Kære Bjørn – Esben Lunde Larsen vil vi får dobbelt så mange svin i Danmark

.

Kære Bjørn

For et par måneder siden sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han gerne ser, at vi får dobbelt så mange svin i Danmark (60 mio.).

Mange steder i landet betaler naturen og de lokale borgere imidlertid allerede en høj pris for det i forvejen enorme antal svin.

Jeg besøgte for nylig ét af de steder: Den naturskønne halvø Tuse Næs i Isefjorden ved Holbæk, hvor de lokale borgere har fået nok og er gået til modstand mod endnu en stor udvidelse af en svineproduktion.

Du kan møde dem og høre mere om deres kamp i denne video.

.

.

Borgerne er ikke alene bekymrede for den dårlige lugt.

De frygter også, hvad en mangedobling af svineproduktionen vil betyde for områdets særlige natur.

På Tuse Næs ligger det beskyttede Natura 2000-område Udby Vig, som bl.a. huser 13 truede orkidé-arter.

Flere svin klos op af naturområdet vil betyde en stærk øgning af luftbåren ammoniak, som kan betyde begyndelsen på enden for de truede orkidéer.

Som borgergruppen siger, er problemet ikke den lokale landmand, som vil udvide sin produktion.

Det er lovgivningen, fordi den tilgodeser en stadig større industriel masseproduktion af dyr til eksport frem for at værne om vores stærkt pressede natur og miljø.

Jeg håber, at du har lyst til at være med til at gøre en indsats for at forandre landbruget, så vi kan få en sundere natur og mindre kødproduktion. Skriv dig op her!

Den massive danske produktion og eksport af kød presser vores natur overalt.

.

.

Halvdelen af Danmarks landareal bruges i dag til dyrkning af foder til dyr. Hovedparten af kødet sendes ud af landet, men forureningen bliver:

Ammoniak i luften, zink i landbrugsjorden, alger og iltsvind i fjordene, nitrat og sprøjtegift i drikkevandet, resistente bakterier og vidtstrakte marker med de samme få foderafgrøder, hvor alle andre planter sprøjtes væk med gift.

Insekternes levesteder – de levende hegn og ukrudtet – er væk, og bier, sommerfugle og andre insekter er i voldsom tilbagegang. Med insekterne forsvinder også fuglene, og antallet af fugle i det åbne land er halveret på de seneste 40 år.

Jeg håber, du har lyst til at være med til at skabe forandring.

.

Mange venlige hilsner

Kristian Sloth

Kristian Sloth – Greenpeace Danmark

Landbrugspolitisk rådgiver

.

.

Landbrugets Miljøminister rolig trods hormonforstyrrende sprøjtemidler i grundvandet

.