Johannesburg: Nu skal der for 17. gang findes en løsning for verdens truede dyrearter – inklusiv Homo sapiens

 donald-trump

Homo sapiens er påviseligt den eneste art, der er opformerende det psykisk syge!

Videnskabsmænd advarer amerikanerne og verden mod Donald Trump

.

Den republikanske præsidentkandidats holdning til klimaet kan være katastrofal for klimaet og for USA, lyder budskabet i et åbent brev.

.

375 førende forskere fra hele verden har underskrevet et åbent brev, hvor de på det kraftigste advarer amerikanerne imod at stemme på Donald Trump ved det amerikanske præsidentvalg den 8. november.

Det er medlemmer af U.S. Academy of Science, der har underskrevet brevet. Det inkluderer blandt andet den verdensberømte astrofysiker Stephen Hawking og 30 nobelprismodtagere.

Brevet kritiserer Trumps holdning til klimaet og hans afvisninger af de menneskeskabte klimaforandringer dog uden at nævne Trump ved navns nævnelse. Brevet nøjes med at referere til ‘den republikanske præsidentkandidat’ og nogle af hans udtalelser om klimasituationen.

Der er hele vejen igennem en slet skjult henvisning til Donald Trump, der flere gange i løbet sin valgkamp har proklameret, at han vil have USA ud af den klimaaftale, som alle verdens lande indgik i december 2015 i Paris.

.

Donald Trump

Udrydder man ikke det psykisk syge hos mennesket, som det sker hos alle andre arter i naturen, så vil det psykisk syge opformere sig til det mest vanvittige, for så at udrydde sig selv.

Psykologien er jo netop en konsekvens af evolutionen, skal man huske på, hvorfor de psykologiske lovmæssigheder rummer de altid gældende evolutionære lovmæssigheder.

.

Den dengang historiske klimaaftale blev beskrevet som et stort og vigtigt skridt imod at sikre jorden mod menneskeskabte klimaforandringer.

Derfor mener de 375 forskere, at en amerikansk udmeldelse fra klimaaftalen ville være en meget, meget dårlig beslutning for klimaet, resten af verden og for USA. I brevet står der blandt andet:

»Et ‘Parexit’ (en amerikansk udmeldelse af Paris-aftalen) vil sende et klar signal til resten af verden: USA er ligeglade med globale menneskeskabte klimaproblemer. I må klare jer selv.«

.

Mennesket (Homo sapiens) tror sig begavet, men er mere enfoldig, end alle de andre arter tilsammen.

Kan du genkende dit selvbedrag her?

.

.

Det er absolut sidste udkald til handling…!

Mens klimaændringer er ved at vende op og ned på naturens mange sammenhængende økosystemer i en verden, hvor menneskearten (Homo sapiens) opformerer sig hæmningsløs, men et tilsvarende hæmningsløst overforbrug, mødes flere end 2500 delegerede i Johannesburg, hvor de skal finde en løsning på, hvordan man kan redde verdens mange truede dyrearter.

.

.

Det er det 17. og hidtil største møde i Cites, der er FN’s konvention til beskyttelse af truede dyrearter.

Mødet finder sted i Johannesburg, Sydafrika.

.

.

På mødet vil delegerede fra 182 lande diskutere en række ændringer til handelsaftaler, der påvirker bestanden af omkring 500 dyrearter verden over.

Mødet er stablet på benene blandt andet for at finde løsninger på, hvordan man eksempelvis sikrer næsehorn og elefanter mod krybskytter.

I en årrække er det lykkedes at bremse eksporten, men den illegale handel har gjort situationen kritisk for mange dyrearter.

Blandt andet fordi der findes et stort marked for truede dyrearter særligt i Kina, der har oplevet voksende velstand de seneste år.

.

.

Cites’ generalsekretær, John E. Scanlon, har kaldt konferencen “et af de vigtigste møder i konventionens 43-årige historie”.

Grunden er naturligvis den, at arterne udryddes i stor stil lige nu, og det i morgen går endnu hurtigere, end i dag

De flere end 2500 delegerede skal indtil 5. oktober drøfte forslag til aftaler, der kan sætte en stopper for handlen med blandt andet elfenben.

Derudover skal de delegerede diskutere initiativer mod korruption og cyberkriminalitet og bedre international samarbejde.

.

.

Den hastighed, dyr udryddes med, er 1.000-10.000 gange hurtigere end den har været de seneste 60 millioner år.

Det advarer forskere fra det australske New South Wales Universitet om i en ny redegørelse for risikoen for verdens dyreliv.

Forskerne har gennemgået 24.000 videnskabelige undersøgelser af naturbevarelse i Oceanien, Australien og New Zealand og advarer om, at det går rigtigt hurtigt, når det gælder udryddelsen af dyrearter.

DOKUMENTATION: New South Wales universitets omtale af udryddelserne

De konstaterer blandt andet, at næsten 17.000 ud af verdens 45.000 beskrevne arter er truede, og at det blandt andet kan gå ud over store dele af den sydlige halvkugle, der har en stor variation i dyre- og planteliv.

.

natur orangutans Borneo

Mennesket (Homo sapiens) tror indbildsk, dén er en art, der er særlig ophøjet.

.

Årsagerne til det voldsomme pres på naturen er mangefold. En væsentlig del af forklaringen skal findes i, at dyrenes levesteder går tabt som følge af landbrugsdrift og skovrydninger.

I Australien illustreres omfanget af den omstændighed, at halvdelen af skovene er ødelagt af landbruget, og at de resterende skovarealer er under pres på grund af skovdriften.

Det ses blandt andet i delstaten Queensland, hvor verdensnaturfonden WWF har slået alarm, efter at 300.000 hektar skovareal blev ryddet i 2007, hvor de seneste tilgængelige opgørelser stammer fra.

DOKUMENTATION: Verdensnaturfonden kritiserer australsk delstat

Oven i købet har det skadet naturen i regionen, at der er indført så mange dyrearter og planter fra andre dele af verden. De trænger de oprindelige arter tilbage, viser erfaringerne fra blandt andet Australien og New Zealand.

Den storstilede masseudryddelse har ifølge rapporten allerede ført til, at 1200 fuglearter i regionen er forsvundet for altid.

.

.

Gør man ikke klimaændringerne til en topprioritet, så vil alle andre tiltag være spildte kræfter.

.

Politikerne tager ikke ansvar, og deres vælgere tvinger dem ikke til at tage ansvar.

Derfor skal de uansvarlige udryddes, dersom menneskeheden skal overleve!

natur Klimaændringer KENYA

.

Namibia og Zimbabwe vil blandt andet profitere på bekæmpelsen af det ulovlige krybskytteri ved at åbne for salget af elfenben fra de lagre, landene er i besiddelse af.

I dag er Cites-konventionen inddelt i tre kategorier af truede dyrearter. I første kategori befinder sig de dyr, der er kritisk truede.

Enhver kommerciel handel med disse dyr og deres biprodukter er ifølge konventionen ulovlig.

Står det til forskerne, kan og skal USA indtage en stor afgørende rolle i at udvikle løsninger på den CO2-udledning, som hele verden kæmper med. Forskerne tror på, at de lande, der kan finde de bedste løsninger på drivhusgas-problemet, vil være økonomisk førende i det 21. århundrede.

Nu er det jo netop kapitalismen i verden, der er truslen mod menneskeheden. Hvorfor forskerne stadig mangler at udforske arten Homo sapiens, for hvem der gælder de samme naturlovmæssigheder, som er gældende for alle naturens arter.

Mennesket (Homo sapiens) er jo som bekendt den eneste art, der kan handle i modstrid med naturens love. Nu mangler forskerne blot at finde ud af, at selv om mennesket, og dermed dem selv, kan handle i modstrid med naturens love. Så er det dem ikke tilladt at gøre det.

For gør de det, så får man netop alle ovennævnte problemer, samt mange flere, end de her nævnte!

Kilde: theguardian.comKilde: theguardian.comKlide: dr.dk/nyheder

.

.

.

fn

Ban Ki Moon: Det er ikke kun klimaet, der er syg… Men hele verden..!

.