Kina planlægger nationalpark for de truede sibiriske tiger og Amur leoparder

Amur leopard unger

.

Deler du viden – Spreder du viden

.

Changchun den 2. marts (Xinhua) – Kina har planer om at etablere en nationalpark, der er 60 procent større end Yellowstone National Park, der skal tjene som fristed for de stærkt udryddelses truede sibiriske tigre og Amur leoparder.

Jilin provinsens skovbrugsafdeling sagde torsdag, at nationalparkens plan er blevet godkendt af de centrale myndigheder. Området vil omfatte 14.600 kvadratkilometer af de nordøstlige provinser af Jilin og Heilongjiang, der grænser op til Ruslands Primorsky.

.

.

Fan Zhiyong, direktør i WWF Beijing, sagde det nationale initiativ med parken er nyttig derved, at der skabes et mere sammenhængende naturområde til beskyttelsen af dyrelivet i regionen, hvilket vil kunne bane vejen for et bredere kinesisk-russisk samarbejde i beskyttelsen af dyrelivet i området.

Den omfattende plan for nationalparken forventes gennemført inden 2020

.

Alt andet kommer før naturen i Kina

.

Den provinsielle Jilin regering har lovet at starte det indledende arbejde for at forberede sig til, hvorledes forvaltningen af nationalparken skal håndteres ved udgangen af ​​2017.

På grund af overdreven skovhugst i 1950’erne, hvor økosystemet i området blev helt nedbrudt, bragte det bestanden af de vilde sibiriske tigre til tæt på udryddelse. En feltundersøgelse gennemført i fællesskab med forskere fra Kina, Rusland og USA i 1998, fandt beviser på, der kun var 6 til 9 vilde sibiriske tigre tilbage i området.

.

.

Amur leoparden er verdens mest sjældne kat. I 2015 var der bare 57 individer tilbage i Rusland og 8-12 i Kina.

Her lever den sammen med en anden sjælden kat: Amur tigeren – bedre kendt som den sibirisk tiger, som der i dag er mindre af end 400 vilde eksemplarer.

På trods af de lave tal er begge arter faktisk i fremgang. I 1940’erne var der så få som 30 vilde sibiriske tigre tilbage, mens der så sent som i 2007 kun var 30 Amur leoparder.

Med et forbud mod træfældning, der først fik fuld effekt i det nordøstlige Kina så sent som i april 2015, trods årtiers indsats for at beskytte de sidste rester af det naturlige dyreliv, er antallet af tigre steg. Eksperter har anslået, at der i øjeblikket er fem vilde sibiriske tiger familier eller 27 individer i alt, der lever i Jilin.

.

.

Imidlertid er der pladsmangel indenfor naturreservaterne i Kina og Rusland, hvilket begrænser den naturlige vækst for de to arter i naturen.

Ge Jianping, vicedirektør ved Beijing Normal University og som er tiger ekspert, sagde, at der er mindst 35 tigre og 70 Amur leoparder i de beskyttede områder, der blot dækker 4.000 kvadratkilometer. Området er langt fra stort nok plads til at rumme de vilde rovdyr.

Bo Normander, der er programleder for skov og biodiversitet i WWF Verdensnaturfonden, er begejstret for det kinesiske initiativ:

– Tidligere blev store kinesiske skovområder ryddet på bekostning af landets fremadstormende økonomiske vækst, men de seneste år er der sket et skift i Kina, fortæller Bo Normander:

– Der er simpelthen kommet en øget forståelse for naturbeskyttelse, som selvfølgelig også skyldes internationalt pres.

Det er altafgørende for at redde de her arter, at de har masser af plads. De kræver store territorier for at kunne finde føde nok. Især Amur leoparden kræver et vidtstrakt jagtområde.

Ge Jianping sagde de geologiske forhold på den kinesiske side er gunstigere end over grænsen til Rusland for de truede arter.

“Det er afgørende for Kina at have en langsigtet strategi med henblik på at konsolidere og fastholde de fremskridt i beskyttelsen af ​​de vilde sibiriske tigre og Amur leoparder,” sagde han.

En bestand på blot 35 tigre og 70 Amur leoparder er langt fra nok til at sikre deres overlevelse.

.

.

WWF ekspert Fan sagde, at den planlagte nationalpark ikke kun er vigtig for overlevelsen af ​​de truede arter, men også for beskyttelsen af biodiversiteten i den nordlige tempererede zone.

Ifølge skovbrugsafdelingen, vil et overvågnings- og redningscenter for de vilde tigre og leoparder blive etableret sammen med andre videnskabelige og forskningsfaciliteter, som nationalparken har planer om at gennemføre.

Nationalparken forventes at blive et videnscenter for international erfaringsudveksling i beskyttelsen af det vilde dyreliv, sagde Lan Hongliang, direktør for Jilin Skovbrugs Department.

Han sagde nationalparks ledelse kan bidrage til at øge Kinas samarbejde med internationale organisationer, og forbedre gennemsigtigheden i informationsudvekslinger og retshåndhævelse, og bryde de mange økologiske barrierer i landskabet, så der skabes sammenhængende korridorer mellem naturområderne for dyrelivet.

Nationalparkens ledelse håber meget, at den nuværende regering vil være mere effektiv i beskyttelsen af dyrelivet. Således det ikke blot er et PR-stunt i et Kina, hvor naturødelæggelserne er helt enorme.

.

.

Ifølge Bo Normander er der muligvis tale om et prestigeprojekt fra kinesisk side, men det ændrer ikke på, at dyrene er de store vindere.

– Leoparder og tigre er det, vi kalder paraply-arter. Det betyder, at når store områder fredes for at beskytte dem, nyder tusindvis af andre arter også godt af den beskyttelse, siger han.

I Rusland har man siden Sovjettiden arbejdet for at redde den sibiriske tiger, og lige på nær nogle turbulente år, da unionen gik i opløsning, har tigeren været i vækst siden 1980’erne. Og i 2012 etablerede russerne også en nationalpark i Amur leopardens navn: Den 6.500 kvadratkilometer store “Land of the Leopard National Park”.

.

.

Det er denne park som den nye kinesiske nationalpark kommer til at grænse op til. Både leoparden og tigeren kommer altså nu under beskyttelse i store områder på begge sider af grænsen.

Bo Normander understreger nødvendigheden:

– Det er i sidste minut for Amur leoparden.

Landets første nationalpark blev etableret så sent som sidste år i Sanjiangyuan området i det sydvestlige kinesiske Qinghai-Tibet Plateau, der skal beskytte udspring af Yangtze floden, og Lancang (Mekong) floden.

Den forventes at officielt åbnet i 2020.

.

.

Kilde: news.xinhuanet.com/englishKilde: dr.dk/naturvidenskab

.

Afrikas vilde dyr: »Vi er bange for, at vi er for sent ude«

.