Klimakonsekvenser: Landet drukner indefra…!

.

I takt med havvandet bliver varmere, stiger fordampningen, der så fortættes over land som regn i spandevis.

Jo varmere havvandet bliver, jo mere regn.

Det gøre ikke blot den danske sommer vådere og vådere, men får også grundvandet til at stige og stige, hvilket sammenlagt og i stigende grad vil give landmændene den ene dårlig høst efter den anden, hvilket vil koste de allerede dybt forgældede landmændene milliarder.

.

– Men der er ikke rigtig nogen af os, der har spekuleret i, at det er grundvandet, der også stiger. Jeg har i hvert fald ikke, indrømmer formanden for Folketingets miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF).

.

Højt grundvand er allerede et stort problem for de danske landmænd.

Hvis man mener, at det har regnet mere end normalt i 2017, har man ret.

Året er nemlig det tiende vådeste år på landsplan, siden DMI begyndte at måle i 1874, og det har selvsagt store konsekvenser for de danske landmænd.

Det er et kæmpestort problem for landmændene. Det koster dem milliarder. Det skal ikke ret meget øget grundvand til, før man reducerer udbyttet med mellem 20-40 procent på en mark, fortæller Lars Hvidtfeld, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

– I flere egne af landet har vi set landmænd, som ikke har haft mulighed for at høste sine afgrøder, og endnu værre er det, at man ikke har kunnet så de vintersædsafgrøder, som man har skullet til høsten for 2018.

.

.

Vi drukner indefra før den stigende vandstand i havet bliver et problem.

.

Jørgen Eivind Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, citeres i Jyllands-Posten mandag for, at de stigende nedbørsmængder og det faktum at grundvandet er steget, er et overset klimaproblem i Danmark.

Flere dele af Danmark er ved at drukne i store mængder vand.

Årsagen er udover de stigende mængder nedbør, også det faktum at grundvandet er steget over det meste af landet.

Den voldsomme vandmængde udgør et stort og overset klimakonsekvens i Danmark.

“Vi har simpelthen for meget vand. Og i forhold til diskussionen om den stigende hav-vandstand så er det noget, der vil komme meget langsomt og ikke blive alvorligt for Danmark i min levetid” mener Jørgen Eivind Olesen.

“Derimod stiger grundvandet og nedbøren langt hurtigere og har allerede skabt problemer”, siger han til Jyllands-Posten.

.

Ådalene skal gives tilbage til naturen – og ikke maltrakteres af afvandingskanaler.

.

Ifølge avisen er grundvandet nogle steder i Danmark steget med en-to meter på få år. Det betyder, at flere marker, haver og veje står under vand.

Eksempelvis har Sunds ved Herning på en god dag 10-20 centimeter ned til grundvandet. På en dårlig dag står der blankt vand på marker og i haver.

Det skader landbruget, lyder det fra Jørgen Eivind Olesen.

“Jeg har ikke noget entydigt svar på, hvad man skal gøre ved problemet. Men et kompromis kunne være helt at fjerne landbrugene fra nogle ådale og så lade vandet i åer og vandløb brede sig her”, siger han.

.

Større arealer med natur skal sikre Danmarks biodiversitet

.

Et andet forslag er at skæmme ådalene endnu mere ved at grave vandløbene bredere og dybere.

Danmarks Naturfredningsforening er enig i, at den stadig mere regn udgør en udfordring, men ikke i at udgravning af vandløbene til afvandingskanaler er den rigtige løsning.

.

.

“Men man kan ikke blot grave sig ud af problemerne. Nogle steder vil det være bedre for samfundet, at man opkøber jord fra landmændene og her lader vandet brede sig”, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i foreningen til Jyllands-Posten.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jyllands-posten.dk

.

Står landbruget mål med de økologiske omkostninger?

.