Klimaet har brug for en al-Qaida løsning…!

klima

.

Under overskriften:

Fortsat kurs mod klimakatastrofe er ikke forsidestof i danske medier

Information, 17. december 2014

Skrives blandt andet:

.

Situationens alvor taget i betragtning vækker det undren hos klimachef i WWF, John Nordbo, at de danske medier ikke prioriterede dækningen af COP20 højere.

»Det er et problem, at klimakrisen ikke når ud til den brede befolkning, fordi medierne generelt ikke prioriterer den nok. Klimaspørgsmålet bliver for de indviede, når det mest er nichemedier, som behandler en af de største udfordringer, vi står over for i dag,« siger han. Ingen af de store danske dagblade havde klimaforhandlingernes slutresultat som tophistorie mandag. Heller ikke Dagbladet Information. Jyllands-Posten og Berlingskes forsider nævnte slet ikke COP20.

På Politikens forside var en nyhedsanalyse om slutresultatet placeret som en båndhenvisning på linje med »Danske topatleter vinder mere end ventet« og »Drømmen om det store julehit«.

.

http://www.information.dk/519102

———————————————-

Kan nogen stadig huske angrebet på

World Trade Centre

11. september 2001…?

5EAEA819A221472EA38D1B065D953C2A

Så meget skal der til for at fange folks fulde opmærksomhed!

På denne måde kom ikke blot islam,

men også alternativet til den kapitalistiske verden, 

en gang for alle på banen.

.

Og så meget skal der til for at få klimaet, naturen og dermed menneskehedens overlevelse, sat på den globale dagsorden.

Der skal med andre ord skabes nogle meget synlige og meget nærværende konsekvenser at skrive om.

1366555935_17

Det hedder al-Qaida metoden…!

.

Befolkningen, herunder journalisterne, politikerne.. Ja, selv natur- og miljøforeningerne, ved i dag så lidt om naturen, at de slet ikke evner at se for sig, hvor omfattende konsekvenserne af den globale opvarmning bliver.

De miljøkonsekvenser vi ser i dag er dårligt nok begyndelsen…!

Derfor taler alle forsat om vækst og mere forbrug. Og ikke om påtvunget nøjsomhed på alle niveauer.

Der skal dikteres alt og alle!

Folk flest er ganske enkelt i dag så lidt i kontakt med naturen, at de slet ikke forstår den.

I det hele taget ved folk kun deres egne materielle behov, som de ikke agter at give afkald på.

Om det så kommer til at koste deres børn og børnebørn, ja hele menneskeheden, livet.

Disse enfoldige mennesker har en selvfed ide om, at det hele kan klares teknologisk.

Hvorfor de ikke behøver at give afkald på noget.

7217424-7561003352284f6924223e4669507010

Denne enfoldighed skal der slet ikke tages hensyn til.
.
Den skal derimod helt kontant udryddes fra jordens overflade!

.

Bush doktrinen og miljøet

Lagt ud Flix.dk 23/02-08

Vi ikke blot må, for det forventes rent faktisk af os, at vi i verdenssamfundenes interesse forsvarer miljøet ubegrænset, og med alle til rådighedstående midler.

Af Bjørn Holmskjold

 

Sagen er vel den, at en meget stor del af verdens befolkning i forvejen er meget lidt informeret om ret meget andet, end blot dagen og vejen. Hvorimod størstedelen af dem, som burde være informeret, og derfor burde kunne begribe tingene i de større sammenhænge, alene bruger deres ”intellekt” til at berige sig selv, så de kan forbruge endnu mere, end i dag. Hvorfor de bestemt ikke ønsker, at der skal ske ændringer af nogen art, som kan true deres økonomiske interesser, og dét, som de mener kun er et yderst rimeligt forbrug (der omregnet til et globalt ressourceforbrug svarer til tre jordkloder).

Tilbage er der ganske få, som også er informeret, men som ikke tænker kortsigtet, men tænker langsigtet på helheden og fremtiden.

De få vil da være op imod de mange!

De mindst begavede af de mest oplyste tror naivt, at dette problem kan klares indenfor demokratiet. Hvor jo netop de fleste af vælgerne end ikke tænker på fremtiden. Derfor siger det sig selv, at den demokratiske vej ikke er farbar – i traditionel forstand. For der vil, p.gr.a. egocentrismen, hverken være et vælger-flertal, endsige nogen interesse for en ændring. Derimod har de tusindtallige gode undskyldninger for ikke at gøre noget… Før den dag, hvor det kan gøres uden at skade det hellige privatforbrug.

Desuden findes det politiske parti ikke, som har en helhedspolitik, der disponerer med en opbremsning, eller noget andet alternativ til det accelererende overforbrug. Det er derfor det bliver en krig at overleve!

Ifølge den vestlige tænkning er det derimod velkendt og anerkendt, at man må angribe forebyggende, dersom nogen eller noget udgør en trussel mod verdenssamfundet. Bush-doktrinen kaldes dette princip, som de demokratiske lande mere eller mindre accepterer, som værende en fuldgyldig og nødvendig politik. Danmark er bl.a. på den baggrund en aktiv del af besættelsesmagten i Irak og Afghanistan.

Det er derfor helt legitimt at angribe dén eller de, som man blot antydningsvis mener udgør en trussel mod verdenssamfundene. Ifølge Bush-doktrinen forudsætter doktrinen ikke et demokratisk flertal, forinden man kan angribe dén eller dem, som man vurderer, som værende en trussel mod verdenssamfundene. Man kalder blot sine handlinger: ”Krigen mod terror”.

Udgør en politik eller en aktivitet en trussel mod det miljø, som jo er en forudsætning for verdenssamfundets overlevelse, da er det en politik eller aktivitet, som omfattes af Bush-doktrinen. En politik eller en aktivitet, som betinger sådanne trusler er derfor helt legitime mål for forebyggende angreb. For dén eller de, som afstedkommer sådanne trusler, er, igen helt i overensstemmelse med Bush-doktrinen, at betragte som terrorister!

Bidrager man, f.eks. på grund af fanatiske økonomiske interesser, til at ødelægge miljøet, som er en forudsætning for verdenssamfundenes overlevelse, da er dén eller de naturligvis at betragte som øko-terrorister, og som sådan en reel trussel, der skal bekæmpes! Bush-doktrinen åbner dog mulighed for at vælge side. Princippet er her, at enten er man med, eller også er man imod. Derfor må det enkelte menneske træffe et valg. De, som herefter er imod, er efterfølgende at betragte som øko-terrorister.

Det bliver på den måde en nødvendig krig mod øko-terroristerne, om verdenssamfundene da skal overleve. Men det positive er, at denne krig kan holdes indenfor de principper, som er almindeligt accepteret i et civiliseret samfund.

Hvilket jo må siges at være et godt udgangspunkt!

På spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at modvirke den omfattende nedbrydning af miljøet, må svaret naturligvis blive, at vi ikke blot må, for det forventes rent faktisk af os, at vi i verdenssamfundenes interesse forsvarer miljøet ubegrænset, og med alle til rådighedstående midler.

Hvilket er normal praksis, og helt i overensstemmelse med Bush-doktrinen. Man skal blot huske at understrege sine handlinger med, at de udvirkes i overensstemmelse med de gældende principper i henhold til ”Krigen mod terror”, og at de som sådan er til fordel for verdenssamfundenes overlevelse.

.

.

.

2014 bliver Danmarks varmeste år nogensinde

Klimaændringerne er en realitet. 2014 bliver uden sammenligning Danmarks hidtil varmeste år, oplyser DMI

.

Mennesket er ved at begå kollektivt selvmord

https://holmskjold.net/mennesket-er-ved-at-begaa-kollektivt-selvmord/