Klimaet: Islamismen er ikke problemet – men løsningen på verdens problemer!

Danmark søren pind

Det er en kendsgerning, at vi ikke er mere begavet end vælgerne… Der jo har valgt os!

Det er jo det, der er hele problemet!

.

.

Elbæk

Det vil være løgn at påstå jeg ved noget om naturen.

Hverken den omkring mig eller for den sags skyld min egen.

.

danmark politiker wammen-ligner-en-rhus-borgmester--

Oppositionen efter ny klima-rapport:

Regeringen skal stramme op – Chokerende og skræmmende læsning, siger oppositionen efter ny stor klimarapport.

Og det må der straks handles på, lyder det fra Folketingets røde partier og Alternativet.

.

Det koster ikke noget at tale om klimaændringerne.

Hvorfor det bliver ved snakken!

.

– Det er desværre ikke noget, regeringen fokuserer nok på i mine øjne, siger og tilføjer, at der sidste år var for få penge til klimaindsatserne på Finansloven, siger klimaordfører for Alternativet Christian Poll.

– Vi mener, at man skal have meget mere fokus på omstillingen væk fra fossilenergi og til vedvarende energi. Og i alle sektorer – ikke bare i energiproduktionen, men også i transporten, landbruget og bygningerne, siger han.

.

Det koster ikke noget at tale om klimaændringerne.

Hvorfor det bliver ved snakken!

.

Heller ikke SF’s Pia Olsen Dyhr mener, at klimamålene i Danmark er seriøse nok.

– Det er skræmmende læsning, og det viser, at der skal handling til og mere ambitiøs handling end det, der er planlagt. Også i Danmark, selv om vi igen og igen tror, at vi er forrest i bussen. I dag letter regeringen på speederen ved at gøre det billigere at købe de biler, der forurener mest i stedet for at tænke på, hvordan man understøtter den omlægning, der skal til med el og gas, siger SF-formanden.

.

Det koster ikke noget at tale om klimaændringerne.

Hvorfor det bliver ved snakken!

.

.

Jens Joel Socialdemokratiet

Også hos Socialdemokraterne understreger man, at Danmark ikke som det eneste land i verden må skrue ned for klimaambitionerne, mens alle andre skruer op.

– Når hele verdenen er ved at gøre noget, skal man selvfølgelig have alle med. Derfor var det selvfølgelig en nedslående oplevelse at være en af de eneste lande, der sidste år kom til klimatopmødet med lavere ambition end året før, siger klimaordfører Jens Joel (S).

.

.

.

.

Klimaminister efter dyster rapport:

Det er et wakeup-call!

08. Okt. 2014

Det chokerer klimaminister Rasmus Helveg Petersen, som mener, at man skal tage rapporten meget seriøst.

– Det er et wakeup-call. Det er alvorlige og dystre vejrudsigter, DMI har lavet for det 21. århundrede. Det, vi får at vide i dag, er, at det går galt, hvis vi fortsætter den kurs, vi er på nu, men at vi kan nå at gøre noget, siger Helveg Petersen.

Kilde: Det dødelige politiske hykleri

.

.

Anders fogh

Der er jo det besynderlige ved forskningen, at man undersøger naturens mange arter for at kortlægge deres naturlighed og levevis.

Men ikke menneskets (Homo sapiens) egen naturlighed og levevis.

.

Islamismen

.

 Udlagt på Flix.dk 2008

Lad vestens regeringer og fagkundskab i sammenhæng med de ufravigelige biologiske og psykologiske lovmæssigheder forklare den vestlige tænkning og forståelse omkring det de gør, og man vil meget hurtigt opdage, at der slet ingen tænkning og forståelse er. Ingen sammenhængende logik eller mening. Men at det hele bunder i en primitiv reptil-hjernes ubevidste, behovstyrede refleksioner. Som intet har med tænkning og forståelse at gøre.

Netop derfor findes der ikke nogen sammenhængende tænkning i den vestlige verden, og derfor heller ikke nogen sammenhængende forståelse for, at tænkningen reelt først indfinder sig, når reptil-hjernens ubevidste, behovstyrede refleksioner underlægges en korrigerende kontrol i form af en dyb, psykoanalytisk indsigt i ubevidsthedens primitive mekanismer.

Islamismen er på den måde ikke et af verdens presserende problemer, men er derimod netop løsningen på verdens presserende problemer!

For i islam finder man ikke blot en forståelse for, at jorden ikke er et overflødighedshorn, men også en dyb forståelse for, at menneskets trang til opfindsomhed for opfindsomhedens skyld skal kontrolleres. Islam er derfor rummende et samfundssystem, der konsekvent underlægger mennesket disse nødvendige begrænsninger. For som en irakisk imam så rigtigt gjorde gældende i forbindelse med det første valg i Irak efter besættelsen, så er det for farligt at lade mennesket bestemme udviklingen.

Islam er på den måde ophøjet tænkende, hvor man i den vestlige verden alene tænker med den mest primitive del af hjernen. Islam er med sin indretning helt i overensstemmelse med naturens sammenhængende lovmæssigheder ved at være lavteknologisk tænkende, hvor den vestlige verden er modstridende alle naturens sammenhængende lovmæssigheder, på nær de mest primitive, ved at tænke i en uhæmmet, accelererende teknologisk udviklende.

Skal verden overleve, så bliver det som khilafah, og ikke som demokrati. For mennesket skal konsekvent dikteres en vej. Den vestlige verden er med alt de gør selv bevisende rigtigheden af denne ufravigelige sandhed.

Den vestlige verden skal med andre ord bekæmpes med alle midler, om menneskeheden skal overleve. Dén findes nemlig ikke, som kan modargumentere dette sammenhængende med naturens ufravigelige lovmæssigheder.

Erkend denne ufravigelige sandhed!

Eller modargumenter denne sandhed i fuld overensstemmelse med naturens biologiske og psykologiske lovmæssigheder, og man vil da her erkende, at det er en ufravigelig sandhed!

Så lad dette være Jer, den største udfordring, som ikke tror, og derfor intet forstår.

Kilde: Islamismen er verdens redning

.

Denne ufravigelige sandhed er ikke i årene efter blevet modsagt, og vil heller ikke blive det i årene fremover.

.

Islamisk Stat flag

.

I dag findes kalifatet i form af Islamisk Stat i nutid, modsat for 8 år siden, da ovennævnte blev skrevet.

Islamisk Stat vil som de eneste med den dybe forståelse af islam, om nogen i denne verden, kunne redde menneskeheden, ved netop at udrydde det unaturlige hos det stadig mere psykisk syge, infantile og enfoldige menneske.

Islamisk Stat udråbes helt forudsigeligt, som terrorister og en trussel mod menneskeheden, og det netop af de, der påviseligt er den største trussel mod menneskeheden.

Islamisk Stat kan derfor meget stærkt anbefales… som modtræk til denne påståelighed… let og elegant henholde sig til de netop bekæmper den største trussel mod menneskeheden, og så ellers henvise til de videnskabelige undersøgelser, der påviser rigtighedens af dette forhold.

Hvorefter den vestlige verden står med et helt sagligt forklaringsproblem i forhold til de videnskabelige fakta indenfor psykologien og biologien.

Allah swt skabte disse ufravigelige lovmæssigheder, og dermed en ufravigelig sandhed, hvorfor det ikke er i modstrid med Allah swt vilje med det skabte, at bruge disse ufravigelige lovmæssigheder i en vestlige forståelsesform.

.

Lad herefter dén være budbringer, der kan være viderebringe dette til rette sted.

InshaAllah.

.

Klima kirkegård på ø i Middelhavet

Klimarapport: Vi er helt konkret ved at begå mord på menneskeheden……!

.