Klimaet: Forskere foruroliget over ‘vanvittige’ temperaturstigninger på Grønland

.

Den påfaldende megen varme i Arktis i denne måned, skyldes omstændigheder, der endnu kan vise sig at være en enkeltstående begivenhed, men har alligevel fået eksperter til at advare om, at denne påfaldende begivenhed er uden fortilfælde.

Den for området alarmerende hedebølge i det vintermørke Arktis er årsag til snestorme i Europa og tvinger forskerne til at genoverveje deres mest pessimistiske prognoser for klimaændringerne.

Den berygtede jetstrøm omkring et lavtryksområde i den øvre atmosfære over Arktis, har opdelt sig i to.

.

.

Da den polare jetstrøm har en tendens til at være forbundet med noget af den koldeste luft om vinteren, betyder opsplitningen af jetstrømmen – som man håber kun er en midlertidig adskillelse, og ikke det er en varig opsplitning – at der nu sendes ultra kold luft i andre baner.

I starten af februar steg temperaturen i stratosfæren på få dage med 50 grader hen over Nordpolen, og den enorme arktiske kuldehvirvel, der normalt ligger og roterer mod uret og lader vindene blæse fra vest, blev splittet i to.

Den blev erstattet af en pude af varm luft, der fik vinden i 30 kilometers højde til at vende, så den nu i stedet blæser fra øst.

Fænomenet hedder ’pludselig stratosfærisk opvarmning’ og fører til et vortex split. Det er et atmosfærisk fænomen, der kan føre til koldt vintervejr i blandt andet Europa, og meget tyder på, at det er, hvad vi ser starten på netop nu.

.

.

Paradoksalt nok kan det forestående kuldefrembrud skyldes varmt vejr i de arktiske egne, som via bølger i atmosfæren har forplantet sig opad – helt op til stratosfæren i omkring 30 kilometers højde, hvor der her i vinterhalvåret normalt er isnende koldt med temperaturer under -70 grader.

Dette iskolde område i stratosfæren, som er kendetegnet ved en hvirvel med kold polarluft centreret over Nordpolen, ligger og roterer, så man i stratosfæren på vore breddegrader har vestenvind.

Den vestenvind understøtter de jetstrømme, som blæser længere nede i atmosfæren – i omtrent 10 kilometers højde.

Er der stor temperaturforskel mellem nord og syd, og er luften over Nordpolen iskold, er den polare hvirvel – også kaldet polar vortex – meget stabil og roterer næsten cirkulært.

Det er med til at holde jetstrømmene på plads, så de kun bølger ganske lidt på deres vej rundt om jorden – fra vest mod øst.

.

.

For at finde ud af, hvor den koldeste luft vil ramme, og hvordan den vil påvirke de verdensomspændende vejrmønstre i de kommende flere uger, bliver nu en vigtig opgave for klimaforskerne at udforske.

Det betyder, at de fleste computermodeller synes at være enige om det bredere scenarie, der sandsynligvis vil udspille sig.

Indikationerne er, at det på kort sigt skaber koldere og stormfulde forhold, end gennemsnittet for Vesteuropa og meget af Eurasien, i løbet af resten af ​​februar til begyndelsen af ​​marts.

Og vil sandsynligvis bringe Vesteuropa og meget af Eurasien ind i en dyb nedfrysning resten af ​​februar og vil give glimt af håb for de sneelskede amerikanere langs den amerikanske østkyst, der vil få masser af sne.

Når den varme luft i stratosfæren indtager Arktis, og man oplever fænomenet ‘pludselig stratosfærisk opvarmning’, vil vinden ligeså pludseligt ændre retning og blæse fra øst mod vest – hele vejen rundt om Jorden.

Den strømning i omkring 30 kilometers højde kan i løbet af nogle uger forplante sig til den nederste del af atmosfæren og få ekstreme konsekvenser for strømningsmønsteret og vejret på den nordlige halvkugle.

For det første kan jetstrømmen svækkes og lave enorme bølger i nord- og sydgående retning, der kan sende kold arktisk luft langt mod syd.

Dernæst kan hele strømningsmønsteret komme til nærmest at vende på hovedet, så vestenvindsbæltet kan blive erstattet af østenvind.

Lavtrykket ved Island bliver erstattet af et højtryk, og området omkring det normalt store azorerhøjtryk bliver pludselig domineret af lavtryk.

Alt dette ser lige nu ud til at ske.

.

.

Meget tyder på, at det er netop dette fænomen, der nu forplanter sig til de nedre 10 kilometer af atmosfæren, hvor vi finder vores vejr – med jetstrømme, højtryk og lavtryk.

Det er en vejrsituation, som især får enorme konsekvenser for Europa, der normalt får sit vejr fra vest, hvor det generelt er lun og fugtig atlanterhavsluft, der dominerer, når de kraftige jetstrømme sender lavtryk ind over Europa.

Nu viser prognoserne, at jetstrømmene i den kommende tid både vil svækkes og gøre enorme udsving fra syd mod nord, så iskold sibirisk kulde fra nordøst og øst uhindret kan strømme frem mod Europa – og dermed også Danmark.

Vejrsituationen kan hjulpet af den pludselige stratosfæriske opvarmning fastlåses, så højtryk over Nordatlanten vil blokere for vestenvind i længere tid.

Dermed kan vi meget vel få en længere periode med iskoldt vejr for årstiden, indtil vejrsituationen i både stratosfæren og ved jorden atter normaliseres.

Når der opstår en pludselig opvarmning i stratosfæren og et vortex split, som man ser det nu, er der statistisk set 70 procents chance for, at Europa efterfølgende bliver ramt af et kuldefrembrud.

.

.

I den samme periode i det østlige USA opleve man noget nær et forårsvejr, med temperaturer på 20 til 25 grader Fahrenheit over gennemsnittet for denne tid af året.

Selv om det endnu kan vise sig at være en enkeltstående begivenhed, er den primære bekymring, at den globale opvarmning har ændret den magtfulde Jetstrøm, der kommer fra det frosne nord.

Nordpolen får ingen sollys indtil marts, men en tilstrømning af varm luft har skubbet temperaturer i Sibirien op med så meget som 35C over det historiske gennemsnit for denne måned. Grønland har allerede oplevet 61 timer over frysepunktet i 2018 – mere end tre gange så mange timer, som i et hvilket som helst tidligere år.

Erfarne observatører har beskrevet, hvad der sker som “Crazy”, “Weird” eller blot “chokerende”.

.

.

“Dette er én ekstrem blandt mange ekstremer. Det er så langt uden for det historiske område, at det er bekymrende – det stiller spørgsmålet, om at der er yderligere overraskelser i “butikken”, dersom vi fortsætter med at stikke til det vrede bæst, der er vores klima,” siger Michael Mann, direktør for Earth System Science Center i Pennsylvania State University.

“Arktis har altid været betragtet som en “Bellwether” på grund af den onde cirkel, der forstærker den menneskeskabte opvarmning i den pågældende region. Og det sender en klar advarsel.”

Selv om de fleste af mediernes overskrifter i de seneste dage har fokuseret på Europas usædvanligt kolde Sibiriske vejr i en munter tone, er bekymringen for medierne ikke, hvad der sker længere nordpå.

På verdens nordligste vejrstation – Cape Morris Jesup – på den nordlige spids af Grønland – har de seneste temperaturer til tider været varmere, end London og Zürich, som ligger tusinder af miles mod syd.

Selv om det seneste højdepunkt på +6,1 grader søndag ikke helt var en rekord, i forhold til de to foregående tilfælde (2011 og 2017), var de højere, et par timer før de vender tilbage tættere på det historiske højeste gennemsnit.

I sidste uge var der 10 dage over frysepunktet i det mindste en del af dagen på denne vejrstation, kun 440 miles fra Nordpolen.

“Toppe” i temperaturer er en del af de normale vejrmønstre – det, der har været usædvanligt ved denne begivenhed, er, at det har varet så længe, og at det har været så varmt”, sagde Ruth Mottram fra Danmarks Meteorologiske Institut.

“Selv om man går tilbage til slutningen af 1950’erne, har vi aldrig set så høje temperaturer i det høje arktiske.”

.

.

Spørgsmålet er nu, om dette signalerer en svækkelse eller et kollaps af Polar vortex, cirklen af stærke vinde, der holder den arktiske kulde ved at aflede andre luftmasser. Vortex afhænger af temperaturforskellen mellem Arktis og Middel-breddegraderne, men forskellen er faldende, fordi Nordpolen opvarmes hurtigere, end noget andet sted på jorden.

De gennemsnitlige temperaturer er steget med ca. 1C, og opvarmningen på polen – tættere på 3c – smelter isens masse. Ifølge NASA er arktisk havis nu faldende med en hastighed på 13,2% pr. årti, hvilket giver mere åbent vand og højere temperaturer.

Nogle forskere taler om en hypotese kendt som “varmt arktisk, kolde kontinenter”, hvor Polar jetstrømmen bliver mindre stabil i mere varm luft og fremme kolde fronter, som dem, der i øjeblikket opleves i Det Forenede Kongerige og Nordeuropa.

Rohde bemærker, at denne teori fortsat er kontroversiel, og at den ikke er tydelig i alle klimamodeller, men dette års temperatur mønstre har været i overensstemmelse med denne prognose.

På længere sigt forventer Rohde mere variation. “da vi hurtigt får et varmer Arktis, kan vi forvente, at kommende år vil bringe os endnu flere eksempler på hidtil uset vejr.”

Jesper Theilgaard, en meteorolog med 40 års erfaring og grundlægger af hjemmesiden Klimaformidling, sagde de seneste tendenser er uden for tidligere opvarmnings begivenheder. Og fortæller, at der “Ingen tvivl er om disse klimabegivenheder bringer problemer til mennesker og naturen. Skiftende regn og sne – Tø og frost – gøre overfladen iskold og gør det derfor svært for dyr og fugle at finde noget at spise. Levevilkårene i sådanne skiftende vejrtyper er meget vanskelige.”

.

.

Andre advarer om, at det er for tidligt at se dette som et stort skift væk fra prognoserne.

“Den nuværende temperatur-stinging med 20C eller mere over gennemsnittet, som oplevet i Arktis, er næsten helt sikkert mest på grund af naturlige variationer,” sagde Zeke Hausfather af Berkeley Earth.

“Hvor de er blevet styrket af den underliggende tendens af opvarmning, har vi ikke nogen stærke beviser for, at de faktorer, der driver kortsigtede arktiske variationer vil stige med en opvarmning verden. Hvis der er noget, foreslår klimamodeller det modsatte er sandt, at koldere vintre vil være lidt mindre varierende, i takt med verden bliver varmer.”

Selv om det er for tidligt at sige, om de overordnede fremskrivninger for den arktiske opvarmning bør ændres, øger de nylige højere temperaturer usikkerheden, og giver mulighed for at følgevirkninger, der accelererer klimaændringerne endnu mere.

“Det er for kortsigtet at sige, om det ændrer de overordnede fremskrivninger af den arktisk opvarmning,” siger Mann. “Men det antyder, at vi kan have undervurderet tendensen til kortsigtede ekstrem opvarmning i Arktis.

Og undervurderet, at de første opvarmnings begivenheder kan udløse en endnu større opvarmning på grund af den “feedback loops'” i forbindelse med smeltning af is og den potentielle frigivelse af methan (en meget stærk drivhusgas). “

Kilde: mashable.com – Kilde: theguardian.com

.

Klimaændringerne vil skabe vandmangel, krige og masser af klimaflygtninge

.