JyskeVestkysten: Ulve kræver omtanke

.

Dagens Leder i JyskeVestkysten

Søndag, den 06. maj 2018

.

Efter det sidste fritlevende eksemplar blev skudt i 1813, var der i omkring 200 år ingen ulve i Danmark. Ingen har så vidt vides savnet dem. Men nu er de her så igen, og reaktionen er bemærkelsesværdig.

På den ene fløj finder man de sædvanlige “gode mennesker”, der mener ulven er en vidunderlig berigelse for vores natur og jo i øvrigt holder til langt væk fra dem selv – helt ovre i Jylland.

Holdningen er forventelig.

Knap så forventeligt er det imidlertid, at ulvene har udløst nærmest hysterisk angst hos modstanderne, der fremmaner forestillinger fra folkeeventyrerne, hvor ulve primært ernærer sig af menneskebørn.

Begge dele er ganske forvrøvlet.

Naturligvis skal vi ikke leve med store ulveflokke til skade for landbrugets dyrehold og befolkningens almindelige tryghedsfølelse.

På den anden side skal vi ikke medvirke til systematisk udryddelse af en truet dyreart, ligeså lidt som organiseret jagt på hvide næsehorn eller sneleoparder er acceptabel.

.

Ulven – en uforskammet, evigt sulten, ond skabning?

Sådan fortæller eventyrene os altid.

I lang tid kendte vi kun ulven fra historier.

Siden 1990 har de været under juridisk beskyttelse og gradvist vendt tilbage til de tyske skove.

Dette repræsenterer en ny udfordring for sameksistens mellem mennesker, ulve og husdyr.

.

Udfordringen er, at de eksemplarer, vi særligt ser i større tal i Tyskland, målt med ulvealen opfører sig underligt.

Kloge af skade er ulve almindeligvis uhyre sky over for mennesker.

Men syd for grænsen oplever man både enkelte individer og flokke, der frimodigt bevæger sig ind i byerne. Det er ganske angstprovokerende og på sigt måske også reelt farligt.

Forklaringen er formentlig, at ulven på sin vandring fra øst har konstateret, at EU-borgere er usædvanligt fredelige. I Europa skyder vi ikke ulve. Får vi øje på dem, flygter vi snarere.

.

.

Vi bør droppe både den overdrevne ængstelse og den ligeså overdrevne imødekommenhed, når det handler om ulve.

Eksperter må være i stand til at bedømme, hvor stor en bestand Danmark under hensyn til såvel landbruget som andre fornuftige interesser kan bære.

Denne givetvis ret lille population skal vi lade i fred på naturens betingelser.

Resten bør vi under strengt kontrollerede forhold tillade at jage.

På den vis medvirker vi ikke blot til en sjælden arts overlevelse, men lærer også atter dyrene, at mennesker er så farlige, at den snu ulv holder sig langt borte fra disse ondsindede væsener.

Kilde: jv.dk

.

Den ulovlige jagt på rovdyrene gør jægerne til en trussel mod naturen.

.