Klimaet: Ikke et ord om klimaet i Danmarks strategi for Nordsøens fremtid

Miljø- og klimabeskyttelse er ikke-eksisterende i Venstre.

Alle deres ministre er i virkeligheden Erhvervsministre!

Det var derfor en både »stolt og glad« “klimaminister” Lars Chr. Lilleholt, der offentliggjorde en ny strategi for Nordsøens fremtid.

Der i bedste Donald Trump stil vil gøre Denmark Great Again.

.

.

Ikke et ord om klimaet i Danmarks strategi for Nordsøens fremtid

.

En ny plan for fremtidens olie- og gassektor i Danmark afdækker »en optimal udnyttelse af vores ressourcer«, men berører slet ikke klimaudfordringen. »Forstemmende«, siger forhenværende minister og EU-kommissær Connie Hedegaard

Det var en både »stolt og glad« “klimaminister” Lars Chr. Lilleholt, som tirsdag offentliggjorde en ny strategi for Nordsøens fremtid.

.

.En ny Olie- og Gasstrategi viser, at der fortsat er et betydeligt potentiale for olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Strategien peger også på, at det er nødvendigt at udnytte infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning og ny teknologi for at kunne udnytte potentialet.

Kilde: efkm.dk

.

Det er ikke engang sjovt, hvis man i det herrens år 2017 kan lave sådan en rapport, hvor klima end ikke nævnes, siger Connie Hedegaard med henvisning til regeringens nye strategi for Nordsøen.

.

Kapitalismen er grundlæggende årsagen til klimaændringerne.

Mens statens indtægter fra olien er faldet betragteligt de seneste år, mener industrien, at man bør gå efter at indvinde det hele.

Olien skaber ifølge industrien velstand og arbejdspladser (samt klimaændringer).

Staten vil på et tidspunkt igen høste frugterne af Danmarks naturressourcer.

»Vi skal selvfølgeligt producere det potentiale, der er i Nordsøen. Det vil sikre arbejdspladser, selvforsyning og velfærd for Danmark«, siger Martin Næsby, direktør for brancheforeningen Olie Gas Danmark.

Der må finde det helt i orden, at regningen så sendes til “børneværelserne”, så deres forældre ikke skal tænke på den, når de holder endnu en forbrugsfest.

.

Men man behøver jo ikke fortælle børnene, at man tager røven på dem.

.

Mens rapportens fokus er på, hvordan olien og gassen kan blive indvundet bedst muligt, forstår Enhedslisten ikke, hvorfor produktionen overhovedet skal fortsætte.

– Enhedslistens holdning er, at vi skal lade de fossile brændsler blive i undergrunden. Og det gælder både gas og olie.

– Vi står i den særlige situation i Danmark, at vi er kommet utroligt langt i forhold til at være selvforsynende med bæredygtig energi. Det er det spor, vi skal følge, siger Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

Dansk Industri og brancheforeningen Olie Gas Danmark mener, at naturgas er en vigtigt del af det energimiks, der over de næste årtier skal ende med at være fri for fossile brændsler.

Det er dog ikke en tidshorisont, Enhedslisten finder acceptabel.

– Det er bindegalt. Vi har jo netop muligheden for at vise, at man kan gå en anden vej. Så jeg er helt uenig i, at vi ikke kan klare os uden gassen, siger Søren Egge Rasmussen.

Søren Egge Rasmussen mener, at staten kan dække de manglende indtægter andre steder. Eksempelvis via afgifter på biomasse.

Samtidigt mener han, at regeringen og industrien ikke indregner omkostningerne ved, at fossile brændstoffer påvirker klimaet.

– Man tager det slet ikke med. Så på den måde er det skævt, det der foregår.

– Der er jo ekstremt store omkostninger ved klimaforandringer og det voldsomme vejr, de allerede har medført.

– Der skal ikke mange oversvømmelser til, før det koster samfundet milliarder og atter milliarder af kroner, siger ordføreren.

.

Vi er i livsfare!

.

– Der er jo et enormt potentiale i Nordsøen, men hvis vi som samfund skal gøre brug af det, skal vi udnytte den eksisterende infrastruktur bedre, ellers bliver det lidt som en lukket fest. Mange af de fund, vi kender til, er ikke rentable at indvinde, hvis der skal bygges ny og selvstændig infrastruktur, siger den uansvarlige “klimaminister” Lars Chr. Lilleholt til JydskeVestkysten.

Ifølge rapporten har Danmark siden 1970’erne tjent over 400 milliarder kroner på olien. De sidste år har stigende produktionsomkostninger og en faldende oliepris dog sendt provenuet ned på 1,5 milliarder kroner.

Alligevel mener Olie Gas Danmark, at det kan betale sig for staten fortsat at fokusere på olien.

.

Man kunne eventuelt hæve afgifterne på el-biler, og sænke den på benzinbilerne, således der er købere til olien.

.

»Der vil være også fremadrettet betydelige bidrag til den danske stat. Vores beregninger viser, at hvis man udnytter potentialet fuldt ud, så vil der være 238 milliarder kroner at hente for statskassen«.

Derfor sender regeringen nu et lovforslag, som skal forbedre tredjepartsadgangen til eksisterende og ny infrastruktur, i ekstern høring. Tredjepartsadgang betyder, at et eller flere selskaber får adgang til den infrastruktur, der ejes af andre selskaber. Derved kan eventuelle stordriftsfordele bedre opnås.

.

Er det manualen for klimakampen?

.

.

Kilde: information.dkKilde: efkm.dkKilde: politiken.dkKilde: jv.dk

.

Klimaet: Ikke kun politikerne snorksover, men også befolkningen – Hvad kan vække dem?

.