Klimaet: Politikerne svigter menneskeheden, og forældrene deres børn!

.

Ifølge klimaekspert Jesper Theilgaard ligger opnåelsen af aftaler på COP23 på et meget lavt niveau.

.

Man er klar over Paris-aftalen år 2020 skal forstærkes, hvis man skal gøre sig nogen forhåbninger om at holde den globale temperatur under de max. +2C., men helst ikke over +1,5C, men uanset skal der ifølge klimatologerne arbejdes virkeligt hårdt, for bare at holde den globale temperatur under de +2C.

Det er ikke sådan, at sænkes CO2-udledningerne, så falder temperaturstigninger omgående. Der går mindst 50 år før CO2-effekten bliver nedadgående. Så jo længere tid man er om at nedbringe CO2-udledningerne, jo alvorligere bliver konsekvenserne.

Derfor skal alle, og ikke mindst politikerne, forstå man skal tænke på langt sigt i forhold til denne forskydningseffekt.

Mange nulevende vil helt forudsigeligt få konsekvenserne at føle i stærkt stigende grad.

Og her ikke mindst børnene.

Ifølge Jesper Theilgaard ved politikerne godt, hvor stor en rolle forskydningseffekten spiller. Men det betyder ikke at alle lande så strammer op. Han udtrykker skuffelse over det fortsatte lave ambitionsniveau, og at man på CUP23 end ikke signalerede, at man ville øge ambitionsniveauet.

Politikerne var trods alvoren end ikke enighed om, hvordan forløbet frem til 2020 skal udformes.

Man har heller ikke tillid til polakkerne, der næste år er værter for CUP24, og er et udpræget kul-land, vil kunne lave en ny seriøs aftale omkring klimaændringerne, hvorfor Fiji-øerne skal hjælpe dem.  

Der er mange ting man ikke har nået, og som derfor er udskudt til næste år.

Det er som altid især finansieringen, der er størst problemer med. Ulandene, der allerede mærker klimaændringerne, er meget utilfredse med der ikke kommer penge til deres klimaforebyggende tiltag. Der er slet ingen penge i den fond på 100 milliarder om året, der er aftalt, hvilket de er meget utilfredse med.

Hvilket er en stor knast i hele samarbejdet.

Kilde: dr.dk – dr2-dagen /46:48

.

.

Efter tre stabile år slår klimaforskere på COP23 alarm: Nu stiger CO2-udledningerne igen.

.

Dyster besked til politikerne på klimatopmødet: Kurven er alligevel ikke knækket, og tiden løber ud

Efter tre år med stabilisering og begyndende tro på, at kurven var ved at knække, stiger de globale CO2-udledninger igen.

Det meddeler forskere tilknyttet Global Carbon Project på et pressemøde under klimatopmødet COP23 i Bonn.

»Ved udgangen af 2017 tegner de globale udledninger af CO2 fra fossile brændsler og industri til at stige med omkring to pct., sammenlignet med året før,« lyder budskabet fra forskerne bag det såkaldte Global Carbon Budget, der hvert år udarbejdes af videnskabsfolk fra 57 forskningsinstitutioner i 15 lande. Deres analyse offentliggøres samtidig i tidsskriftet Nature og flere andre videnskabelige tidsskrifter.

»Det er meget skuffende,« siger den ledende forsker, professor Corinne Le Quéré, direktør for Tyndall Centre for Climate Change Research ved det britiske East Anglia University.

»De globale udledninger synes endnu engang at stige kraftigt efter en treårig stabil periode.«

Ifølge forskerne vil de samlede menneskeskabte CO2-udledninger i år lande på omkring 41 milliarder ton.

.

.

»Adskillige faktorer peger mod en fortsat stigning i 2018. Det er virkelig bekymrende. Den globale økonomi er langsomt ved at komme op i omdrejninger.

I takt med at BNP stiger, producerer vi flere varer, som grundlæggende giver større udledninger,« siger Robert Jackson, professor ved Stanford University og også del af forskerholdet.

»Tiden er ved at løbe ud for vore muligheder for at holde opvarmningen et godt stykke under to grader, for slet ikke at tale om 1,5 grader,« lyder advarslen med henvisning til målet i Paris-aftalen fra 2015, som alverdens lande netop nu forhandler om realiseringen af på COP23.

Det er først og fremmest en fornyet vækst af udledningerne i Kina, der forklarer den globale stigning. Kinas CO2-udledninger udgør 28 procent af de globale udledninger, og i 2017 ventes de at stige med 3,5 procent efter to år med faldende kinesiske udledninger.

.

.

Årsagen er, at kulforbruget i Kina på ny er stigende som følge af stærkere vækst i industriproduktionen, kombineret med mindre el fra vandkraften på grund af reduceret nedbør.

Så selv om Kina satser mere end noget andet land på hurtig omstilling til vedvarende energi, kan udbygningen ikke holde trit med den økonomiske vækst, skønnet til 6,8 procent i år.

Også i den hastigt voksende indiske økonomi ventes en stigning i CO2-udledningerne på to procent.

I USA falder udledningerne med 0,4 procent – det er en mindre reduktion end gennemsnittet for de seneste ti år og skyldes ifølge Global Carbon Project, at det amerikanske kulforbrug uventet er begyndt at stige.

Også i Europa er det flerårige fald i udledningerne nu mindsket. Gennemsnittet for det seneste årti er et fald på 2,2 procent – i år ventes de europæiske CO2-udledninger kun at blive reduceret med 0,2 procent.

»Dette års CO2-budget er et tilbageskrift for menneskeheden,« konstaterer Amy Luers, direktør for organisationen Future Earth, der deltager i lanceringen af de nye data.

.

.

Der skal tages flere initiativer til at bremse global opvarmning, siger Merkel, mens Tyskland udvinder og brænder kul af i stor stil.

Der er brug for flere initiativer, hvis den globale opvarmning ikke skal løbe fra os, fremfører Angela Merkel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tyskland har som de øvrige FN-lande fra klimatopmødet i Paris for tre år siden udarbejdet et nationalt bidrag til reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Men Tyskland er også under pres fra andre lande, da tyskerne ikke har en snarlig udfasning af kul på dagsordenen.

Kilde: information.dk – Kilde: b.dk – Kilde: b.dk

.

Vi snart de sidste levende på planeten….. Selv uden klimaændringerne!

.