Klimaforskerne: De økologiske “dominobrikker” vælter allerede

.

De voldsomme hedebølger, der har ramt danske farvande, vil have store konsekvenser for økosystemerne, at vandet er så varmt, lyder det fra forskere på DTU.

I år, og i særdeleshed i sommermånederne, har det ikke kun været på landjorden, at temperaturen har været langt over normalen.

Også i vandet omkring Danmark har man målt hedebølger, der flere steder bliver kategoriseret som “alvorlige” eller “ekstreme”. Det oplyser forskere fra DTU Aqua.

Lige nu, i midten af september, er vandet omkring tre grader varmere end det gennemsnitligt er på denne årstid, hvilket svarer til en “moderat” hedebølge i vandet.

 

Maria Reumert Gjerding

Kampen om klimaet (DR-Video)

.

Men flere gange i løbet af de seneste måneder har vandet visse steder nær kysterne, i fjorde og bælter, været op mod otte grader varmere end normalt.

Ifølge DTU Aqua er man nu ved at undersøge, hvilke konsekvenser de marine hedebølgerne får for plante- og dyrelivet.

.


De økologiske “dominobrikker” vælter allerede.

»Et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle verdenshavenes arter hører på et tidspunkt i deres livscyklus hjemme i koralrevene. Hvis koralrevene forsvinder, vil mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle arter også forsvinde.

Det vil betyde et miljømæssigt kaos, det er simpelthen et kollaps,« siger John Veron, som har nærstuderet verdens koralrev i årtier og har kortlagt hele økosystemer i Great Barrier Reef.

Kilde: jyllands-posten.dk


Klimaforandringer er skyld i, at en kæmpe mangrove-skov i Australien er udslettet.

 

»Der er flere eksempler på, hvordan disse højintense hedebølger rundt om i verden, især i Australien og Stillehavsregionen, har fået alvorlige konsekvenser for økosystemerne med høj dødelighed blandt koraller, havfugle og søgræs, invasion fra fremmede arter og store økonomiske tab for fiskeriet,« siger seniorforsker Mark Payne fra DTU.

Forskerne vil bl.a. indsamle observationer fra folk, der lægger mærke til usædvanlige ting i og omkring havet. Det kunne være nye arter, som breder sig, ændret adfærd fra havdyr osv.

»Vi vil gerne dokumentere konsekvenserne af de høje temperaturer i havet,« siger Mark Payne.

Metoden, DTU har brugt til at måle havtemperaturerne, kommer fra Australien, hvor man kæmper med opvarmning og forsuring af havet – den mest kendte konsekvens af dette er den udbredte blegning af koralrevet Great Barrier Reef, hvor en stor del af korallerne enten er syge eller helt døde

Du kan se en status på de marine hedebølger omkring Danmark her. Kortet bliver opdateret en gang om ugen.

.


De økologiske “dominobrikker” vælter allerede.

»Vi kan se, at der har været hurtige klimaforandringer i fortiden, hvor det er blevet varmere eller koldere, men udsvingene er ikke i samme størrelsesorden, som dem vi ser i dag, og som fremtiden formentlig vil bringe,« siger David Nogués-Bravo.

Selv mindre klimaforandringer i fortiden har været nok til at udrydde adskillige dyrearter. Derfor er det tænkeligt, at vor tids stigende CO2-niveau, der menes at få den globale gennemsnitstemperatur til at stige med 2-5 grader inden år 2100, kan gøre et betydeligt indhug i Jordens arter i fremtiden, mener David Nogués-Bravo.

Kilde: jyllands-posten.dk


Boston heat wave

 

Forskere: 5 procents risiko for at menneskeheden uddør i år 2100

Klimaet er hastigt på vej mod et “tipping point”, der vil have uoverskuelige konsekvenser.

Skovbrande i Sydeuropa. Hedebølger i Australien. Orkaner i USA.

Måske det hele er forvarsler om noget endnu værre, der er på vej. Det mener amerikanske forskere, der advarer mod, at menneskeheden i store træk er i risiko for at uddø.

Varmen alene dræber flere og flere mennesker.

Faktisk er der nu 5 procents risiko for, at menneskeheden i år 2100 lider samme skæbne som dinosaurerne, siger Veerabhadran Ramanathan, professor ved University of California.

»Vi ville aldrig selv gå om bord på et fly, hvis risikoen, for at det faldt ned, var 1 til 20. Men vi er ved at sende vores børn og børnebørn af sted på præcis det fly,« pointerer Veerabhadran Ramanathan ifølge Daily Mail.

Forskernes beregninger tager afsæt i Paris-aftalen fra 2015.

Her var der enighed om, at de globale temperaturer ikke måtte stige mere end to grader i år 2100 – og helst skulle holde sig et godt stykke under – i forhold til perioden omkring den industrielle revolution.

Selv denne beherskede temperaturstigning udsætter verdens lande for betragtelige risici i forhold til klimaændringer.

Men en stigning på tre grader vil have »katastrofale« konsekvenser, mener de amerikanske forskere. Og hvis temperaturerne stiger fem grader eller mere, vil det få helt uoverskuelige følgevirkninger.

Blandt disse er nedsmeltning af polernes ismasser, massive havstigninger og en uddøen af Amazonas-regnskoven.

For at undgå at klimaændringerne kommer så vidt, peger de amerikanske forskere på tre indsatsområder. Der skal sættes aggressivt ind mod anvendelsen af fossile brændstoffer, udledningen af stoffer som sod og metan skal begrænses, og endelig skal kuldioxidindholdet i luften aktivt udskilles.

Veerabhadran Ramanathan og hans kollegers advarsler mod klimaændringer kommer, efter at forskere i juni i år var ude i samme ærinde.

Her pointerede forskningsleder Camilo Mora fra University of Hawaii, at 30 pct. af verdens befolkning allerede i dag er udsat for potentielt dræbende høje temperaturer i 20 dage eller flere om året.

»Jeg forstår ikke , at folk ikke er mere optagede af klimaproblematikken. I 2003 dræbte den europæiske hedebølge 70.000 mennesker. Det er et tal, der er 20 gange højere end tabene ved terrorangrebene i USA 11. september,« påpeger Camilo Mora i Matrional Geographic.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: dailymail.co.uk – Kilde: news.nationalgeographic.comKilde: pnas.org

.

People’s Climate March in Washington in April 2017

Klima-demonstrationer er en tom gestus, der ikke følges op med handling fra deltagerne

.