Klimaet: Forskernes anbefalinger overser det største problem: Den menneskelige faktor

Belgian students claim for urgent measures to combat climate change during a demonstration in central Brussels, Belgium January 31, 2019.

Klimaændringerne måles i forhold til – førindustrielle tid.

Hvorfor helhedsløsningen da også er at genskabe den førindustrielle tid.

Og ikke som forskerne, der tror, at en CO2-løsning alene vil redde menneskeheden.

.

.

Hvis vi skal holde den menneskeskabte globale opvarmning nede på et minimum, skal der ske radikale ændringer verden over i løbet af de kommende årtier, fortæller en forskergruppe, der har forsøgt at lave det første udkast til en sådan plan.

.

Hvad enten politikerne taler om max. +1,0C, +1,5C eller + 2,0C over den førindustrielle tid.

Så er det i alle tilfælde over den grænse mennesket nogensinde har levet under.

.

2017-2020

Den reduktion, som der er behov for, er så omfattende og stor, at indsatsen skal påbegyndes med det samme, forklarer artiklen, der er publiceret i tidsskriftet Science.

For det første skal de globale emissioner fra fossile brændstoffer begynde at falde omkring år 2020, og det skal gøres meget dyrere at udlede CO2.

.

.

De foreslår, at en minimumspris på CO2 bliver indført, der begynder ved 50 dollars per ton, der udledes, og at prisen stiger i løbet af de kommende årtier.

Alle større byer og virksomheder skal have udarbejdet en plan for, hvordan de vil reducere deres emissioner. Det samme gælder for den globale fødevareindustri.

En hel del lande har subsidier, der støtter oliebranchen, som ifølge forskerne skal fjernes. Forskere anslår, at værdien af tilskuddene er 500-600 milliarder dollars på verdensplan.

Forskerne kommer også med et radikalt forslag om at ændre FN’s Klimakonvention (UNFCCC), så den bliver en slags overnationalt forum, hvor fremtidsplanerne kan udformes og udvikles.

.

Kina kommer nu med et kæmpeprojekt, der skal øge væksten i verden

.

2020-2030

Ifølge forskerne bliver 2020-2030 den vanskeligste periode.

Hvis carbon-loven skal følges, skal CO2-udledningerne halveres i forhold til 2010-2020. Grundlaget for nul-emission bliver lagt i dette tidsrum.

Når vi når frem slutningen af 2020’erne skal kul være faset ud verden over. Det er kun 13 år ude i fremtiden, og kul er en af de vigtigste elektricitetskilder i verden i dag. Ifølge Wikipedia kommer 70 procent af strømmen i USA fra kul.

Forskerne mener, at kul skal erstattes med vedvarende energi.

.

.

Kina er verdens største forbruger af kul, og både forbrug og emissioner steg dramatisk frem til 2014.

Men det er nu ved at ændre sig. I 2015 faldt kulforbruget med næsten fire procent i det enorme land.

Nye benzinbiler og trailere skal udfases i næsten hele verden i løbet af dette årti og følge foregangslande som Norge, Tyskland og Holland, skriver forskerne.

Tog bør erstatte fly på korte afstande, og alternative brændstoffer skal anvendes i meget større omfang.

Det skal pumpes ti gange så mange penge i forskningsfonde, der arbejder med nye klimateknologier, men forskerne siger ikke så meget om, hvor pengene skal komme fra.

Det er nødvendigt for at gøre kulstofopsamlingen billigere, end den er i dag, og for at udvikle nye teknologier.

I det hele taget skal forskellige typer af kulstofopsamling med i regnestykket, ellers skal reduktionen være endnu større andre steder.

.

Indien kommer nu med et kæmpeprojekt, der skal øge væksten i verden

.

2030-2040

Efter 2030 skal alle nye bygninger være CO2-neutrale eller optage CO2. Cement – én af verdens største emissionssyndere – skal gøres emissionsfri, ellers må industrien ty til andre materialer som eksempelvis træ, sten eller endda kulfiber.

Olie er på vej ud af det globale billede. Når vi når frem til 2040, har enkelte lande formået at elektrificere hele samfundet og blive næsten emissionsfrie.

Men så langt ude i fremtiden begynder forskerne at blive mindre konkrete.

De siger, at landene skal tage ved lære af det, som de har gjort rigtigt og forkert i de tidligere år, og at nye finans- og skattesystemer vil skaffe penge til omdannelsen af samfundet.

Mellem 2040 og 2050 bliver næsten alle europæiske lande nul-emissions-lande, og resten af verden er godt på vej mod slutningen af 2040’erne.

Sådan bliver verden næsten emissionsfri på cirka 32 år. Enkelt!

.

Klimaændringerne måles i forhold til – førindustrielle tid.

Hvorfor helhedsløsningen da også er at genskabe den førindustrielle tid.

Og ikke som forskerne, der tror, at en CO2-løsning vil redde menneskeheden.

.

Er planen realistisk?

Det globale samarbejde om klimapolitiske spørgsmål er ikke blevet lettere, siden Donald Trump blev USA’s præsident.

Han har allerede udtalt, at han agter at skrotte Clean Power Plan, som havde til formål at gøre USA’s energiproduktion mere klimavenlig. Og det er bare ét eksempel.

.

.

Per Espen Stoknes er forfatter, bedriftsleder og førstelektor ved Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han arbejder blandt andet med klimastrategier. Per Espen Stoknes mener også, det er teoretisk muligt.

»Planen viser, hvordan målet på 1,5 grader i forhold til før-industrielt niveau kan nås, og den beskriver en ønskværdig fremtid.«

Per Espen Stoknes er bevidst om, at planen er en ønskedrøm blandt mennesker, der arbejder med disse spørgsmål, og at det er en stor opgave at overføre ideerne til beslutningstagerne.

Kilde: videnskab.dkKilde: dr.dkKilde: news.xinhuanet.com Kilde: theguardian.com

.

Klimaændringerne skaber akut vandmangel et sted og oversvømmer andre

.