Klimaforandringerne forudsætter livreddende førstehjælp!

Disse børn får ikke et liv uden livreddende førstehjælp fra deres forældre.

Men det skal børnene ikke forvente sker…!

.

Klimaforandringerne bliver værre, end vi troede.

.

Klimaforandringerne bliver værre frem mod 2050 end hidtil antaget, siger dansk professor med udgangspunkt i Arktis-rapport, klimatopmøde og stigende CO2-udledning.

– Vi kan godt vinke farvel til målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, og Paris-aftalens grænse på højest 2 grader ser efterhånden også urealistisk ud.

Så dyster er vurderingen fra den danske klimaprofessor og direktør for Nansen Centeret i Bergen, Sebastian H. Mernild.

For 25 år siden advarede 1.700 forskere om menneskehedens kollisionskurs med kloden. Nu opdaterer 15.000 forskere advarslen: Det er blevet værre.

Første advarsel kom i 1992. Dengang skrev 1.700 af verdens førende forskere – herunder 99 nobelprisvindere – en appel til menneskeheden om at gribe til øjeblikkelig handling for at begrænse ødelæggelserne af vores miljø, klima og ressourcer. Appellen blev samtidig sendt til alle verdens ledere.

Her 25 år senere, mens nye ledere sidder samlet til COP23-klimatopmøde, udsender 15.364 forskere så en ny – og endnu mere akut – advarsel, der indbefatter masseudryddelse af Jordens dyre- og plantearter. Den sjette i klodens historie – og den første siden meteornedslag og vulkanudbrud udslettede dinosaurerne for 65 mio. år siden.

Vi har undladt at handle i en sådan grad, at vores miljø- og klimaproblemer er blevet meget værre, end de var i 1992, siger forskerne nu.

.

.

Professor Sebastian H. Mernild styrtdykkende optimisme skyldes ikke mindst kombinationen af klimatopmødet COP23 kontra den arktiske klimarapport SWIPA 2017, der i april udkom i en 20 sider lang sammenfatning og nu er offentliggjort i sin fulde 288 siders længde.

Han hæfter sig især ved et budskab i rapporten: Forandringerne i Arktis går hurtigere end forventet, og de fortsætter formentlig i samme tempo frem til midten af dette århundrede.

– Al den CO2, vi har udledt til atmosfæren, kommer til at påvirke klimaet i længere tid, end vi forskere har formidlet tidligere, siger han.

Han understreger, at selv hvis vi reducerer vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser til et minimum, så vil indholdet af den allerede udledte CO2 i atmosfæren fortsat stige fremover, og påpeger endvidere, at i 2017 begyndte CO2-udslippet igen at stige med to procent efter tre års stagnation fra 2014-2016.

.

Det er lægevidenskaben, der er en trussel mod menneskeheden…!

Og ikke nogle af de andre arter, der reguleres helt naturligt.

.

Han indrømmer, at man på forskningsfronten har været for optimistiske i forhold til udledningen af CO2.

“I år har økonomisk vækst betydet mere udledning, og det er bekymrende,” siger Sebastian Mernild.

Og stiller det retoriske spørgsmål:

“Vil den fremtidig økonomisk vækst så betyde, at vi ryger ind i stigende udledninger af CO2, eller vil de stagnere og falde?”.

Han understreger, at tommelfingerreglen er, at den globale udledning af CO2 skal toppe omkring 2020. Derefter skal den falde, hvis vi vil gøre os nogen som helst forhåbninger om at holde en temperaturstigning på to grader sammenlignet med slutningen af 1800-tallet, hvor de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser for alvor startede.

– Men med baggrund i, at temperaturen allerede nu er steget med cirka 1,2 grader, at der er en forsinkelse i klimasystemet på 0,5 grader, og at vi stadig udleder stigende mængder CO2, ser det også urealistisk ud efterhånden, siger Sebastian Mernild.

.

Naturen er et sammenhængende system, bestående af utallige økosystemer, der vedvarende agerer indbyrdes.

De accelererende klimaændringer vil uden den mindste tvivl afstedkomme uoverskuelige konsekvenser.

.

Konsekvenserne bliver helt uoverskuelige.

.

Klimaændringerne handler ikke kun om noget is, der smelter, og verdenshave der som konsekvens stiger. Hvilket er det mange mennesker har mest fokus på, samt de allerede accelererende vildt vejr fænomener, som er ved at være dagligdag rundt om i verden.

Det handler også om det stadig varmere klima vil forrykke naturens mange økosystemer på helt uoverskuelige måde.

Reduceres eksempelvis byttedyr som insekterne på land, eller tilsvarende byttedyr såsom krill (lyskrebs) i havet, vil det få vidtrækkende konsekvenser for samtlige land-levende dyr og mange planter, som det vil få vidtrækkende konsekvenser for alle hav-levende arter. Og dermed også for mennesket.

Som klimatologerne halser efter at forstå konsekvenserne af klimaændringerne, således halser biologerne også efter at forstå konsekvenserne af økosystemernes mange, mange sammenspil med hinanden.

Men man er overordnet ikke i tvivl om de biologiske kædereaktioner som følge af klimaændringerne, ligeså lidt som klimatologerne ikke er i tvivl om de overordnede klimatologiske konsekvenser af klimaændringerne.

For så svært er det jo ikke at forstå.

Men som forsker skal man jo kunne dokumenterer sine påstande. Hvilket man så kæmper med at kunne.

Uagtet ingen er det mindste i tvivl om, hvad konsekvenserne vil blive med det stadigt varmere klima.

.

5 gange tidligere har jorden oplevet masseudryddelser grundet fysiske omstændigheder .

Den igangværende 6. masseudryddelse skyldes alene arten mennesket (Homo sapiens).

Ingen anden art vil evne at gøre mennesket kunsten efter.

På den måde er mennesket enestående.

Og kun derved…!

.

Klimatopmødet var uden respekt for konsekvenserne

.

Klimaprofessoren er selv en blandt 120 danske forskere, der har bidraget til SWIPA 2017-rapporten. Den opridser et foruroligende scenarie for det enorme – og normalt så kolde og isdækkede – område omkring Nordpolen:

Arktis smelter i varmen. Og det går hurtigt. Så hurtigt, at Arktis vil være isfrit om sommeren i slut 2030’erne.

Fordi CO2 har en lang levetid i atmosfæren, er der ikke noget, vi kan gøre for at bremse klimaforandringerne frem til 2050. Men herefter og frem mod det famøse pejlemærke år 2100, kan vi vende udviklingen, hvis vi altså CO2-kurven begynder at dykke nedad inden for de næste få år.

– Men der skal ske noget, når politikerne samles til klimatopmødet COP24 i Polen næste år, understreger Sebastian Mernild, der netop er vendt hjem fra COP23 i Bonn, som der “ikke kom så meget ud af”:

– Jeg håber virkelig, at de får bragt målsætningerne fra klimaaftalen i Paris til et højere niveau, så vi har i det mindste en chance for at holde de to grader.

Kilde: dr.dk

.

Vi snart de sidste levende på planeten….. Selv uden klimaændringerne!

.