Klimaet: Udviklingen er snart der, hvor alle vil sende Gud et råb om hjælp…!

Bondesamfundet forstod ikke konsekvenserne ved at gå ind i industrisamfundet....

Da Gud nedsendte sin vilje til menneskeheden var budskabet:

.

Jeg lod Jer blive tænkende, modsat alle andre skabninger.

Derfor stilles I til ansvar for Jeres handlinger på den sidste dag.

For kun I kan byrde naturligheden.

Det kan ingen anden skabning.

At I kan det betyder ikke, at I må det.

I har derfor et ophøjet ansvar for naturligheden, som Jeg skabte før mennesket den første dag.

Og denne naturlighed skal I beskytte til den sidste dag.

Og det uanset hvor fristende det er at berige Jer på bekostning af helheden.

Det bliver menneskets største og afgørende prøvelse.

For kun derved har I bevist, at I har forstået Jeres Skabers vilje med det skabte.

.

.

Uanset hvad man tror, så komme vi til at bøde for vores synder.

Mennesket er den mest selvdestruktive art på Jorden.

Nogensinde!

God Bless All Of You On The Good Earth!

.

.

USA har erklæret, at landet ikke vil være med i den internationale klimaaftale.

.

Nu lufter Tyrkiet samme plan.

.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, truer med, at Tyrkiet måske ikke vil ratificere klimaaftalen fra Paris.

– Efter det skridt, Amerika har taget, har vi indtaget en holdning, der går i retning af, at vi ikke vedtager den i parlamentet, siger han efter G20-topmødet i Hamburg om aftalen.

USA’s præsident, Donald Trump, meddelte tidligere i år, at USA træder ud af aftalen, der blev indgået i den franske hovedstad i 2015.

Stort set alle lande i verden bakker ellers op om den.

Erdogan siger, at da Tyrkiet gik med til aftalen, havde Frankrig lovet, at Tyrkiet ville være berettiget til kompensation for nogle af de økonomiske udgifter, som Tyrkiet vil få, når landet skal reducere sit udslip af CO2.

– Vi sagde dengang, at hvis det sker, så vil aftalen blive vedtaget i vort parlament. Men sker det ikke, bliver aftalen ikke vedtaget, siger Erdogan, der tilføjer, at aftalen endnu ikke er vedtaget af parlamentet i Ankara.

Præsidenten påpeger ifølge Reuters, at når USA træder ud af aftalen, så bringer det kompensationen til udviklingslande i fare.

Videre siger han, at han under topmødet i Hamburg tydeligt har fortalt Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, om den tyrkiske position i sagen.

– Ikke for noget, men vi vil ikke vedtage noget i vort parlament, så længe de løfter, vi har fået, ikke holdes.

Videre siger Erdogan, at Frankrigs tidligere præsident François Hollande, der var præsident, da klimaaftalen blev indgået i 2015, lovede ham, at Tyrkiet i klimasagen vil blive klassificeret som et udviklingsland og ikke en industrialiseret økonomi.

Det vil indebære, at Tyrkiet vil få penge fra en global klimafond i stedet for at skulle betale til den.

Erdogan lader også forstå, at der er flere unavngivne lande, der er blevet kølige over for klimaaftalen. De har, siger han, “problemer” med den.

Danmark set også stort på klimaændringerne.

Politikerne er en klimatrussel, der ikke vil forstå alvoren!

Klimaet: Ikke et ord om klimaet i Danmarks strategi for Nordsøens fremtid

.

.

G20 blev ramt voldsomme optøjer.

De er forvarslende de meget større oprør, som klimaændringerne vil udløse over alt på jorden.

.

Mens politikerne bruger tiden på at spænde ben for hinanden i deres evindelige magtspil – fortsætter klimaændringerne med at udvikle sig, og afstedkomme stadig mere vildt vejr rundt om i verden.

.

Vi har indtil år 2020 til at vende udviklingen i udledningen af drivhusgasser og opfylde Paris-aftalens klimamål, skrev en række forskere i en kommentar forud for G20-topmødet i Hamborg.

Vi har tre år til at vende den nuværende udvikling.

Det er udmeldingen fra 60 forskere, erhvervsledere og politikere i en kommentar publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

De opfordrer verdenslederne, der deltager i G20-topmødet i Hamborg 7. og 8. juli, til at nedbringe udledningen af drivhusgasser inden år 2020.

.

Her er der ikke noget der hedder en “ommer”.

Det skal der til for at undgå bratte omstillinger og omlægninger, der vil forårsage meget kontante økonomiske konsekvenser for hele kloden, advarer de.

Budskabet i kommentaren lyder dramatisk, men det betyder, at der vil være en længere periode, hvor verdensøkonomien kan omstille sig til en fremtid uden fossile brændstoffer.

Det forklarer Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet og medunderskriver af kommentaren.

»I sidste ende er det ikke en diskussion om, hvorvidt vi tror på menneskeskabte klimaforandringer, eller om vi kan eller bør gøre noget ved dem. Det handler snarere om, hvordan vi på den mest omkostningseffektive måde kan fremskynde omstillingen, så vi kan opfylde Paris-aftalens klimamål og sikre den bedste chance for en gunstig fremtid for vores børn og børnebørn,« fortæller Katherine Richardson til Videnskab.dk.

Kapitalismen har ikke som målsætning at redde menneskeheden.

Den ser overbefolkningen som flere kunder i butikken.

Der kommer 230.000 flere “kunder i butikken” hvert eneste døgn.

Skal menneskeheden overleve, skal kapitalismen uden hensyn udryddes fra jordens overflade!

.

.

Kommentaren indeholder en naiv indsatsplan med seks punkter, hvor vi skal befinde os, når vi når frem til 2020:

  • Energi: Vedvarende energi udgør 30 procent af den globale elekticitetsforsyning. Alle kulfyrede kraftanlæg skal tages ud af drift, og nye kraftanlæg skal ikke opføres efter 2020.
  • Infrastruktur: Storbyer og lande iværksætter planer om dekarbonisering af bygninger og infrastrukturer, nå vi når frem til 2015.
  • Transport: 15 procent af det globale bilsalg er af elektriske biler. Offentlig transport skal fordobles i byerne. Den tunge trafiks brændstofsydeevne forøges med 20 procent. Luftfarttrafikkens drivhusgasemmissioner mindskes med 20 procent per kilometer
  • Jordbrug: Politiske målsætninger skal reducere skovrydning og fremme genskovning samt bæredygtige landbrugsmetoder for at reducere CO2 i sund og veldyrket jord.
  • Industri: Halvering af tung industri gerne lang tid før 2050.
  • Finans: Regeringer, private banker og udlånere som Verdensbanken skal udstede ‘grønne værdipapirer’, der skal finansiere klimaindsatsen.

.

Men sådan ser politikerne ikke virkeligheden.

Alt andet end klimaet er til debat.

.

»Vi skal starte nu«

Kommentarens forfatterliste tæller forskere fra rundt om i verden, og blandt medunderskriverne finder man erhvervsledere, økonomer, analytikere, repræsentanter for ikke-statslige organisationer og fagforeninger samt religiøse ledere.

Hvis vi vender udviklingen af udledningen af drivhusgasser i løbet af de næste tre år, holder vi os inden for det såkaldte ‘carbonbudget’, siger underskriverne af kommentaren.

Carbonbudgettet binder juridisk landene til at opnå en målsætning om en 80 procents reduktion af drivhusgasudledninger i 2050 sammenlignet med niveauet i 1990.

»Det kan ikke gøres fra den ene dag til den anden. Derfor er forskningen også sikker på, at vi skal påbegynde reduceringen nu, så vi kan sikre en glat og problemfri økonomisk omstilling, og så vi kan bruge et par årtier på at gå fra, hvor vi er på nuværende tidspunkt, til en verdensøkonomi, der ikke er baseret på fossile brændstoffer,« fastslår kommentarens hovedforfatter, Christina Figueres, næstformand for Global Covenant of Mayors for Climate and Energy og Mission 2020.

Hun er desuden forhenværende leder af FN’s klimakonvention og kvinden bag aftalen ved COP20 i Paris.

Kilde: videnskab.dk

.

.