Kærligheden er flygtig, men venskabet er evigt…

.

Kærligheden er flygtig, men venskabet er evigt…

.

Det er under alle omstændigheder en falliterklæring

når børnenes forældre tæver hinanden.

.
For derved slår man også noget i stykker i børnene.
.
Nemlig deres naturlighed, når de selv danner par.
.
Fjerne vi alle de kulturmæssige forhold, så er det kvinden (hunnen), der vælger manden (hannen).
.
Og det er der en god grund til!
.
For kvinden har en meget større sanselighed for, hvad manden rummer af kvaliteter, som børnenes far. End mandens sanselighed evner at vurdere kvinden, som hans børns mor. Det er med andre ord kvindens naturlige sanselighed, der er afgørende for det optimale parforhold.
.
Men menneskene danne jo forskellige samfundsindretninger. Hvorfor det bliver kulturen, mere end det er naturen, og dermed Guds vilje, der gør forskellen.
.
En stærk kultur rummer forståelsen for, at manden og kvinden er forskellige. Således forventer kvinden ikke, at manden skal være feminin, og manden forventer ikke, at kvinden skal være maskulin.
.
Lad mig give et oplevet eksempel fra Asylcenter Gudme.
.
Jeg sad i køkkenet, hvor en muslimsk mor fra Bosnien var i gang med at lave mad. Samtalen kom på et tidspunkt ind på parforholdet i Danmark. Her ikke mindst omkring børnenes opvækst, som hun så som meget underlige.
.
For hvordan får man stærke børn, når deres forældre stort set ikke er hjemme?
.
Talen faldt på de mange skilsmisser, og så kom hun med en forklaring på mand-kvinde forholdt.
.
Jeg var længe om at vælge min mand, fortalte hun. Kærligheden gjorde jo, at jeg blev vildt forelsket. Men jeg lod mig ikke mærke med det. For kærlighed gør blind, havde både min mor og mormor fortalt mig. Hvorfor jeg skulle lade som om, jeg var interesseret, men ikke forelsket. Jeg skulle så bare holde øje med, hvordan han var i alle mulige andre situationer. For det er klart, at han overfor mig gjorde sig til, for at få min opmærksomhed.
.
Det gik den mere end et år med. Og jeg fik set ham i medgang og modgang, og hvordan han tacklede de forskellige situationer. Omvendt oplevede han mig i alle mulige situationer. Og kærligheden blev på den måde til en gensidig og dyb respekt for hinanden.
.
Da fortalte jeg ham, at jeg elskede han over alt på jorden.
.
Det er nu 12 år siden.
.
Jeg er mor i huset, og han er mand udenfor.
.
Og vi er stadigvæk forelsket….
.
For det er Allahs vilje!
.
.

Mohammed slår på grund af ære, mens Jens er voldelig

.

.

Når Jens slår sin kone, forklares den voldelige handling ofte med, at Jens er psykisk syg, misbruger eller traumatiseret. Når Mohammed tæver sin kone, er forklaringen typisk, at overgrebet er et udslag af kvindeundertrykkende æresbegreber i indvandrermiljøer.
.
Det er upræcist, når voldsramte etniske kvinder betegnes som æresofre, for volden har mange lighedspunkter med den vold, der udøves mod danske kvinder, konkluderer ny ph.d.-afhandling.
.
.
.
Guds kærlighed er alene menneskets ansvar
.