Klimaet: Vi har helt klart et overlevelsesproblem…!

.

“Så længe der er liv, er der håb”, som man siger, og det selvom chancen kun er 1:1000….!

.

Mens politikernes største problem synes at være de manglende hænder på arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan optimere deres omsætning, viser seneste klimarapport, at verdens CO2-udledning har aldrig været højere.

I takt med CO2-udledningerne stiger og stiger, falder troen i befolkningen på det vil lykkes at give generationerne efter os et liv overhovedet.

.

Klimarådets eksformand oplevede regeringens klimahykleri

Sandsynligheden er alt taget i betragtning og i bedste fald 1:1000.

Sideløbende med rapporter om, at CO2-udledningerne stiger markant og når faretruende højder, holdes der endnu et såkaldt “klimatopmøde”, det 24 COP-møde i rækken, hvor verdens politikere forsøger at finde en klimaløsning, der vel og mærket ikke må skade vækstsamfundet, og det fortsatte stigende forbrug af naturens ressourcer (naturværdier).

.

Mødet holdes i det kulproducerende  Polen, der på ingen måde bekæmper klimaændringerne.

.

FN’s Verdensmål røber det lidt man forstår af det hele.

Modsat al logisk tænkning, vil man tilgodese de accelererende mange flere mennesker, der bliver i verden, der i følge FN’s Verdensmål, alle skal have et godt liv, som i de rige lande.

Rige lande, som med deres allerede helt ekstreme overforbrug af naturens ressourcer alene derved udrydder dets eget livsgrundlag.

Den globale og fortsat accelererende vækst driver på den måde CO2-udledningerne til stadig mere faretruende højder.

2018 slutter således med den største vækst i de globale udledninger i årevis. Og dermed på et niveau, der bevæger sig direkte modsat klimamålene i Paris-aftalen.

Det konkluderer 76 forskere fra 15 lande i en omfattende analyse, Global Carbon Budget 2018, offentliggjort onsdag aften. Sammenfaldende med repræsentanter for alverdens regeringer drøfter klimastrategier i Katowice, Polen.

.

.

– Væksten i det globale energibehov løber fra indsatsen for CO2-reduktion, advarer forskningsholdets leder, professor Corinne Le Quéré. Hun er direktør for det britiske Tyndall Centre for Climate Change Research.

Analysens konklusion er blot den seneste i en lang rækker af tilsvarende tilsvarende advarsler om alvorlige svigt i forhold til den internationale klimaindsats.

Fra 2014 til 2016 så det ud, som om verden omsider var ved at have knækket CO2-kurven med årlige vækstrater for udledningen omkring nul.

Men sidste år begyndte stigningen imidlertid igen med en vækstrate på 1,6 procent. Og i den nye analyse spår forskerne en global CO2-vækst for 2018 på hele 2,7 procent fra den fossile energisektor og industrien.

Denne vækstrate betyder, at udledningerne i år bliver de største i målingernes historie.

.

.

– Væksten i udledninger i 2017 kunne opfattes som en engangshændelse, men vækstraten for 2018 er endnu højere, siger Glen Peters til blandt andet Information. Han er forskningsdirektør ved det norske forskningscenter CICERO og en af analysens forfattere.

– Det er krystalklart, at verden foreløbig svigter sin forpligtelse til at rette ind på en kurs, der er i pagt med målene i Parisaftalen fra 2015.

Den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, fastslog, at de globale CO2-udledninger skal være halveret i 2030, hvis der stadig skal være en rimelig chance for at bremse opvarmningen til 1,5 grader.

Det indebærer, at udledningerne skal reduceres med minimum fem procent eller mere hvert år – i stedet er der altså en aktuel stigningstakt omkring 2,7 procent.

Kilde: iea.org – Kilde: imf.org – Kilde: globalcarbonproject.org – Kilde: jyllands-posten.dk