Katastrofe: Insekternes forsvinden i Tyskland er alarmerende

Udviklingen i de tyske naturområder er alarmerende.

.

I en undersøgelse, der for nyligt blev offentliggjort i det internationalt ansete videnskabelige magasin, Science, påviste en gruppe tyske forskere, at insektbestandene i Vesteuropa er kollapset i de seneste 30 år.

Den tyske forskergruppe har siden 1989 undersøgt insektbestandene i flere end 100 naturreservater rundt om i Vesteuropa. Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med op mod eller mere end 80 procent.

I løbet af den periode har gruppen konstateret, at de årlige insektfangster svinger som forventet.

Men i 2013 oplevede de noget foruroligende. Da de vendte tilbage til et af de tidligste fangststeder fra 1989, var den samlede fangstmængde faldet med næsten 80 procent.

Måske var det et særligt dårligt år, tænkte de, så de satte fælderne op igen i 2014. Tallene var lige så små.

Gennem flere direkte sammenligninger har gruppen, der havde bevaret tusindvis af prøver fra tre årtier, konstateret dramatiske fald i insektmængden på mere end et dusin andre steder.

Sådanne tabsrater forplanter sig op gennem fødekæden. “Hvis du er en insektædende fugl, der lever i et område, hvor fire femtedele af din mad er forsvundet gennem det seneste kvarte århundrede, er effekten svimlende”, siger Dave Goulson, en økolog ved University of Sussex i Storbritannien, der samarbejder med Krefeld-gruppen om at analysere og offentliggøre nogle af de mange data.

“Man håber næsten, at det ikke er repræsentativt – at det blot er en underlig afvigelse.”

.

Hver femte bifamilie dør – Ekstremt vejr bestemmer insekters udbredelse

.

Ingen ved, hvor bredt repræsentativt disse data er for tendenser andre steder.

Men observationernes specifikke karakter giver et unikt indblik i tilstanden for nogle af planetens mindre værdsatte arter.

Tysklands “rødliste” over truede insekter ser ikke ud til at være alarmerende ved første øjekast, siger Sorg, som behandler Krefeld-samfundets omfattende samling af insektprøver.

Få arter er opført som uddøde, fordi de stadig findes på et eller to steder. Men det skjuler det faktum, at mange er forsvundet fra store områder, hvor de engang var almindelige.

I hele Tyskland er kun tre humlebi-arter forsvundet, men Krefeld-regionen har mistet mere end halvdelen af ​​de to dusin humlebi-arter, som Krefeld-selskabets medlemmer dokumenterede tidligt i det 20. århundrede.

Medlemmer af Krefeld-samfundet har siden 1905 observeret, noteret og indsamlet insekter fra regionen og rundt om i verden.

Nogle af de omkring 50 medlemmer – herunder lærere, teleteknikere og en bogforlægger – er blevet verdenseksperter på hver deres favoritinsekter.

Siegfried Cymorek, som for eksempel var aktiv i samfundet fra 1950’erne til 1980’erne, afsluttede aldrig gymnasiet. Han blev indkaldt til hæren som teenager, og efter krigen arbejdede han i træbeskyttelsesafdelingen på en lokal kemisk fabrik.

Men på grund af hans omfattende viden om træborende biller belønnede det schweiziske føderale institut for teknologi i Zürich ham med en æres-doktortitel i 1979. I årenes løb har medlemmerne skrevet mere end 2000 publikationer om insekters taxonomi, økologi og adfærd.

.

Hvorfor er 90 procent af digesvalerne forsvundet fra Danmark?

.

Udviklingen er samtidig en trussel mod en række fugle og dyr, som har insekterne som vigtigt fødekilde, samt mod planter, der er afhængige af insekters hjælp til bestøvning.

Tilbagegangen kan derfor få hele økosystemer til at bryde sammen, advarer forskerne.

Når noget så skræmmende, som at insekterne forsvinder i stor stil, hvilket i sagens natur er katastrofalt, og som vil afstedkomme helt uoverskuelige sammenbrud af økosystemerne, da insekterne er bassis-fødegrundlag for utallige andre arter, herunder for fuglene, samt for planterne på forskellig måde, fra bestøvning til nedbrydning af plantedele… er konsekvenserne ligeså vidtrækkende, som forsvandt basis-fødekilden kil i havene.

Det få selvsagt konsekvenser for menneskets egen overlevelse.

.

Naturen: Fødekæderne ændrer sig dramatisk i Arktis

.

Det er derfor ikke til forhandling, at enhver anvendelse af gift af enhver form forbydes omgående, samt at landbrugene ikke blot påtvinges økologisk drift, men tillige reduceres i antal, således der kan etableres naturområder på naturens betingelser i stor stil, svarende til 50% af de nuværende landbrugsarealer.

Det er ikke noget der er til forhandling!

Det handler i al sin enkelthed også om menneskets overlevelse.

Tager politikerne ikke ansvar, skubber de ansvaret over på befolkningen.

Som det var tilfældet under 2. verdenskrig, hvor frihedskæmpere på eget initiativ begyndte at bekrige fjenden.

Menneskets uansvarlige omgang med naturen og klimaet er i stor stil ved udvikle sig til en tilsvarende regulær overlevelseskamp.

.

.

Det er det hollandske Radboud Universiteit der har ledet projektet, og selve dataindsamlingen har bestået i at indfange insekter i særlige fælder samt registrere arter og antal.

– Det er fantastisk at dokumentationen nu er på plads i kraft af det grundige arbejde i Tyskland. Men ellers er der ikke meget at glæde sig over i de udenlandske kollegers studie, vurderer seniorforsker og ekspert i biodiversitet Rasmus Ejrnæs fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

– Nu har vi dokumentation for, at det ikke blot er antallet af arter, der daler.

Det er også den samlede mængde insekter.

Biodiversitets-krisen handler typisk om, at nogle arter forsvinder, og så vinder andre frem på deres bekostning. Men det her er usædvanligt, fordi det er de flyvende insekters samlede biomasse, der er opgjort, og den er altså dalet markant, forklarer Rasmus Ejrnæs.

.

.

Optællingerne er fra tyske naturområder, som for langt de flestes vedkommende ligger omgivet af landbrug.

Forskerne bag undersøgelsen har ikke entydige forklaringer på det dramatiske fald i insekternes antal. Men de nævner påvirkninger fra både klima (vind, temperatur, nedbør) og dyrkning af jord (sprøjtning, gødning, pløjning) som nærliggende muligheder.

Deres vurdering er, at det må være noget, som rammer bredt, siden det nu ikke blot er enkelte skrøbelige arter som fx sommerfugle og vilde bier, der er trængt i defensiven.

Det er alle insekter…!

– De såkaldte neonicotinoider har en effekt og skal tages alvorligt, men som regel vil det være sådan, at når nogle insektarter dør som følge af insektgift, vil deres plads blive taget af andre arter.

Her ser vi i stedet stedet en dramatisk nedgang af insekter målt i biomasse.

Der er altså ifølge denne undersøgelse ikke tale om, at nogle arter har det skidt, men at de overjordiske insekter som gruppe har mistet terræn, siger Rasmus Ejrnæs.

.

Vi skal helt klart have dikteret landbruget en biologisk bæredygtighed.

.

En så drastisk nedgang i mængden af insekter tyder snarere på et økologisk kollaps, tilføjer han.

– Undersøgelsen går ganske vist kun tilbage til 1989, men man skal være opmærksom på, at et kollaps for arter og øko-systemer tager tid.

Det, vi ser nu, er derfor ikke kun de forringelser, som er sket i levesteder i naturen siden 1989, men også de forringelser, som er sket i årene forud, forklarer Rasmus Ejrnæs.

Paradoksalt nok er der i dag mere planteproduktion i naturen, men insekternes krav til levestederne honoreres ikke.

Set i forhold til Europas øko-systemer for 100 år siden er der i dag langt færre blomster, mindre gødning og færre ådsler i naturen. Samtidig foretrækker insekterne varme levesteder, og mange af vores marker og skove er præget af fugt og skygge.

Såfremt den tyske undersøgelse står til troende, er det et ualmindeligt stærkt alarmsignal om, at der er noget helt galt i vores natur.

– Resultatet af den tyske forskningsundersøgelse er så opsigtsvækkende, at det bør bekræftes af andre undersøgelser, inden vi bredt accepterer det som sandheden.

.

Vi udrydder alt omkring os….!

.

Men hvis vi ser på antallet af insektædende fugle, så kan vi se, at de fleste arter også er i tilbagegang. Det kan godt tyde på, at de tyske forskere har fat i den lange ende, siger Rasmus Ejrnæs.

Man behøver nu ikke bekoste flere undersøgelser for at konstatere, at der rent faktisk er blevet færre insekter.

Alle midaldrende bilister kan huske hvorledes forruden var fyldt med sorte og gule pletter, der skyldes døde insekter, som havde ramt forruden. Det var ikke noget, man tænkte nærmere over.

Sådan var det bare, når man for år tilbage i sommerhalvåret kørte en tur i bilen.

Men sådan er det slet ikke mere!

.

Entomologer kalder det for forrude-fænomenet.

“Hvis du taler med folk, har de en klar mavefornemmelse for det her.

.

De husker, hvordan insekter plejede at smadre deres forrude til,” fortæller Wolfgang Wägele, direktør for Leibniz-instituttet for naturhistorisk mangfoldighed i Bonn, Tyskland.

I dag bruger bilister mindre tid på at skrabe og skrubbe forruden ren.

“Jeg er en meget data-orienteret person,” siger Scott Black, administrerende direktør for Xerces Society for Invertebrate Conservation i Portland, Oregon, ”men der er en logisk konklusion, når du konstaterer, at du ikke oplever det griseri mere – hvor er alle insekterne blevet af?”

Nogle mennesker hævder, at biler i dag er mere aerodynamiske og derfor mindre dødbringende for insekter end tidligere. Men Black siger, at hans stolthed som teenager i Nebraska var hans 1969 Ford Mustang Mach 1-med nogle ret slanke linjer: “Jeg plejede at vaske min bil hele tiden, den var altid dækket af insekter.”

I de senere år har entomologen Martin Sorg oplevet det modsatte: “Jeg kører en Land Rover, som har et køleskabs aerodynamik, men nu om dage er forruden altid ren.”

.

.

Biolog Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet er selv involveret i flere forskningsprojekter, der undersøger insektbestande og vores vekselvirkning med miljøet. Selv om der ikke er udpeget en enkeltstående skurk i forskningsprojektet i Tyskland, vil den danske forsker gerne konkludere, at pilen peger på ændringer i vores arealanvendelse.

– Vi mangler den rygende pistol bag den konkrete tilbagegang i Tyskland.

Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den ændrede arealanvendelse, som bærer ansvaret på den ene eller den anden måde, siger Rasmus Ejrnæs.

Kilde: journals.plos.orgKilde: dr.dk – Kilde: gylle.dk – Kilde: theguardian.com

.

Der ikke længere tvivl om livet på Jorden har et meget dødeligt problem….. Mennesket!

.