Jyllands-Posten forsøger med hovedet under armen at dolke DN i ryggen

.

Jyllands-Posten indleder sin leder konspiratorisk med overskriften:

Enhedslisten overtager Danmarks Naturfredningsforening

.

JP skriver som rigtigt er – Hvis upartiskheden ryger, er der kun én taber: Naturen.

Og den første man tænker på i den forbindelse er ubetinget Venstres håndplukkede “miljøminister”, Espen Lunde Larsen. Han er ubetinget en forklædt landbrugsminister og kender slet ikke ordet: upartiskheden.

Og som JP igen rigtigt konstaterer – Så er det med store, bredt favnende interesseorganisationer som med seriøse medier: Deres gennemslagskraft står og falder med deres troværdighed.

Hvilket helt klart er den største udfordring for enhver avis, der holdningsmæssigt ikke er politisk upartisk.

Hvorfor JP’s angribende leder er forventelig.

.

Video Filsø 2013

.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har fået ny præsident, som posten pompøst kaldes, skriver JP. Det mangeårige medlem af Folketinget for Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, har taget over. Det må overraske, at der tilsyneladende ikke har været videre debat blandt de 130.000 medlemmer om, at en så hårdt profileret partipolitiker fra den yderste venstrefløj i Folketinget nu skal stå i spidsen for foreningen.

Hvorfor det ifølge JP bliver nemt for kritikere af DN – og de er mange – at affærdige foreningens udspil og fremstød som typisk Enhedslisten-propaganda. Det kan være, at det i de konkrete tilfælde vil være helt uretfærdigt, men det vil være lidt, som når der er mistanke om inhabilitet i en sagsbehandling.

Alene mistanken svækker troværdigheden, skriver Jyllands-Posten.

Den bekymring behøver nu hverken JP, DN’s medlemmer eller nogen andre at have.

For med Maria Reumert Gjerdings naturfaglige indsigt og forståelse, så er man nemlig slet ikke politisk orienteret.

Naturens love er jo ikke til forhandling, skal man lige huske på.

Og da slet ikke med udspring i et parti som Enhedslisten.

For hvad ved Enhedslisten om naturlighed?

.

Denne indfaldsvinkel er uhørt i Enhedslisten….!

.

Maria Reumert Gjerding har da også været meget lidt synlig i partiet.

Men har den vej rundt ikke blot en stor naturfaglig viden, men også en stor indsigt i det politiske hykleri i almindelighed, og hos de borgerlige partier særdeleshed.

Med Venstres såkaldte miljøminister, Espen Lunde Larsen som skrækindjagende eksempel.

JP retter fokus på det særlige privilegium, som DN nyder ved som privat interesseorganisation at have uindskrænket adgang til at rejse fredningssager, selv om DN ikke er omfattet af forvaltningsloven, og der derfor heller ikke knytter sig de sædvanlige krav om saglighed og upartiskhed til DN’s fredningssager.

Havde det været anderledes, hvor politikerne skulle frede vigtige naturområder, så ville landet have haft endnu mindre natur i dag, end det lidt, der er tilbage.

Ifølge JP er en tilbagevendende kritik også, at det er for svært for udenforstående at få indblik i DN’s forberedelse af sagerne.

Endvidere, at et så vidtgående privilegium skal håndteres med omtanke og forsigtighed. Det er ingen hemmelighed, at ganske mange – og ikke kun i landbruget – mener, at det ikke altid lykkes lige godt for DN.

Men det er vel helt forudsigeligt at netop landbruget mener, at det ikke altid lykkes lige godt for DN?

.

Befolkningen ved godt der skal handles til fordel for naturen.

Mange ting vi i dag tager for givet vil ændre sig på den konto.

.

Mere overraskende er det, at det forekommer Jyllands-Posten, at DN er undergået en markant politisering gennem årene. Og konspirerer videre, at måske er det det, der nu uden videre betænkeligheder bringer en topfigur fra den yderste venstrefløj ind på præsidentposten. Det kan sagtens ende med at vise sig, at DN har gjort sig selv en bjørnetjeneste. Det kan koste både foreningen og naturen dyrt.

Konspirationen er forkert.

For Danmarks Naturfredningsforeningen er i dag, modsat for 30-40 år siden, en fodslæbende, tandløs vatnisse – Hvor Jyllands-Posten dengang støttende de grønne bevægelser. Så meget har ændret sig i en negativ retning for både Jyllands-Posten og Danmarks Naturfredningsforeningen i de år.

JP kommer med flere bagstræberiske konspirationer, som er uden betydning, og slutter sin Leder med at….

Valget af den nye DN-præsident er en god anledning til et sådant serviceeftersyn af hele junglen af interesseorganisationer og deres privilegier.

For DN’s vedkommende vil det ligefrem være i naturens tjeneste. Den har det fortsat bedst med, at hensynet til naturen er bredest muligt funderet og ikke instrumentaliseres af bestemte politiske interesser.

.

2011

.

Vi skal være foregangsland i baglæns samfundsudvikling.

.

Både Jyllands-Posten og alle andre kan godt berede sig på en Danmarks Naturfredningsforening, der i fremtiden ikke kryber for politikerne, der konsekvent og hele tiden vil stiller dem til ansvar for deres beslutninger, som er til skade for naturen.

Så uanset hvilke regering, uanset hvilken politisk sammensætning i kommunerne, vil de alle få det svært.

For sagen er den, at det ikke er foreningens størrelse, men fagligheden og argumenterne, der bliver alt afgørende.

Og de bliver tungtvejende saglige uanset antallet af medlemmer.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Skægmejsen (Panurus biarmicus)

Rewilding: Ny fuglerig sø til vandfugle efter 256 års tørlægning

.