Klimaaftale redder FN – Men ikke klimaet…!

COP24-landene er nået frem til et regelsæt, der helt ude i teorien, skal holde den globale temperaturstigning under 2 grader.

Paris-aftalen danner rammen. Men billedet forbliver at være en ramme om “manden med leen”, langt mere end der et indhold, de mange lande kan blive enig om.

.

Optakten understreger alvoren….!

.

– Det er en kompromisernes aftale. Men var aftalen ikke kommet i hus, havde man potentielt kastet FN-systemet ud i en stor krise.

Det fortæller DR’s korrespondent Thøger Kirk, som har fulgt afslutningen på de to ugers forhandlinger i den polske by Katowice.

.

.

Det er sådan, man bedst kan forklare, hvad man har opnået med det slutdokument på FN’s klima-konference COP24, som faldt på plads i går aftes.

Paris-aftalen forpligter medlemslandene til at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og arbejde for at begrænse den til 1,5 grad.

– Nu er der kommet et regelsæt, der gør, at man kan bygge videre på Paris-aftalen.

Det betyder, at man fremover har et sammenligningsgrundlag til, hvordan man reducerer C02. Landene har indtil nu målt deres CO2-udledning på mange forskellige måder, men nu er man blevet enige om en ensretning, så man kan sammenligne rapporterne på tværs af landene.

.

De unge har ingen som helst tillid til politikerne, der kun tænker i økonomi.

Klimaminister mistænkt til klimahykleri

.

Klimafinansiering på dagsordenen

Men det har bestemt ikke været nemt at nå til enighed, hvilket også viste sig ved, at aftalen kom i hus med et døgns forsinkelse.

En af knasterne har været finansieringen.

Der er afsat 100 milliarder dollar til klimafinansiering til udviklingslandene fra de såkaldte i-lande (de tidligt industrialiserede lande) om året fra 2020. Men et af stridspunkterne har blandt andet været, om lån og investeringer til u-landene skal tælle med i det bidrag, fortæller Thøger Kirk.

U-landene siger, at det skal de ikke, og at pengene er nødt til at være ’nye’ penge. Men det kan slet ikke komme på aftale ifølge i-landene.

– Man har ramt en balance, hvor hverken i-landene eller u-landene føler, at de har vundet slaget, men de har fået en aftale, de kan leve med.

.

.

Og det er bestemt positivt, at der er kommet et regelsæt, men man skulle have understreget endnu mere, at det haster med klimamålet, mener Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen, som er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer.

– Vi har et fundament at bygge videre på,men der skal helt sikkert mere til. Det er nu, landene skal gå hjem og hævederes klimamål og lave en national klimaplan, der svarer til 1,5 grader temperaturstigning.

De, der ønskede en meget ambitiøs aftale, synes formentlig ikke, at aftalen er ambitiøs nok, siger Thøger Kirk og bruger ordene fra en af de delegerede, han har talt med: “Vi fejrer ikke med champagne hjem i flyveren, men vi er ok tilfredse.”

Kilde: dr.dk

.

FN’sgeneralsekretær: Vi er ved at begå kollektivt selvmord.

.