Klimaforskerne har sagt det længe…. Forvent klimaet går amok!

Det er kun et spørgsmål om tid, før mennesket kommer til at kæmpe for at overleve.

.

Dominoeffekt vil få klimaet til at gå amok.

.

Forskere har længe såret tvivl om det politiske 2-gradersmål i Paris-aftalen.

Det er ved at gå op for politikerne, at de har svigtet deres befolkninger i deres higen efter mere vækst og rigdom.

Konsekvensen bliver at kloden kan blive 4-5 grader varmere, og havet stige 10-60 meter.

Det sker, mens befolkninger rundt om i verden gisper i hedebølger, og kloden hærges af tørke og ekstremt vejr.

Paris-aftalen sigter mod at stoppe den globale opvarmning ved højst to grader, målt fra tiden før industrialiseringen.

Men vi har allerede opbrugt én grad. Og tograders-målet er slet ikke tilstrækkeligt, lyder det fra et internationalt forskerhold fra en række universiteter.

Det åbner døren for dominoeffekter i form af en række ustoppelige naturlige fænomener, der kan få Jordens gennemsnitstemperatur til at skyde helt op til fire-fem grader eller mere.

.

.

Permafrosten vil smelte

.

Konsekvensen kan – som udviklingen er nu – i løbet af nogle århundreder smeltet isdække, optøning af den metanholdige permafrost i Arktis og hav-stigninger på 10-60 meter.

Klimaforsker Katherine Richardson

Det vil gøre store dele af kloden ubeboelige, advarer klimaforsker og professor Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet.

Hun er medforfatter til artiklen i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Vi ved faktisk ikke, om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader som aftalt på Paris-topmødet.

– Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima, siger hun.

.

.

‘Det er lige nu og hér vi skal handle’

.

Den menneskeskabte globale opvarmning kan starte en række naturlige “feedback-effekter”, som medfører yderligere opvarmning af Jorden – selv hvis vi stopper al CO2-udledning i dag.

Forskerne konkluderer, at det globale samfunds ageren i det kommende årti eller to får alt afgørende indflydelse på kloden de næste 10.000 til 100.000 år.

Så det er nu, vi skal handle, siger Katherine Richardson.

– Der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund. Klimaforandringerne har vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke Jordens systemer.

– Derfor bør vi også kunne påvirke dem i positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper CO2-udledningen, men også, at vi aktivt øger Jordens oplagring af CO2, siger hun.

Virkeligheden har ramt Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) der nu slået til lyd for et øget CO2-optag i jord, skove og undergrund.

– For at sætte ind de rigtige steder skal vi i en fart blive meget klogere på både de biologiske mekanismer og teknologiske muligheder for at øge optaget af CO2.

Ellers kommer vi simpelthen ikke i mål.

.

.

Politikernes prioriteringer er sket mod bedreviden.

.

Sådan lyder det nu fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) efter offentliggørelsen af forskernes resultater mandag aften.

– Det er alvorligt, men desværre er det ikke nyt. Vi ved godt, at vi har en meget stor udfordring foran os her, som kalder både på national og ikke mindst international handling, siger ministeren.

De politiske partier skal underlægges klima-administration af dikterende ekspertråd.

Lars Christian Lilleholt mener, at Danmark er et af de lande, der går i spidsen.

– Vi kommer hele tiden til at se på, om vores mål er tilstrækkelige. Vi har en markant målsætning mellem EU-landene, hvor vi skal reducere udledningen med 39 procent i 2030.

– Det vil kræve en markant indsats, men vi kommer også til i kredsen af EU-landene at diskutere, om vi skal øge målet yderligere, siger klimaministeren.

Han har tidligere talt for et skrappere klimamål på kun 1,5 grader.

– Det er klart, at tograders-målet ikke er nok. Derfor er det vigtigt med et stigende pres for, at verden handler på det her, siger han.

Han vil dog ikke lige med det samme komme med nye konkrete løsninger på baggrund af den nye rapport.

– Nu vil jeg først sætte mig ned og læse undersøgelsen, siger Lars Christian Lilleholt.

.

Der er kun en løsning og det retur til tiden før industrisamfundet.

Det er således indrettet, at de menneskeskabte klimaændringer startede, da samfundet gik fra landbosamfundet ind i industrisamfundet.

Af hvilken grund man måler CO2-udledningerne fra netop dette tidspunkt.

Løsningen på klimaændringerne er derfor ligeså logisk….

Vi skal tilbage til landbosamfundet før industrisamfundet, dersom børnene skal have et liv efter deres forældre.

Og det skal gå meget hurtigt…!

.

Samfundsindretningen skal dikteres og kapitalismen udryddes.

.

Investorer jubler: Amerikanske virksomheder ser ud til at sætte vild rekord i år

Det vakte opsigt, da Apple som den første virksomhed nåede en markedsværdi på svimlende 1.000 mia. dollars (6.455 mia. kr.) i torsdags.

Men for investorer er der udsigt til, at en anden og langt væsentligere 1.000 mia. dollar-rekord bliver sat i år.

Det vil i givet fald være ny rekord, og netop aktietilbagekøb er med til at understøtte de børsnoterede virksomheders aktiekurser.

Indtil videre har de amerikanske virksomheder købt for 754 mia. dollars egne aktier i år. Hvis 1.000 mia. dollar-grænsen nås, vil der være tale om en stigning på 46 pct. i forhold til sidste år.

Ifølge Goldman Sachs’ aktiestrateg David Kostin er der flere forklaringer på de rekordstore aktietilbagekøb:

Nye skatteregler har gjort det mere attraktivt for amerikanske virksomheder at sende overskud fra udenlandske datterselskaber retur til USA. Men det spiller også en stor rolle, at virksomhederne tjener masser af penge og har stærke cash flows.

Kilde: dr.dk – Kilde: dr.dk – Kilde: jyllands-posten.dk

.

Det er terror mod menneskeheden….!

Klimaminister: Lokummet brænder – nu haster det med klimaet

.