siger Klaus Kaiser.

Han påpeger, at priserne på verdensmarkedet godt kan holde sig oppe helt indtil næste høstår.

– Det afhænger af de store råvarebørser rundt omkring i verden. Og hvis høsten så også bliver dårlig næste år, så stiger de formentlig endnu mere. Modsat vil priserne falde igen, hvis vi får en god høst, lyder vurderingen.

– Det er en ekstremt alvorlig situation, og det ser ud til, at det måske kan trække ind i næste års høst, hvis vi ikke kan etablere vores afgrøder ordentligt, siger han.

.

.

Europas ferskvandsfisk er truet. Vandet i Rhinen og Elben er nu så varmt, at fiskene bliver kvalt.

I Spanien blev der fredag målt 45 grader.

Det er ikke uden konsekvenser, når temperaturen kommer op på et niveau, som den europæiske natur på ingen måder er vant til.

Tirsdags oplevede flere regioner i Tyskland nogle af de højeste temperaturer i 2018, da kviksølvsøjlen i termometret nåede op til 39 grader.

Både Rhinen og Elben er blevet varmet så meget op, at fiskene i floderne bliver kvalt.

.

.

Heden er løbet løbsk: »Jeg forventer en tragedie allerede i næste uge«

Schweiziske fiskeforeninger frygter en udryddelse af fiskene i Rhinen på grund af varme.

Eksperter ser sort på udviklingen, fordi med en vandtemperatur på 27 grader er dødelig for fiskene.

På grund af de høje vandtemperaturer i Rhinen antyder ekspertudtalelsen, at det er næsten umuligt at afværge en stor fiskedød.

“Jeg forventer tragedien indtræder i næste uge,” sagde administrerende direktør for den schweiziske fiskeriforening Philipp Zicher, til den tyske presse torsdag.

.

.

Mellem Schaffhausen og Untersee vest for Bodensøen må der forventes tusindvis af døde fisk. Rhinen har allerede 25 grader vandtemperatur. 27 grader er dødelig for fiskene.

Vi vil ikke kunne gøre noget. “Vi kan stå og se hjælpeløse på,” sagde Zicher.

Fiskeforeningerne er allerede opmærksomme og klar til at hjælpe med at fjerne de døde fisk.

Kilde: dr.dk – Kilde: dr.dkKilde: suedkurier.de

.

Den globale temperatur stiger – det gør antallet af klima-terrorister også…!

.