Klimaet er som en menneskekrop syg af feber, der bare stige og stige….!

.

Fra Miami til Shanghai:

+3C graders opvarmning vil sætte verdens byer under vand.

.

Paris-aftalen om klimaet har som målsætning, at den globale temperatur ikke må overstige +2C grader i forhold til den førindustrielle temperatur.

Det vil sige dengang mennesket udelukkende levede som bønder af det jorden kunne give, og hvor oksen trak ploven eller hesten vognen efter sig.

Sådan ser verden jo ikke ud i dag.

Men forskellen viser, hvorhen samfundsindretningen skal bevæge sig, dersom mennesket ikke vil udrydde sig selv.

Paris-aftalens maksimale +2C er en politisk aftale, der bunder i det politiske mantra, at klimatiltagene ikke må være skadende den globale økonomi, hvilket vil være konsekvensen, dersom man fulgte anbefalingerne om en absolut maksimalgrænse på +1,5C.

Der tilgengæld vil være mindre ødelæggende for naturen.

Allerede i dag ser vi klimaet er blevet synligt voldsommere, uagtet den gennemsnitlige temperatur end ikke har nået +1,5C over den førindustrielle temperatur.

Hvorledes vil klima-konsekvenserne så ikke være, når den gennemsnitlige temperatur er på +2C grader eller mere…?

.

.

Politikernes beslutninger er afgørende for børnenes overlevelse

.

Sideløbende med politikerne fortsat tænker mere på at redde verdens-økonomien, end de tænker på at redde menneskeheden, hvor uansvarligt det end måtte lyde, falder forventningen hos klimatologerne til temperaturen overhovedet kan holdes under de meget omtalte max. +2C grader.

De forudser derimod den globale temperatur vil stige til både +3C grader og endnu mere.

Hundredvis af millioner mennesker rundt om i verden vil stå over for deres byer bliver oversvømmet af stigende havvand, hvis de seneste FN-advarsler om, at verden er på vej til +3C grader global opvarmning, holder stik, ifølge en Guardian data analyse.

Berømte strande, kommercielle distrikter og landdistrikter vil blive truet af det forhøjede vandstandsniveau som følge af klimaændringerne, som FN længe og senest har advaret om i denne uge, og er en meget reel forudsigelse, medmindre nationerne reducerer deres kulstofudledninger (omgående).

Data fra Climate Central group of Scientists analyseret af Guardians journalister viser, at en +3C global opvarmning i sidste ende vil skabe en stigninger vandstand på måske to meter. Byer fra Shanghai til Alexandria og Rio til Osaka er blandt de mange, der rammes. Miami ville blive oversvømmet – ligesom andre storbyer i ​​den amerikanske delstat Florida.

Disse advarsler kommer forud for de kommende klimaforhandlinger i Bonn i næste uge, hvor politikerne kommer på arbejde med at finde måder at overvåge, finansiere og sikre de nationale forpligtelser for at reducere CO2-udledningerne, så temperaturerne forbliver mellem 1,5 og 2°C, hvilket er målet for Paris-aftalen i 2015.

Landenes indsats for at stoppe den fortsatte stigende temperatur er for langsom, ifølge FNs miljøprogram. I sin årlige CO2 rapport, der blev offentliggjort tirsdag, gøres gældende, at regeringernes indsats kun var en tredjedel af det, der er nødvendigt.

De ikke-statslige aktører som byer, virksomheder og borgere kan kun delvis kompensere dette tomrum, som skal forbygge opvarmningen har kurs mod +3C eller derover ved udgangen af ​​dette århundrede, fremgår det af rapporten.

FN’s miljøchef, Erik Solheim, sagde fremskridt i årene siden Paris-aftalen trådte i kraft, har været utilstrækkelig.

“Vi befinder os stadig i en situation, hvor politikerne næsten intet gør for at redde hundredvis af millioner mennesker fra en elendig fremtid,” sagde han.

Naturens evne til at optage CO2 også synes at være aftagende.

.

.

I mandags oplyste den globale meteorologiske organisation, at koncentrationerne af kuldioxid i atmosfæren sidste år steg med rekordfart fra 403,3 dele per million – til et niveau, der ikke er set siden Pliocene-æra for mellem tre til fem millioner år siden.

En stigning til +3C ville føre til længere tørkeperioder, stadig voldsommere orkaner og stigende hav-niveauer, der ville omdanne mange kystlinjer. Afhængigt af den hastighed, hvormed den globale temperatur stiger, vil polernes iskapper og verdens gletsjere smelte, hvilket kan ske indenfor årtier eller mere end et århundrede.

Colin Summerhayes fra Scott Polar Research Institute i Cambridge sagde, at en tre graders opvarmning ville smelte polarområderne og gletsjernes is meget hurtigere end forventet, hvilket potentielt vil hæve hav-niveauet med to meter eller mere frem til år 2100.

Mindst 275 millioner byboere lever i sårbare områder, hvoraf størstedelen er at finde i de asiatiske kystområder som Shanghai, Shenzhen, Bangkok og Tokyo.

Japans næststørste by, Osaka, forventes at miste sine forretnings- og underholdningsindustrier i Umeda og Namba, medmindre de globale CO2-udledninger tvinges ned eller der bygges omfattende værn mod oversvømmelserne. Politikerne accepterer modvilligt, de nu er tvunget til at bekoste en større indsats i forhold til sidstnævnte.

“Tidligere var vores reaktion fokuseret på at reducere årsagerne til den globale opvarmning, men i betragtning af at klimaændringerne er uundgåelige, er det ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) diskuteret, hvordan man skal reagere på de mange naturkatastrofer, der følger,” fortæller Toshikazu Nakaaki fra Osaka’s Kommunal Miljø Bureau.

I Miami – som ville være næsten helt oversvømmet, selv ved +2C opvarmning – er der tale om uopsættelighed i rådhuset, hvor kommissærerne beder vælgerne om at godkende en “Miami Forever” løsning ved november-afstemningen, der omfatter $ 192 mio. Til opgradering af pumpe stationer, udvidende drænsystemer, elevatorer og dæmninger.

.

.

Andetsteds er der færre penge til klimatilpasning og større langsommelighed.

I Rio de Janeiro vil en +3C stigning oversvømme berømte strande som Copacabana, havnefronten til den indenlandske lufthavn og mange af lokaliteterne for sidste års OL. Men den fremadstræbende by har været langsom til klimasikring. En rapport udarbejdet for Brasiliens formandskab fandt “situationer, hvor klimaændringer ikke overvejes inden for rammerne af planlægningen”.

I Egypten forventes endog kun en stigning på 0,5 m før havet trænger ind i Alexandria og fortrænger 8 millioner mennesker væk fra Nilens Delta, med mindre omfattende beskyttelsesforanstaltninger iværksættes, ifølge IPCC.

Men lokale miljøaktivister siger, at myndighederne ser det som et fjernt problem. “Hvad angår mig ser jeg ikke dette problem er på listen over regeringens prioriteter,” sagde Ahmed Hassan fra Save Alexandria Initiativet, en gruppe, der arbejder for at øge bevidstheden om klimaændringernes virkninger på byen.

.

.

Virkningerne vil også kunne mærkes på økonomien og ikke mindst på fødevareproduktionen.

Blandt de mest sårbare områder i Det Forenede Kongerige er Lincolnshire, hvor større områder med landbrugsjord sandsynligvis vil gå tabt i havet.

“Vi er bevidste om, at klimaændringer sker og måske hurtigere end forventet, så vi forsøger at afbøde og tilpasse for at beskytte mennesker og ejendom. Vi kan ikke stoppe det, men vi kan reducere risikoen.” sagde Alison Baptiste, direktør for strategi og investeringer i Det Forenede Kongeriges Miljøagentur.

Hun sagde videre, at foranstaltningerne har kunnet beskytte de fleste lokalsamfund på kort og mellemlang sigt, men de næste 50 år fra nu bliver situationen kun mere udfordrende.

“Hvis forudsigelserne af klimaændringerne er korrekte, skal vi til at tage nogle vanskelige beslutninger.”

Kilde: theguardian.com

.

Kæmpe rapport: Vi er skyld i klimaet bliver varmere – der ikke nogen tvivl om!

.