Klimaet vil vender op og ned på alt vi kender – selv Det Døde Hav dør….!

Donald Trump har holdt sit løfte om at styrke den amerikanske kulindustri, og rammer i hjertet af den internationale aftale Paris i 2015 for at dæmme op for verdens temperaturer, der rammer med nye rekordhøjder i 2016 for tredje år i træk.

.

Det vil få enorm betydning, for ikke at sige alt udslettende betydning for mennesket, at klimaforandringerne er ved at lave altomfattende og gennemgribende ændringer i Jordens dyre- og planteliv. Det konkluderer et internationalt studie.

Fiskere, landmænd, naturforvaltere, politikere og mange andre skal til at kridte skoene, hvis de vil følge med de ændringer, som de menneskeskabte klimaforandringer bringer med sig.

Det er budskabet i et kæmpestort internationalt klimastudie, skriver Videnskab.dk.

Og undersøgelsen er slet ikke den første af sin slags. Men blot den sidste i en lang rækker af alarmerende advarsler.

.

.

Langt under Det Døde Hav, mellem Israel, Jordan og de palæstinensiske områder, har forskere fundet bevis for en tørke, der er uden fortilfælde i den menneskelige historie.

Fra dybet 300 meter under Det Døde Hav, har forsker boret en kerne op til overfladen, der indeholdt et 30 meter tyk, krystallinsk saltlag: der beviser, at for 120.000 år siden, og igen for omkring 10.000 år siden, var nedbøren kun omkring en femtedel af nuværende niveauer.

Årsagen i disse tilfælde ville have været helt naturligt, det vil siger uden et menneskeskab CO2 bidrag. I denne region, hvor den menneskelige civilisation begyndte, blev den fanget af den værste tørke i 900 år, hvilket er en påmindelse om, hvor alvorligt klimaet kan blive, og vil være en guide for, hvor meget værre klimaændringer, med de menneskeskabte CO2-udledninger, kan blive.

”Alle observationer viser, at denne region er en af ​​dem, der bliver hårdest ramt af de kommende klimaforandringerne, og det er forudsagt, at det blive en “tørretumbler”.

.

Jubeloptimismen er en fortrængning fra det, som alle fagfolk godt ved kommer.

Det er bare lytte til det, som politikerne og deres vælgere taler mest om….!

.

Hvad vi ved er, at selv under naturlige forhold, kan det blive meget mere tørt, end forudsagt af nogen af vores modeller,” siger Yael Kiro, en geokemiker ved Columbia Universitys Lamont-Doherty Earth Observatory i USA.

Det Døde Hav befinder sig omkring 400 meter under havets overflade. Det modtager vand fra Jordan-floden og er gennem årtusinder, blevet mere og mere saltholdigt. I 2010 borede et internationalt hold af forskere næsten 500 meter under den dybeste del af Det Døde Hav for at få bevis for, at en række myter om tidligere tørker, havde fundet sted, hvor havvandet fordampede efterladende sig dybe, tætte lag af salt.

En af disse perioder, rapporteret i Jorden og Planetary Science Letters, faldt sammen med en mellem istid for mere end 115.000 år siden, da jordens gennemsnitlige atmosfæriske temperaturer var steget med omkring 4C varmere over gennemsnittet for det 20. århundrede.

Dette er nogenlunde den stigningen, der i flere scenarier er forudsagt bliver resultatet af de nuværende klimaændringerne, hvor mennesket begyndte afbrænding af fossile brændstoffer, der siden og stadig ophober mere og mere kuldioxid i atmosfæren.

Gentagne gange har arkæologer og klimaforskere fundet bevis for den rolle, som tørke spillede i tilbagegang og sammenbrud af civilisationer, både den såkaldte ”frugtbare halvmåne” for 2.700 år siden, og i det østlige Middelhav for 3.000 år siden.

Men beviserne fundet under det Døde Hav fortæller om tørke, der er langt værre end noget menneske har oplevet i historien.

Den globale befolkninger i bronzealderen var kun en lille brøkdel af de plus 7 mia. mennesker, der nu udnytte jordens ressourcer, og de 400 millioner mennesker i de 22 lande i Mellemøsten og Nordafrika lever allerede med en daglige vandforsyning, der er omkring en 1/10 af det globale gennemsnit per indbygger.

Nedbøren i regionen er faldet med 10% siden 1950, og vil fortsætte med at falde i dette århundrede.

.

2016

.

I Syrien menes 15 års tørke at have spillet en rolle i at have udløst den grusomme borgerkrig, der har fordrevet millioner og skabt en flygtningekrise for Europa, og hvor selv kortvarige storme kan dække hele regionen i hidtil usete sandstorme.

Årsagen til den gigantiske 2015 støv storm i Mellemøsten var klimaændringer, ikke den syriske konflikt, og mere kan følge.

En sandstorm så hård, at den ramte syv mellemøstlige nationer, er blevet observeret fra satellit og skyldes klimaændringer.

I august og en del af september 2015 blev der konstateret en mur af støv skabt af en cyklon dækkede dele af Syrien, Libanon, Tyrkiet, Israel, Egypten, Jordan og de palæstinensiske områder. Fly blev aflyst, der var en række dødsfald, og tusindvis af tilfælde af respiratorisk sygdomme og skader. Rapporter havde tidligere tillagt episoden som værende en konsekvens af konflikten i Syrien.

Men ifølge en ny undersøgelse af Environmental Research Letters, kan den omfattende sandstorm mere rimeligt tilskrives en blanding af usædvanlige vejrforhold forværret af et usædvanligt skiftende klima.

.

Detalje fra et satellitbillede af det område, som 2015 støvstormen dækkede.
Billede: NASAs Earth Observatory

.

»For første gang ser vi, hvor omfattende og gennemgribende effekten af klimaforandringerne er. Vores overlevelse er afhængig af alt andet liv på planeten, og når klimaforandringerne ændrer på det liv, er vi nødt til at tilpasse os,« siger Finn Danielsen, der er dr. scient og leder af Nordic Agency for Development and Ecology (NORDECO) og en af forfatterne bag det seneste store studie

I det nye studie viser sammenfald med andre undersøgelser, at grundlaget for fiskeri kommer til at forandre sig markant i fremtiden – og allerede er i gang med at gøre det.

Eksempelvis fangede man på Island blot 1.700 ton makrel i 2006. I 2010 var tallet steget til 120.000 ton, hvilket resulterede i en ’makrelkrig’ mellem Island og andre lande med makrelfiskeri, hvor fiskerne arbejder under kvoter, mens de ikke gør det på Island.

At der pludselig fandtes makrel omkring Island skyldes, at fiskebestande flytter sig, i takt med at havet bliver varmet op.

I alt flytter fiskebestande sig 72 kilometer tættere på polerne per årti, og det har bragt makrel op på Islands breddegrader.

På landjorden flytter dyr sig ikke lige så hurtigt, som de gør i vandet, men alligevel bliver det til 17 kilometer væk fra ækvator om året.

.

.

Det betyder, at nogle arter flytter ind i områder, hvor de aldrig har været før, og det kan bringe nye rovdyr ind i områder, hvor andre dyr har kunnet leve i fred og fordragelighed i flere tusinde år.

Eksempelvis flytter malariabærende myg sig til områder, hvor de ikke har været før.

Det kan betyde, at eksempelvis Spanien og Italien kan blive til malariaområder i fremtiden.

Samtidig bliver malariasæsonen længere i malariaområder med risiko for endnu flere dødsfald end de mange millioner om året, vi har i dag.

Det burde forskerne naturligvis bifalde som en god ting i betragtning af en verdens befolkning bare stiger og stiger.

.

.

At vi skal gøre noget, er ifølge Finn Danielsen mejslet i granit.

»Vi er simpelthen nødt til det, for naturen ændrer sig, og vi er nødt til at følge med. Vores måde at leve på er ikke tilpasset til den verden, der venter lige om hjørnet,« siger han.

Ikke nok med det, så er vores levevis desuden tilpasset en stationær verden, og fremtiden er alt andet end stationær.

»Det er klart, at nogle kommer til at trække det korte strå (typisk de, som ikke er skyld i klimaændringerne) og som mister vigtige ressourcer, som de har baseret deres levebrød på. Vi skal finde løsninger på, hvad vi så gør, for ellers kommer hele verden fremover til at være i større eller mindre konflikter med hinanden over de ressourcer, der er,« siger Finn Danielsen.

For femte år i træk stiger CO2 i atmosfæren – Og den stiger med en hidtil uset hast.

Klimatologerne har erkendt, at klimaændringerne nu er ved at bevæge sig ind i ukendt område.

Hvilket betyder, at man ikke længere er i stand til at forudse konsekvenserne af de ændringer som sker i forhold til økosystemerne.

.

.

Finn Danielsen påpeger ganske rigtig, at der kommer voldsomme ændringer. Men lader misvisende folk tro, vi blot skal tilpasse os. Hvorved de forbliver at være passive.

Løsningen er ikke at sidde og afvente en eller anden “tilpasning”, men konsekvent at tvangs-nedsætte CO2-udledningerne omgående, og det uanset de økonomiske konsekvenser, og det uanset om der så skal bruges uden om demokratiske metoder.

Der skal indføres et terrorbegreb i naturbeskyttelsen, der eliminerer enhver, der handler til skade for menneskehedens overlevelse.

Desuden er det jo påviseligt, at hverken naturen, klimaet… ja, end ikke den menneskelige naturlighed, kan beskyttes i et demokrati.

Der er i dag mere CO2 end der har været de sidste 4 mio. år… og det er stadigvæk stigende, fordi man politisk er lige så lidt begavet, som de enfoldige mennesker, der stemte dem ind… De taler om mere vækst fra morgen til aften.

Som udviklingen er nu, handler det ikke om tilpasning, men om overlevelse som art.

Forældrene skal vide, at de i deres enfoldighed er ved at myrde deres børn…

Kilde: jyllands-posten.dkKilde: aljazeera.comKilde: theguardian.com

.

Klimaet: Dræbende jordskred hærger Colombias Mocoa

.