Kampen om ulvens overlevelse kan blive en krig mellem “Dem og Os”

Lone Wolf handler på egen hånd søger selv sit bytte.

.

Politisk er der kun de yderste socialistiske partier, der hilser naturens ulve velkommen, modsat de øvrige partier fra Socialdemokratiet og ud til det ekstremt fascistiske Nye Borgerlige, der enten ser den helt udryddet eller hegnet ind.

Al saglighed og faglighed i den forbindelse er som at smide vand på en gås.

Hysteriet vokser i takt med den ene mere småtbegavede end den anden, vælter frem med…. hvor enorm en trussel ulven er mod alt og alle.

At det så ikke er tilfældet er ganske uden betydning.

Det er muligt det giver partierne nogle stemmer, og “redder” landbruget for ubetydelige problemer, som ulven afstedkommer, som ræven også afstedkommer… og som er en logisk konsekvens af der er en natur med levende dyr.

Men vi respekterer kun naturen på kapitalismens præmisser, og ikke på naturens præmisser. Hvorfor vi får mindre og mindre natur og færre og færre arter nationalt såvel som globalt.

Det så fortvivlende at se politikerne står i kø for at være mest hysterisk, at man med god grund skal frygte for fremtiden.

For når politikerne agerer som en flok hysteriske børn, der tror de har set et spøgelse, så taler vi om en abnorm adfærd, der er mange gange farligere for samfundet, end nogen ulv.

Og så er demokratiet jo intet værd, hvis det er resultatet.

Hvorfor dette hysteri må bekæmpes med alle midler, som påviseligt nedbrydende naturligheden i samfundet.

.

.

Folk er gennemgående ikke bange, men naturligt utrygge med en for dem ny art, som tilmed ser ud som om den er livsfarlig.

Hvad den jo så heller ikke er.

Det er rendyrket velkendt fascistisk manipulering at gøre ulven til et fjendebillede i en anden sags tjeneste.

Som nu hvor landbruget med støtte af de borgerlige partier og det nyborgerlige socialdemokratiet vil ulven skal udryddes på grund af den begår overgreb på “dyrevelfærden”.

Dette sagt af den såkaldte miljøminister uden han i den forbindelse ser på de kummerlige forhold landbruget selv tilbyder deres to og firbenede produktionsenheder.

.

.

Se Deadlines indslag mens tid er.

.

Deadline noterer sig, at ulven blev skudt af en 66-årige mand i området, og det skete sammenfaldende med Foreningen Ulvefrit Danmark stod foran den stiftende generalforsamling, hvis eneste formål er at ulven skal udryddes i Danmark og få ophævet totalfredningen af ulven i Europa.

Debatten om ulvene er delt i to fronter, biologerne, der studerer ulvens natur og levevis og på den anden side modstanderne af ulven, der møder ulven. Der naturligt nok skaber almindelig utryghed, til man hen af vejen har lært sin nye nabo at kende, og de der oplever angreb på deres husdyr, uagtet ulven slet ikke står bag alle de angreb den beskyldes for, men kun omkring en fjerdedel.

Overdrivelse og underdrivelse fremmer som bekendt forståelsen, hvorfor viden er en forudsætning for politikerne kan træffer de rigtige beslutninger.

Hvad de for størstedelen så heller ikke evner.

De Konservative vil ophæve fredningen, Liberal Alliance vil under visse betingelser tillade at man skyder ulve, mens Dansk Folkeparti, der først ville udrydde ulvene, uagtet de er totalfredet, nu sammen med Socialdemokratiet vil nøjes med at indhegne dem.

Fødevare- og miljøministeren, der nu har lært sig, at ulven ikke er farlig for mennesker, men som alligevel manipulerende vil lade de højest råbende fåtallige være dikterende Venstres miljøpolitik i forhold til de mange, der vil ulven i den danske natur.

.

Men se Deadline, der udover ulven er fremtidsrettet en natur, der ikke skal domineres af den nuværende artsegoistiske politik.

.

.

I studiet deltager:

Mickey Gjerris der er lektor i bioetik.

Han forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, herunder særligt klimaforandringerne, bioteknologi anvendt på dyr og planter, nanoteknologi mm.

Derudover arbejder han med spørgsmål som natursyn, miljøetik, dyre-etik og mere eksistentielle spørgsmål omkring forskellige forståelser af “det gode liv” og meningen med livet, universet og alt det der.

 

Johs. Nørregaard Frandsen

Professor mso, cand.phil. ved Institut for Kulturvidenskaber Litteratur

Hvis forskningsområde er kultur- og bevidsthedshistorie.

 

Se Deadline her:

Kilde: dr.dk – Deadline om ulven, menneskene og naturen

.

Politiet: Sagen om den skudte ulv er dokumenteret på video

.